821  
SRUS53 KKRF 211817  
RR3KRF  
 
NWS/MISSOURI BASIN RIVER FORECAST CENTER PLEASANT HILL MO  
TUE NOV 21 18:16:52 UTC 2017  
 
 
: REALTIME DATA FROM MONTANA DNRC  
 
 
: FRENCHMAN CREEK AT MOUTH  
 
.A FRCM8 20171121 M DH103000/QRIRP 0.007 /HGIRP 2.36 /DUS/TWIRP  
 
.A FRCM8 20171121 M DH101500/QRIRP 0.007 /HGIRP 2.36 /DUS/TWIRP  
 
.A FRCM8 20171121 M DH100000/QRIRP 0.007 /HGIRP 2.36 /DUS/TWIRP  
 
.A FRCM8 20171121 M DH094500/QRIRP 0.007 /HGIRP 2.36 /DUS/TWIRP  
 
.A FRCM8 20171121 M DH093000/QRIRP 0.007 /HGIRP 2.36 /DUS/TWIRP  
 
.A FRCM8 20171121 M DH091500/QRIRP 0.007 /HGIRP 2.36 /DUS/TWIRP  
 
.A FRCM8 20171121 M DH090000/QRIRP 0.007 /HGIRP 2.36 /DUS/TWIRP  
 
.A FRCM8 20171121 M DH084500/QRIRP 0.007 /HGIRP 2.36 /DUS/TWIRP  
 
.A FRCM8 20171121 M DH083000/QRIRP 0.007 /HGIRP 2.36 /DUS/TWIRP  
 
.A FRCM8 20171121 M DH081500/QRIRP 0.007 /HGIRP 2.35 /DUS/TWIRP  
 
.A FRCM8 20171121 M DH080000/QRIRP 0.007 /HGIRP 2.35 /DUS/TWIRP  
 
.A FRCM8 20171121 M DH074500/QRIRP 0.007 /HGIRP 2.36 /DUS/TWIRP  
 
.A FRCM8 20171121 M DH073000/QRIRP 0.007 /HGIRP 2.36 /DUS/TWIRP  
 
.A FRCM8 20171121 M DH071500/QRIRP 0.007 /HGIRP 2.36 /DUS/TWIRP  
 
.A FRCM8 20171121 M DH070000/QRIRP 0.007 /HGIRP 2.36 /DUS/TWIRP  
 
.A FRCM8 20171121 M DH064500/QRIRP 0.007 /HGIRP 2.36 /DUS/TWIRP  
 
.A FRCM8 20171121 M DH063000/QRIRP 0.007 /HGIRP 2.36 /DUS/TWIRP  
 
.A FRCM8 20171121 M DH061500/QRIRP 0.007 /HGIRP 2.36 /DUS/TWIRP  
 
.A FRCM8 20171121 M DH060000/QRIRP 0.007 /HGIRP 2.36 /DUS/TWIRP  
 
.A FRCM8 20171121 M DH054500/QRIRP 0.007 /HGIRP 2.37 /DUS/TWIRP  
 
.A FRCM8 20171121 M DH053000/QRIRP 0.007 /HGIRP 2.36 /DUS/TWIRP  
 
.A FRCM8 20171121 M DH051500/QRIRP 0.007 /HGIRP 2.35 /DUS/TWIRP  
 
.A FRCM8 20171121 M DH050000/QRIRP 0.007 /HGIRP 2.36 /DUS/TWIRP  
 
.A FRCM8 20171121 M DH044500/QRIRP 0.007 /HGIRP 2.35 /DUS/TWIRP  
 
.A FRCM8 20171121 M DH043000/QRIRP 0.007 /HGIRP 2.35 /DUS/TWIRP  
 
.A FRCM8 20171121 M DH041500/QRIRP 0.007 /HGIRP 2.35 /DUS/TWIRP  
 
.A FRCM8 20171121 M DH040000/QRIRP 0.007 /HGIRP 2.36 /DUS/TWIRP  
 
.A FRCM8 20171121 M DH034500/QRIRP 0.007 /HGIRP 2.35 /DUS/TWIRP  
 
.A FRCM8 20171121 M DH033000/QRIRP 0.007 /HGIRP 2.36 /DUS/TWIRP  
 
.A FRCM8 20171121 M DH031500/QRIRP 0.007 /HGIRP 2.36 /DUS/TWIRP  
 
 
: TETON RIVER ABOVE HWY 221 BRIDGE  
 
.A TCHM8 20171121 M DH100000/QRIRP 0.029 /HGIRP 1.96 /DUS/TWIRP  
 
.A TCHM8 20171121 M DH094500/QRIRP 0.029 /HGIRP 1.96 /DUS/TWIRP  
 
.A TCHM8 20171121 M DH093000/QRIRP 0.029 /HGIRP 1.96 /DUS/TWIRP  
 
.A TCHM8 20171121 M DH091500/QRIRP 0.030 /HGIRP 1.97 /DUS/TWIRP  
 
.A TCHM8 20171121 M DH090000/QRIRP 0.030 /HGIRP 1.97 /DUS/TWIRP  
 
.A TCHM8 20171121 M DH084500/QRIRP 0.030 /HGIRP 1.97 /DUS/TWIRP  
 
.A TCHM8 20171121 M DH083000/QRIRP 0.030 /HGIRP 1.97 /DUS/TWIRP  
 
.A TCHM8 20171121 M DH081500/QRIRP 0.030 /HGIRP 1.97 /DUS/TWIRP  
 
.A TCHM8 20171121 M DH080000/QRIRP 0.030 /HGIRP 1.97 /DUS/TWIRP  
 
.A TCHM8 20171121 M DH074500/QRIRP 0.030 /HGIRP 1.97 /DUS/TWIRP  
 
.A TCHM8 20171121 M DH073000/QRIRP 0.030 /HGIRP 1.97 /DUS/TWIRP  
 
.A TCHM8 20171121 M DH071500/QRIRP 0.030 /HGIRP 1.97 /DUS/TWIRP  
 
.A TCHM8 20171121 M DH070000/QRIRP 0.030 /HGIRP 1.97 /DUS/TWIRP  
 
.A TCHM8 20171121 M DH064500/QRIRP 0.030 /HGIRP 1.97 /DUS/TWIRP  
 
.A TCHM8 20171121 M DH063000/QRIRP 0.029 /HGIRP 1.96 /DUS/TWIRP  
 
.A TCHM8 20171121 M DH061500/QRIRP 0.030 /HGIRP 1.97 /DUS/TWIRP  
 
.A TCHM8 20171121 M DH060000/QRIRP 0.030 /HGIRP 1.97 /DUS/TWIRP  
 
.A TCHM8 20171121 M DH054500/QRIRP 0.030 /HGIRP 1.97 /DUS/TWIRP  
 
