137  
SRUS43 KKRF 241713  
RVMKRF  
 
U.S. BUREAU OF RECLAMATION RESERVOIR REPORTS  
NWS...MISSOURI BASIN RIVER FORECAST CENTER  
PLEASANT HILL MO  
 
APR 24, 2017  
 
.A HMDIV 0424 DH06/QD 0.104 : BUFFALO BILL DIVERSION WY  
.A CAWYDIV 0424 DH06/QD 0.004 : CASPER CANAL WY  
.A FTLDIV 0424 DH06/QD M : FT LARAMIE CANAL WY  
.A INTDIV 0424 DH06/QD M : INTERSTATE CANAL WY  
.A WYODIV 0424 DH06/QD 0.237 : WYOMING CANAL WY  
.A SHWM8 0424 DH06/QT 0.649 : FT. SHAW DIVERSION MT  
.A SHWM8 0424 DH06/QD 0.000 : FT. SHAW DIVERSION MT  
.A DODNODIV 0424 DH06/QD 999.266 : DODSON NORHT DIVERSION MT  
.A NLSNDIV 0424 DH06/QD 0.000 : NELSON RES NORTH DIV MT  
.A ANGS2 0424 DH06/QD 0.000 : ANOGOSTURA SD  
.A BEFNDIV 0424 DH06/QD 0.000 : BELLE FOURCHE NORTH SD  
.A BEFSDIV 0424 DH06/QD 0.000 : BELLE FOURCHE SOUTH SD  
.A BARDIV 0424 DH06/QD 0.013 : BARLEY DIVERSION NE  
.A COUDIVSL 0424 DH06/QD M : COURTLAND CANAL AT STATE L  
.A CULDIV 0424 DH06/QD M : CULBERTON DIVERSION NE  
.A DUNDIV 0424 DH06/QD M : DUNLAP DIVERSION NE  
.A METN1 0424 DH06/QD 0.000 : MERRITT DAM NE  
.A TTNN1 0424 DH06/QD 0.000 : TRENTON DAM NE  
.A REPN1DVN 0424 DH06/QD 0.000 : HARLAN COUNTY NORTH NE  
.A REPN1DVS 0424 DH06/QD 0.000 : HARLAN COUNTY SOUTH NE  
.A BNYC2 0424 DH06/QD 0.005 : BONNY CANAL CO  
.A ELSK1 0424 DH06/QD 0.000 : CEDAR BLUFFS CANAL KS  
.A KRWK1 0424 DH06/QD 0.000 : KIRWIN CANAL KS  
.A LOVK1DV1 0424 DH06/QD 0.000 : LOVEWELL DIV 1 KS  
.A NTDK1 0424 DH06/QD 0.000 : NORTON MUNICIPAL SE KS  
.A NFCM8DIV 0424 DH06/QD 0.407 : NELSON FEEDER CANAL MT  
.A DSCM8DIV 0424 DH06/QD 0.389 : DODSON SOUTH DIV MT  
.A RVRN1DIV 0424 DH06/QD M : FRANKLIN PUMP CANAL NE  
.A GUCN1 0424 DH06/QD M : SUPERIOR CANAL NE  
.A LVCK1 0424 DH06/QD 0.000 : COURTLAND CANAL INLET TO L  
 
: END OF MESSAGE  
 

 
 
CLICK HERE TO GO TO PREVIOUS BULLETINS.

The Nexlab RFC Page Main Text Page

The Nexlab RFC Page Main Text Page