.A TCHM8 20171121 M DH053000/QRIRP 0.029 /HGIRP 1.96 /DUS/TWIRP  
 
.A TCHM8 20171121 M DH051500/QRIRP 0.031 /HGIRP 1.98 /DUS/TWIRP  
 
.A TCHM8 20171121 M DH050000/QRIRP 0.031 /HGIRP 1.98 /DUS/TWIRP  
 
.A TCHM8 20171121 M DH044500/QRIRP 0.031 /HGIRP 1.98 /DUS/TWIRP  
 
.A TCHM8 20171121 M DH043000/QRIRP 0.030 /HGIRP 1.97 /DUS/TWIRP  
 
.A TCHM8 20171121 M DH041500/QRIRP 0.030 /HGIRP 1.97 /DUS/TWIRP  
 
.A TCHM8 20171121 M DH040000/QRIRP 0.030 /HGIRP 1.97 /DUS/TWIRP  
 
.A TCHM8 20171121 M DH034500/QRIRP 0.031 /HGIRP 1.98 /DUS/TWIRP  
 
.A TCHM8 20171121 M DH033000/QRIRP 0.030 /HGIRP 1.97 /DUS/TWIRP  
 
.A TCHM8 20171121 M DH031500/QRIRP 0.031 /HGIRP 1.98 /DUS/TWIRP  
 
.A TCHM8 20171121 M DH030000/QRIRP 0.031 /HGIRP 1.98 /DUS/TWIRP  
 
.A TCHM8 20171121 M DH024500/QRIRP 0.030 /HGIRP 1.97 /DUS/TWIRP  
 
 
: CANYON CREEK AT ZOOMOMTANA  
 
.A ZOOM8 20171121 M DH100000/QRIRP 0.012 /HGIRP 1.51 /DUS/TWIRP 4.25  
 
.A ZOOM8 20171121 M DH094500/QRIRP 0.012 /HGIRP 1.51 /DUS/TWIRP 4.26  
 
.A ZOOM8 20171121 M DH093000/QRIRP 0.012 /HGIRP 1.51 /DUS/TWIRP 4.25  
 
.A ZOOM8 20171121 M DH091500/QRIRP 0.012 /HGIRP 1.51 /DUS/TWIRP 4.26  
 
.A ZOOM8 20171121 M DH090000/QRIRP 0.012 /HGIRP 1.51 /DUS/TWIRP 4.26  
 
.A ZOOM8 20171121 M DH084500/QRIRP 0.012 /HGIRP 1.51 /DUS/TWIRP 4.27  
 
.A ZOOM8 20171121 M DH083000/QRIRP 0.012 /HGIRP 1.51 /DUS/TWIRP 4.28  
 
.A ZOOM8 20171121 M DH081500/QRIRP 0.012 /HGIRP 1.51 /DUS/TWIRP 4.29  
 
.A ZOOM8 20171121 M DH080000/QRIRP 0.012 /HGIRP 1.51 /DUS/TWIRP 4.32  
 
.A ZOOM8 20171121 M DH074500/QRIRP 0.012 /HGIRP 1.51 /DUS/TWIRP 4.35  
 
.A ZOOM8 20171121 M DH073000/QRIRP 0.012 /HGIRP 1.51 /DUS/TWIRP 4.38  
 
.A ZOOM8 20171121 M DH071500/QRIRP 0.012 /HGIRP 1.51 /DUS/TWIRP 4.41  
 
.A ZOOM8 20171121 M DH070000/QRIRP 0.012 /HGIRP 1.51 /DUS/TWIRP 4.47  
 
.A ZOOM8 20171121 M DH064500/QRIRP 0.012 /HGIRP 1.51 /DUS/TWIRP 4.53  
 
.A ZOOM8 20171121 M DH063000/QRIRP 0.012 /HGIRP 1.51 /DUS/TWIRP 4.57  
 
.A ZOOM8 20171121 M DH061500/QRIRP 0.012 /HGIRP 1.51 /DUS/TWIRP 4.58  
 
.A ZOOM8 20171121 M DH060000/QRIRP 0.012 /HGIRP 1.51 /DUS/TWIRP 4.61  
 
.A ZOOM8 20171121 M DH054500/QRIRP 0.012 /HGIRP 1.51 /DUS/TWIRP 4.64  
 
.A ZOOM8 20171121 M DH053000/QRIRP 0.012 /HGIRP 1.51 /DUS/TWIRP 4.66  
 
.A ZOOM8 20171121 M DH051500/QRIRP 0.012 /HGIRP 1.51 /DUS/TWIRP 4.68  
 
.A ZOOM8 20171121 M DH050000/QRIRP 0.012 /HGIRP 1.51 /DUS/TWIRP 4.71  
 
.A ZOOM8 20171121 M DH044500/QRIRP 0.012 /HGIRP 1.51 /DUS/TWIRP 4.71  
 
.A ZOOM8 20171121 M DH043000/QRIRP 0.012 /HGIRP 1.51 /DUS/TWIRP 4.72  
 
.A ZOOM8 20171121 M DH041500/QRIRP 0.012 /HGIRP 1.51 /DUS/TWIRP 4.75  
 
.A ZOOM8 20171121 M DH040000/QRIRP 0.012 /HGIRP 1.51 /DUS/TWIRP 4.77  
 
.A ZOOM8 20171121 M DH034500/QRIRP 0.012 /HGIRP 1.51 /DUS/TWIRP 4.81  
 
.A ZOOM8 20171121 M DH033000/QRIRP 0.012 /HGIRP 1.51 /DUS/TWIRP 4.84  
 
.A ZOOM8 20171121 M DH031500/QRIRP 0.012 /HGIRP 1.51 /DUS/TWIRP 4.86  
 
.A ZOOM8 20171121 M DH030000/QRIRP 0.012 /HGIRP 1.51 /DUS/TWIRP 4.91  
 
.A ZOOM8 20171121 M DH024500/QRIRP 0.012 /HGIRP 1.51 /DUS/TWIRP 4.91  
 
 
: SWEET GRASS CREEK NEAR TRONRUD BRIDGE  
 
.A SGCM8 20171121 M DH100000/QRIRP 0.035 /HGIRP 1.20 /DUS/TWIRP 1.17  
 
.A SGCM8 20171121 M DH094500/QRIRP 0.035 /HGIRP 1.20 /DUS/TWIRP 1.11  
 
.A SGCM8 20171121 M DH093000/QRIRP 0.035 /HGIRP 1.20 /DUS/TWIRP 1.07  
 
.A SGCM8 20171121 M DH091500/QRIRP 0.035 /HGIRP 1.20 /DUS/TWIRP 1.01  
 
.A SGCM8 20171121 M DH090000/QRIRP 0.035 /HGIRP 1.20 /DUS/TWIRP 0.97  
 
.A SGCM8 20171121 M DH084500/QRIRP 0.035 /HGIRP 1.20 /DUS/TWIRP 0.96  
 
.A SGCM8 20171121 M DH083000/QRIRP 0.035 /HGIRP 1.20 /DUS/TWIRP 0.97  
 
.A SGCM8 20171121 M DH081500/QRIRP 0.035 /HGIRP 1.20 /DUS/TWIRP 1.02  
 
.A SGCM8 20171121 M DH080000/QRIRP 0.035 /HGIRP 1.20 /DUS/TWIRP 1.06  
 
.A SGCM8 20171121 M DH074500/QRIRP 0.035 /HGIRP 1.20 /DUS/TWIRP 1.12  
 
.A SGCM8 20171121 M DH073000/QRIRP 0.035 /HGIRP 1.20 /DUS/TWIRP 1.17  
 
.A SGCM8 20171121 M DH071500/QRIRP 0.035 /HGIRP 1.20 /DUS/TWIRP 1.22  
 
.A SGCM8 20171121 M DH070000/QRIRP 0.035 /HGIRP 1.20 /DUS/TWIRP 1.27  
 
.A SGCM8 20171121 M DH064500/QRIRP 0.035 /HGIRP 1.20 /DUS/TWIRP 1.33  
 
.A SGCM8 20171121 M DH063000/QRIRP 0.035 /HGIRP 1.20 /DUS/TWIRP 1.38  
 
.A SGCM8 20171121 M DH061500/QRIRP 0.035 /HGIRP 1.20 /DUS/TWIRP 1.43  
 
.A SGCM8 20171121 M DH060000/QRIRP 0.035 /HGIRP 1.20 /DUS/TWIRP 1.48  
 
.A SGCM8 20171121 M DH054500/QRIRP 0.036 /HGIRP 1.21 /DUS/TWIRP 1.53  
 
.A SGCM8 20171121 M DH053000/QRIRP 0.035 /HGIRP 1.20 /DUS/TWIRP 1.57  
 
.A SGCM8 20171121 M DH051500/QRIRP 0.036 /HGIRP 1.21 /DUS/TWIRP 1.6  
 
.A SGCM8 20171121 M DH050000/QRIRP 0.036 /HGIRP 1.21 /DUS/TWIRP 1.63  
 
.A SGCM8 20171121 M DH044500/QRIRP 0.036 /HGIRP 1.21 /DUS/TWIRP 1.68  
 
.A SGCM8 20171121 M DH043000/QRIRP 0.036 /HGIRP 1.21 /DUS/TWIRP 1.71  
 
.A SGCM8 20171121 M DH041500/QRIRP 0.036 /HGIRP 1.21 /DUS/TWIRP 1.76  
 
.A SGCM8 20171121 M DH040000/QRIRP 0.036 /HGIRP 1.21 /DUS/TWIRP 1.8  
 
.A SGCM8 20171121 M DH034500/QRIRP 0.036 /HGIRP 1.21 /DUS/TWIRP 1.85  
 
.A SGCM8 20171121 M DH033000/QRIRP 0.036 /HGIRP 1.21 /DUS/TWIRP 1.91  
 
.A SGCM8 20171121 M DH031500/QRIRP 0.036 /HGIRP 1.21 /DUS/TWIRP 1.96  
 
.A SGCM8 20171121 M DH030000/QRIRP 0.036 /HGIRP 1.21 /DUS/TWIRP 2.01  
 
.A SGCM8 20171121 M DH024500/QRIRP 0.036 /HGIRP 1.21 /DUS/TWIRP 2.06  
 
 
: N FK MUSSELSHELL RIVER NEAR DELPHINE  
 
.A DLPM8 20171121 M DH101500/QRIRP 0.008 /HGIRP 0.79 /DUS/TWIRP  
 
.A DLPM8 20171121 M DH100000/QRIRP 0.008 /HGIRP 0.79 /DUS/TWIRP  
 
.A DLPM8 20171121 M DH094500/QRIRP 0.008 /HGIRP 0.79 /DUS/TWIRP  
 
.A DLPM8 20171121 M DH093000/QRIRP 0.008 /HGIRP 0.79 /DUS/TWIRP  
 
.A DLPM8 20171121 M DH091500/QRIRP 0.009 /HGIRP 0.80 /DUS/TWIRP  
 
.A DLPM8 20171121 M DH090000/QRIRP 0.009 /HGIRP 0.80 /DUS/TWIRP  
 
.A DLPM8 20171121 M DH084500/QRIRP 0.009 /HGIRP 0.80 /DUS/TWIRP  
 
.A DLPM8 20171121 M DH083000/QRIRP 0.009 /HGIRP 0.80 /DUS/TWIRP  
 
.A DLPM8 20171121 M DH081500/QRIRP 0.009 /HGIRP 0.80 /DUS/TWIRP  
 
.A DLPM8 20171121 M DH080000/QRIRP 0.009 /HGIRP 0.80 /DUS/TWIRP  
 
.A DLPM8 20171121 M DH074500/QRIRP 0.009 /HGIRP 0.80 /DUS/TWIRP  
 
.A DLPM8 20171121 M DH073000/QRIRP 0.009 /HGIRP 0.80 /DUS/TWIRP  
 
.A DLPM8 20171121 M DH071500/QRIRP 0.009 /HGIRP 0.80 /DUS/TWIRP  
 
.A DLPM8 20171121 M DH070000/QRIRP 0.009 /HGIRP 0.80 /DUS/TWIRP  
 
.A DLPM8 20171121 M DH064500/QRIRP 0.009 /HGIRP 0.81 /DUS/TWIRP  
 
.A DLPM8 20171121 M DH063000/QRIRP 0.009 /HGIRP 0.81 /DUS/TWIRP  
 
.A DLPM8 20171121 M DH061500/QRIRP 0.009 /HGIRP 0.81 /DUS/TWIRP  
 
.A DLPM8 20171121 M DH060000/QRIRP 0.009 /HGIRP 0.81 /DUS/TWIRP  
 
.A DLPM8 20171121 M DH054500/QRIRP 0.009 /HGIRP 0.81 /DUS/TWIRP  
 
.A DLPM8 20171121 M DH053000/QRIRP 0.009 /HGIRP 0.81 /DUS/TWIRP  
 
.A DLPM8 20171121 M DH051500/QRIRP 0.009 /HGIRP 0.81 /DUS/TWIRP  
 
.A DLPM8 20171121 M DH050000/QRIRP 0.009 /HGIRP 0.82 /DUS/TWIRP  
 
.A DLPM8 20171121 M DH044500/QRIRP 0.009 /HGIRP 0.82 /DUS/TWIRP  
 
.A DLPM8 20171121 M DH043000/QRIRP 0.009 /HGIRP 0.82 /DUS/TWIRP  
 
.A DLPM8 20171121 M DH041500/QRIRP 0.009 /HGIRP 0.82 /DUS/TWIRP  
 
.A DLPM8 20171121 M DH040000/QRIRP 0.009 /HGIRP 0.82 /DUS/TWIRP  
 
.A DLPM8 20171121 M DH034500/QRIRP 0.009 /HGIRP 0.82 /DUS/TWIRP  
 
.A DLPM8 20171121 M DH033000/QRIRP 0.009 /HGIRP 0.82 /DUS/TWIRP  
 
.A DLPM8 20171121 M DH031500/QRIRP 0.009 /HGIRP 0.83 /DUS/TWIRP  
 
.A DLPM8 20171121 M DH030000/QRIRP 0.009 /HGIRP 0.83 /DUS/TWIRP  
 
 
: N FK MUSSELSHELL RIVER BELOW BAIR RES  
 
.A BAIM8 20171121 M DH101500/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.54 /DUS/TWIRP  
 
.A BAIM8 20171121 M DH100000/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.54 /DUS/TWIRP  
 
.A BAIM8 20171121 M DH094500/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.54 /DUS/TWIRP  
 
.A BAIM8 20171121 M DH093000/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.54 /DUS/TWIRP  
 
.A BAIM8 20171121 M DH091500/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.54 /DUS/TWIRP  
 
.A BAIM8 20171121 M DH090000/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.54 /DUS/TWIRP  
 
.A BAIM8 20171121 M DH084500/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.54 /DUS/TWIRP  
 
.A BAIM8 20171121 M DH083000/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.54 /DUS/TWIRP  
 
.A BAIM8 20171121 M DH081500/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.54 /DUS/TWIRP  
 
.A BAIM8 20171121 M DH080000/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.54 /DUS/TWIRP  
 
.A BAIM8 20171121 M DH074500/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.54 /DUS/TWIRP  
 
.A BAIM8 20171121 M DH073000/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.54 /DUS/TWIRP  
 
.A BAIM8 20171121 M DH071500/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.54 /DUS/TWIRP  
 
.A BAIM8 20171121 M DH070000/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.54 /DUS/TWIRP  
 
.A BAIM8 20171121 M DH064500/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.54 /DUS/TWIRP  
 
.A BAIM8 20171121 M DH063000/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.54 /DUS/TWIRP  
 
.A BAIM8 20171121 M DH061500/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.54 /DUS/TWIRP  
 
.A BAIM8 20171121 M DH060000/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.54 /DUS/TWIRP  
 
.A BAIM8 20171121 M DH054500/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.54 /DUS/TWIRP  
 
.A BAIM8 20171121 M DH053000/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.54 /DUS/TWIRP  
 
.A BAIM8 20171121 M DH051500/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.54 /DUS/TWIRP  
 
.A BAIM8 20171121 M DH050000/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.54 /DUS/TWIRP  
 
.A BAIM8 20171121 M DH044500/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.54 /DUS/TWIRP  
 
.A BAIM8 20171121 M DH043000/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.54 /DUS/TWIRP  
 
.A BAIM8 20171121 M DH041500/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.54 /DUS/TWIRP  
 
.A BAIM8 20171121 M DH040000/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.54 /DUS/TWIRP  
 
.A BAIM8 20171121 M DH034500/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.54 /DUS/TWIRP  
 
.A BAIM8 20171121 M DH033000/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.54 /DUS/TWIRP  
 
.A BAIM8 20171121 M DH031500/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.54 /DUS/TWIRP  
 
.A BAIM8 20171121 M DH030000/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.54 /DUS/TWIRP  
 
 
: MARTINSDALE SUPPLY CANAL  
 
.A MTCM8 20171121 M DH100000/QDIRP 0.033 /HGIRP 1.17 /DUS/TWIRP  
 
.A MTCM8 20171121 M DH094500/QDIRP 0.033 /HGIRP 1.18 /DUS/TWIRP  
 
.A MTCM8 20171121 M DH093000/QDIRP 0.033 /HGIRP 1.17 /DUS/TWIRP  
 
.A MTCM8 20171121 M DH091500/QDIRP 0.033 /HGIRP 1.17 /DUS/TWIRP  
 
.A MTCM8 20171121 M DH090000/QDIRP 0.033 /HGIRP 1.18 /DUS/TWIRP  
 
.A MTCM8 20171121 M DH084500/QDIRP 0.033 /HGIRP 1.17 /DUS/TWIRP  
 
.A MTCM8 20171121 M DH083000/QDIRP 0.033 /HGIRP 1.17 /DUS/TWIRP  
 
.A MTCM8 20171121 M DH081500/QDIRP 0.033 /HGIRP 1.17 /DUS/TWIRP  
 
.A MTCM8 20171121 M DH080000/QDIRP 0.033 /HGIRP 1.17 /DUS/TWIRP  
 
.A MTCM8 20171121 M DH074500/QDIRP 0.033 /HGIRP 1.17 /DUS/TWIRP  
 
.A MTCM8 20171121 M DH073000/QDIRP 0.033 /HGIRP 1.17 /DUS/TWIRP  
 
.A MTCM8 20171121 M DH071500/QDIRP 0.033 /HGIRP 1.17 /DUS/TWIRP  
 
.A MTCM8 20171121 M DH070000/QDIRP 0.033 /HGIRP 1.17 /DUS/TWIRP  
 
.A MTCM8 20171121 M DH064500/QDIRP 0.033 /HGIRP 1.17 /DUS/TWIRP  
 
.A MTCM8 20171121 M DH063000/QDIRP 0.033 /HGIRP 1.17 /DUS/TWIRP  
 
.A MTCM8 20171121 M DH061500/QDIRP 0.033 /HGIRP 1.17 /DUS/TWIRP  
 
.A MTCM8 20171121 M DH060000/QDIRP 0.033 /HGIRP 1.17 /DUS/TWIRP  
 
.A MTCM8 20171121 M DH054500/QDIRP 0.033 /HGIRP 1.17 /DUS/TWIRP  
 
.A MTCM8 20171121 M DH053000/QDIRP 0.033 /HGIRP 1.17 /DUS/TWIRP  
 
.A MTCM8 20171121 M DH051500/QDIRP 0.033 /HGIRP 1.17 /DUS/TWIRP  
 
.A MTCM8 20171121 M DH050000/QDIRP 0.033 /HGIRP 1.17 /DUS/TWIRP  
 
.A MTCM8 20171121 M DH044500/QDIRP 0.033 /HGIRP 1.17 /DUS/TWIRP  
 
.A MTCM8 20171121 M DH043000/QDIRP 0.033 /HGIRP 1.17 /DUS/TWIRP  
 
.A MTCM8 20171121 M DH041500/QDIRP 0.033 /HGIRP 1.17 /DUS/TWIRP  
 
.A MTCM8 20171121 M DH040000/QDIRP 0.033 /HGIRP 1.17 /DUS/TWIRP  
 
.A MTCM8 20171121 M DH034500/QDIRP 0.033 /HGIRP 1.17 /DUS/TWIRP  
 
.A MTCM8 20171121 M DH033000/QDIRP 0.033 /HGIRP 1.17 /DUS/TWIRP  
 
.A MTCM8 20171121 M DH031500/QDIRP 0.033 /HGIRP 1.17 /DUS/TWIRP  
 
.A MTCM8 20171121 M DH030000/QDIRP 0.033 /HGIRP 1.17 /DUS/TWIRP  
 
.A MTCM8 20171121 M DH024500/QDIRP 0.033 /HGIRP 1.17 /DUS/TWIRP  
 
 
: DEADMAN'S BASIN SUPPLY CANAL  
 
.A SHDM8 20171121 M DH100000/QDIRP 0.001 /HGIRP 0.75 /DUS/TWIRP  
 
.A SHDM8 20171121 M DH094500/QDIRP 0.001 /HGIRP 0.75 /DUS/TWIRP  
 
.A SHDM8 20171121 M DH093000/QDIRP 0.001 /HGIRP 0.75 /DUS/TWIRP  
 
.A SHDM8 20171121 M DH091500/QDIRP 0.001 /HGIRP 0.75 /DUS/TWIRP  
 
.A SHDM8 20171121 M DH090000/QDIRP 0.001 /HGIRP 0.75 /DUS/TWIRP  
 
.A SHDM8 20171121 M DH084500/QDIRP 0.001 /HGIRP 0.75 /DUS/TWIRP  
 
.A SHDM8 20171121 M DH083000/QDIRP 0.001 /HGIRP 0.75 /DUS/TWIRP  
 
.A SHDM8 20171121 M DH081500/QDIRP 0.001 /HGIRP 0.75 /DUS/TWIRP  
 
.A SHDM8 20171121 M DH080000/QDIRP 0.001 /HGIRP 0.75 /DUS/TWIRP  
 
.A SHDM8 20171121 M DH074500/QDIRP 0.001 /HGIRP 0.75 /DUS/TWIRP  
 
.A SHDM8 20171121 M DH073000/QDIRP 0.001 /HGIRP 0.75 /DUS/TWIRP  
 
.A SHDM8 20171121 M DH071500/QDIRP 0.001 /HGIRP 0.75 /DUS/TWIRP  
 
.A SHDM8 20171121 M DH070000/QDIRP 0.001 /HGIRP 0.75 /DUS/TWIRP  
 
.A SHDM8 20171121 M DH064500/QDIRP 0.001 /HGIRP 0.75 /DUS/TWIRP  
 
.A SHDM8 20171121 M DH063000/QDIRP 0.001 /HGIRP 0.75 /DUS/TWIRP  
 
.A SHDM8 20171121 M DH061500/QDIRP 0.001 /HGIRP 0.76 /DUS/TWIRP  
 
.A SHDM8 20171121 M DH060000/QDIRP 0.001 /HGIRP 0.76 /DUS/TWIRP  
 
.A SHDM8 20171121 M DH054500/QDIRP 0.001 /HGIRP 0.76 /DUS/TWIRP  
 
.A SHDM8 20171121 M DH053000/QDIRP 0.001 /HGIRP 0.76 /DUS/TWIRP  
 
.A SHDM8 20171121 M DH051500/QDIRP 0.001 /HGIRP 0.77 /DUS/TWIRP  
 
.A SHDM8 20171121 M DH050000/QDIRP 0.001 /HGIRP 0.77 /DUS/TWIRP  
 
.A SHDM8 20171121 M DH044500/QDIRP 0.001 /HGIRP 0.77 /DUS/TWIRP  
 
.A SHDM8 20171121 M DH043000/QDIRP 0.001 /HGIRP 0.77 /DUS/TWIRP  
 
.A SHDM8 20171121 M DH041500/QDIRP 0.001 /HGIRP 0.77 /DUS/TWIRP  
 
.A SHDM8 20171121 M DH040000/QDIRP 0.001 /HGIRP 0.77 /DUS/TWIRP  
 
.A SHDM8 20171121 M DH034500/QDIRP 0.001 /HGIRP 0.77 /DUS/TWIRP  
 
.A SHDM8 20171121 M DH033000/QDIRP 0.001 /HGIRP 0.77 /DUS/TWIRP  
 
.A SHDM8 20171121 M DH031500/QDIRP 0.001 /HGIRP 0.76 /DUS/TWIRP  
 
.A SHDM8 20171121 M DH030000/QDIRP 0.001 /HGIRP 0.74 /DUS/TWIRP  
 
.A SHDM8 20171121 M DH024500/QDIRP 0.000 /HGIRP 0.73 /DUS/TWIRP  
 
 
: WARM SPRINGS CREEK AT SAND ROCK ROAD NEAR DENTON  
 
.A WSCM8 20171121 M DH101500/QRIRP 0.130 /HGIRP 1.86 /DUS/TWIRP 9.36  
 
.A WSCM8 20171121 M DH100000/QRIRP 0.130 /HGIRP 1.86 /DUS/TWIRP 9.31  
 
.A WSCM8 20171121 M DH094500/QRIRP 0.130 /HGIRP 1.86 /DUS/TWIRP 9.26  
 
.A WSCM8 20171121 M DH093000/QRIRP 0.131 /HGIRP 1.87 /DUS/TWIRP 9.23  
 
.A WSCM8 20171121 M DH091500/QRIRP 0.130 /HGIRP 1.86 /DUS/TWIRP 9.2  
 
.A WSCM8 20171121 M DH090000/QRIRP 0.131 /HGIRP 1.87 /DUS/TWIRP 9.18  
 
.A WSCM8 20171121 M DH084500/QRIRP 0.130 /HGIRP 1.86 /DUS/TWIRP 9.17  
 
.A WSCM8 20171121 M DH083000/QRIRP 0.130 /HGIRP 1.86 /DUS/TWIRP 9.17  
 
.A WSCM8 20171121 M DH081500/QRIRP 0.131 /HGIRP 1.87 /DUS/TWIRP 9.18  
 
.A WSCM8 20171121 M DH080000/QRIRP 0.130 /HGIRP 1.86 /DUS/TWIRP 9.19  
 
.A WSCM8 20171121 M DH074500/QRIRP 0.131 /HGIRP 1.87 /DUS/TWIRP 9.21  
 
.A WSCM8 20171121 M DH073000/QRIRP 0.131 /HGIRP 1.87 /DUS/TWIRP 9.24  
 
.A WSCM8 20171121 M DH071500/QRIRP 0.131 /HGIRP 1.87 /DUS/TWIRP 9.26  
 
.A WSCM8 20171121 M DH070000/QRIRP 0.130 /HGIRP 1.86 /DUS/TWIRP 9.28  
 
.A WSCM8 20171121 M DH064500/QRIRP 0.130 /HGIRP 1.86 /DUS/TWIRP 9.29  
 
.A WSCM8 20171121 M DH063000/QRIRP 0.130 /HGIRP 1.86 /DUS/TWIRP 9.29  
 
.A WSCM8 20171121 M DH061500/QRIRP 0.129 /HGIRP 1.85 /DUS/TWIRP 9.29  
 
.A WSCM8 20171121 M DH060000/QRIRP 0.131 /HGIRP 1.87 /DUS/TWIRP 9.3  
 
.A WSCM8 20171121 M DH054500/QRIRP 0.131 /HGIRP 1.87 /DUS/TWIRP 9.31  
 
.A WSCM8 20171121 M DH053000/QRIRP 0.129 /HGIRP 1.85 /DUS/TWIRP 9.33  
 
.A WSCM8 20171121 M DH051500/QRIRP 0.131 /HGIRP 1.87 /DUS/TWIRP 9.34  
 
.A WSCM8 20171121 M DH050000/QRIRP 0.129 /HGIRP 1.85 /DUS/TWIRP 9.33  
 
.A WSCM8 20171121 M DH044500/QRIRP 0.131 /HGIRP 1.87 /DUS/TWIRP 9.34  
 
.A WSCM8 20171121 M DH043000/QRIRP 0.131 /HGIRP 1.87 /DUS/TWIRP 9.34  
 
.A WSCM8 20171121 M DH041500/QRIRP 0.131 /HGIRP 1.87 /DUS/TWIRP 9.34  
 
.A WSCM8 20171121 M DH040000/QRIRP 0.131 /HGIRP 1.87 /DUS/TWIRP 9.35  
 
.A WSCM8 20171121 M DH034500/QRIRP 0.131 /HGIRP 1.87 /DUS/TWIRP 9.36  
 
.A WSCM8 20171121 M DH033000/QRIRP 0.131 /HGIRP 1.87 /DUS/TWIRP 9.36  
 
.A WSCM8 20171121 M DH031500/QRIRP 0.131 /HGIRP 1.87 /DUS/TWIRP 9.36  
 
.A WSCM8 20171121 M DH030000/QRIRP 0.131 /HGIRP 1.87 /DUS/TWIRP 9.38  
 
 
: EAST GALLATIN RIVER NEAR MANHATTAN  
 
.A GNMM8 20171121 M DH101500/QRIRP 0.297 /HGIRP 2.96 /DUS/TWIRP 3.75  
 
.A GNMM8 20171121 M DH100000/QRIRP 0.297 /HGIRP 2.96 /DUS/TWIRP 3.7  
 
.A GNMM8 20171121 M DH094500/QRIRP 0.297 /HGIRP 2.96 /DUS/TWIRP 3.67  
 
.A GNMM8 20171121 M DH093000/QRIRP 0.297 /HGIRP 2.96 /DUS/TWIRP 3.64  
 
.A GNMM8 20171121 M DH091500/QRIRP 0.297 /HGIRP 2.96 /DUS/TWIRP 3.62  
 
.A GNMM8 20171121 M DH090000/QRIRP 0.297 /HGIRP 2.96 /DUS/TWIRP 3.61  
 
.A GNMM8 20171121 M DH084500/QRIRP 0.297 /HGIRP 2.96 /DUS/TWIRP 3.61  
 
.A GNMM8 20171121 M DH083000/QRIRP 0.297 /HGIRP 2.96 /DUS/TWIRP 3.63  
 
.A GNMM8 20171121 M DH081500/QRIRP 0.297 /HGIRP 2.96 /DUS/TWIRP 3.64  
 
.A GNMM8 20171121 M DH080000/QRIRP 0.297 /HGIRP 2.96 /DUS/TWIRP 3.66  
 
.A GNMM8 20171121 M DH074500/QRIRP 0.297 /HGIRP 2.96 /DUS/TWIRP 3.7  
 
.A GNMM8 20171121 M DH073000/QRIRP 0.297 /HGIRP 2.96 /DUS/TWIRP 3.73  
 
.A GNMM8 20171121 M DH071500/QRIRP 0.301 /HGIRP 2.97 /DUS/TWIRP 3.76  
 
.A GNMM8 20171121 M DH070000/QRIRP 0.301 /HGIRP 2.97 /DUS/TWIRP 3.79  
 
.A GNMM8 20171121 M DH064500/QRIRP 0.301 /HGIRP 2.97 /DUS/TWIRP 3.82  
 
.A GNMM8 20171121 M DH063000/QRIRP 0.301 /HGIRP 2.97 /DUS/TWIRP 3.85  
 
.A GNMM8 20171121 M DH061500/QRIRP 0.301 /HGIRP 2.97 /DUS/TWIRP 3.87  
 
.A GNMM8 20171121 M DH060000/QRIRP 0.301 /HGIRP 2.97 /DUS/TWIRP 3.89  
 
.A GNMM8 20171121 M DH054500/QRIRP 0.301 /HGIRP 2.97 /DUS/TWIRP 3.92  
 
.A GNMM8 20171121 M DH053000/QRIRP 0.301 /HGIRP 2.97 /DUS/TWIRP 3.94  
 
.A GNMM8 20171121 M DH051500/QRIRP 0.301 /HGIRP 2.97 /DUS/TWIRP 3.96  
 
.A GNMM8 20171121 M DH050000/QRIRP 0.301 /HGIRP 2.97 /DUS/TWIRP 3.98  
 
.A GNMM8 20171121 M DH044500/QRIRP 0.301 /HGIRP 2.97 /DUS/TWIRP 4  
 
.A GNMM8 20171121 M DH043000/QRIRP 0.301 /HGIRP 2.97 /DUS/TWIRP 4.01  
 
.A GNMM8 20171121 M DH041500/QRIRP 0.301 /HGIRP 2.97 /DUS/TWIRP 4.03  
 
.A GNMM8 20171121 M DH040000/QRIRP 0.301 /HGIRP 2.97 /DUS/TWIRP 4.05  
 
.A GNMM8 20171121 M DH034500/QRIRP 0.301 /HGIRP 2.97 /DUS/TWIRP 4.08  
 
.A GNMM8 20171121 M DH033000/QRIRP 0.301 /HGIRP 2.97 /DUS/TWIRP 4.09  
 
.A GNMM8 20171121 M DH031500/QRIRP 0.301 /HGIRP 2.97 /DUS/TWIRP 4.11  
 
.A GNMM8 20171121 M DH030000/QRIRP 0.301 /HGIRP 2.97 /DUS/TWIRP 4.14  
 
 
: SOURDOUGH CREEK ABV CITY INTAKE NEAR BOZEMAN  
 
.A SNBM8 20171121 M DH100000/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.00  
.A SNBM8 20171121 M DH094500/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.00  
.A SNBM8 20171121 M DH093000/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.00  
.A SNBM8 20171121 M DH091500/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.00  
.A SNBM8 20171121 M DH090000/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.00  
.A SNBM8 20171121 M DH084500/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.00  
.A SNBM8 20171121 M DH083000/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.00  
.A SNBM8 20171121 M DH081500/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.00  
.A SNBM8 20171121 M DH080000/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.00  
.A SNBM8 20171121 M DH074500/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.00  
.A SNBM8 20171121 M DH073000/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.00  
.A SNBM8 20171121 M DH071500/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.00  
.A SNBM8 20171121 M DH070000/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.00  
.A SNBM8 20171121 M DH064500/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.00  
.A SNBM8 20171121 M DH063000/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.00  
.A SNBM8 20171121 M DH061500/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.00  
.A SNBM8 20171121 M DH060000/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.00  
.A SNBM8 20171121 M DH054500/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.00  
.A SNBM8 20171121 M DH053000/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.00  
.A SNBM8 20171121 M DH051500/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.00  
.A SNBM8 20171121 M DH050000/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.00  
.A SNBM8 20171121 M DH044500/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.00  
.A SNBM8 20171121 M DH043000/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.00  
.A SNBM8 20171121 M DH041500/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.00  
.A SNBM8 20171121 M DH040000/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.00  
.A SNBM8 20171121 M DH034500/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.00  
.A SNBM8 20171121 M DH033000/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.00  
.A SNBM8 20171121 M DH031500/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.00  
.A SNBM8 20171121 M DH030000/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.00  
.A SNBM8 20171121 M DH024500/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.00  
 
: RUBY RIVER AT HARRINGTON BRIDGE NEAR SHERIDAN  
 
.A RNSM8 20171121 M DH100000/QRIRP 0.102 /HGIRP 2.28 /DUS/TWIRP 3.89  
 
.A RNSM8 20171121 M DH094500/QRIRP 0.102 /HGIRP 2.28 /DUS/TWIRP 4.42  
 
.A RNSM8 20171121 M DH093000/QRIRP 0.102 /HGIRP 2.28 /DUS/TWIRP 3.19  
 
.A RNSM8 20171121 M DH091500/QRIRP 0.102 /HGIRP 2.28 /DUS/TWIRP 53.05  
 
.A RNSM8 20171121 M DH090000/QRIRP 0.102 /HGIRP 2.28 /DUS/TWIRP 5.5  
 
.A RNSM8 20171121 M DH084500/QRIRP 0.102 /HGIRP 2.28 /DUS/TWIRP 3.32  
 
.A RNSM8 20171121 M DH083000/QRIRP 0.102 /HGIRP 2.28 /DUS/TWIRP 3.27  
 
.A RNSM8 20171121 M DH081500/QRIRP 0.102 /HGIRP 2.28 /DUS/TWIRP 3.27  
 
.A RNSM8 20171121 M DH080000/QRIRP 0.102 /HGIRP 2.28 /DUS/TWIRP 3.28  
 
.A RNSM8 20171121 M DH074500/QRIRP 0.102 /HGIRP 2.28 /DUS/TWIRP 3.29  
 
.A RNSM8 20171121 M DH073000/QRIRP 0.102 /HGIRP 2.28 /DUS/TWIRP 11  
 
.A RNSM8 20171121 M DH071500/QRIRP 0.099 /HGIRP 2.27 /DUS/TWIRP 13.08  
 
.A RNSM8 20171121 M DH070000/QRIRP 0.102 /HGIRP 2.28 /DUS/TWIRP 5.22  
 
.A RNSM8 20171121 M DH064500/QRIRP 0.102 /HGIRP 2.28 /DUS/TWIRP 4.51  
 
.A RNSM8 20171121 M DH063000/QRIRP 0.102 /HGIRP 2.28 /DUS/TWIRP 6.57  
 
.A RNSM8 20171121 M DH061500/QRIRP 0.102 /HGIRP 2.28 /DUS/TWIRP 45.76  
 
.A RNSM8 20171121 M DH060000/QRIRP 0.102 /HGIRP 2.28 /DUS/TWIRP 3.45  
 
.A RNSM8 20171121 M DH054500/QRIRP 0.102 /HGIRP 2.28 /DUS/TWIRP 3.5  
 
.A RNSM8 20171121 M DH053000/QRIRP 0.102 /HGIRP 2.28 /DUS/TWIRP 6.93  
 
.A RNSM8 20171121 M DH051500/QRIRP 0.102 /HGIRP 2.28 /DUS/TWIRP 3.6  
 
.A RNSM8 20171121 M DH050000/QRIRP 0.102 /HGIRP 2.28 /DUS/TWIRP 15.01  
 
.A RNSM8 20171121 M DH044500/QRIRP 0.102 /HGIRP 2.28 /DUS/TWIRP 11.02  
 
.A RNSM8 20171121 M DH043000/QRIRP 0.102 /HGIRP 2.28 /DUS/TWIRP 3.72  
 
.A RNSM8 20171121 M DH041500/QRIRP 0.102 /HGIRP 2.28 /DUS/TWIRP 3.67  
 
.A RNSM8 20171121 M DH040000/QRIRP 0.102 /HGIRP 2.28 /DUS/TWIRP 28.18  
 
.A RNSM8 20171121 M DH034500/QRIRP 0.102 /HGIRP 2.28 /DUS/TWIRP 21.94  
 
.A RNSM8 20171121 M DH033000/QRIRP 0.102 /HGIRP 2.28 /DUS/TWIRP 3.97  
 
.A RNSM8 20171121 M DH031500/QRIRP 0.102 /HGIRP 2.28 /DUS/TWIRP 3.89  
 
.A RNSM8 20171121 M DH030000/QRIRP 0.102 /HGIRP 2.28 /DUS/TWIRP 4.17  
 
.A RNSM8 20171121 M DH024500/QRIRP 0.102 /HGIRP 2.28 /DUS/TWIRP 4.1  
 
 
: WISE RIVER NEAR MOUTH NEAR WISE RIVER  
 
.A WRNM8 20171121 M DH101500/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.16  
.A WRNM8 20171121 M DH100000/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.16  
.A WRNM8 20171121 M DH094500/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.17  
.A WRNM8 20171121 M DH093000/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.16  
.A WRNM8 20171121 M DH091500/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.17  
.A WRNM8 20171121 M DH090000/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.17  
.A WRNM8 20171121 M DH084500/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.16  
.A WRNM8 20171121 M DH083000/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.17  
.A WRNM8 20171121 M DH081500/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.17  
.A WRNM8 20171121 M DH080000/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.17  
.A WRNM8 20171121 M DH074500/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.17  
.A WRNM8 20171121 M DH073000/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.17  
.A WRNM8 20171121 M DH071500/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.17  
.A WRNM8 20171121 M DH070000/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.17  
.A WRNM8 20171121 M DH064500/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.17  
.A WRNM8 20171121 M DH063000/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.17  
.A WRNM8 20171121 M DH061500/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.17  
.A WRNM8 20171121 M DH060000/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.17  
.A WRNM8 20171121 M DH054500/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.17  
.A WRNM8 20171121 M DH053000/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.17  
.A WRNM8 20171121 M DH051500/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.17  
.A WRNM8 20171121 M DH050000/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.17  
.A WRNM8 20171121 M DH044500/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.17  
.A WRNM8 20171121 M DH043000/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.17  
.A WRNM8 20171121 M DH041500/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.17  
.A WRNM8 20171121 M DH040000/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.17  
.A WRNM8 20171121 M DH034500/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.17  
.A WRNM8 20171121 M DH033000/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.17  
.A WRNM8 20171121 M DH031500/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.17  
.A WRNM8 20171121 M DH030000/QRIRP 0.001 /HGIRP 0.17  
 
: TETON RIVER ABV SPRINGHILL  
 
.A TRAM8 20171120 M DH011500/QRIRP 0.006 /HGIRP 0.69 /DUS/TWIRP 11.2  
 
.A TRAM8 20171120 M DH010000/QRIRP 0.006 /HGIRP 0.68 /DUS/TWIRP 11.26  
 
.A TRAM8 20171120 M DH004500/QRIRP 0.006 /HGIRP 0.69 /DUS/TWIRP 11.3  
 
.A TRAM8 20171120 M DH003000/QRIRP 0.006 /HGIRP 0.69 /DUS/TWIRP 11.33  
 
.A TRAM8 20171120 M DH001500/QRIRP 0.006 /HGIRP 0.69 /DUS/TWIRP 11.37  
 
.A TRAM8 20171120 M DH000000/QRIRP 0.006 /HGIRP 0.69 /DUS/TWIRP 11.4  
 
.A TRAM8 20171119 M DH234500/QRIRP 0.007 /HGIRP 0.70 /DUS/TWIRP 11.44  
 
.A TRAM8 20171119 M DH233000/QRIRP 0.006 /HGIRP 0.69 /DUS/TWIRP 11.47  
 
.A TRAM8 20171119 M DH231500/QRIRP 0.006 /HGIRP 0.69 /DUS/TWIRP 11.51  
 
.A TRAM8 20171119 M DH230000/QRIRP 0.006 /HGIRP 0.69 /DUS/TWIRP 11.57  
 
.A TRAM8 20171119 M DH224500/QRIRP 0.006 /HGIRP 0.69 /DUS/TWIRP 11.64  
 
.A TRAM8 20171119 M DH223000/QRIRP 0.006 /HGIRP 0.69 /DUS/TWIRP 11.7  
 
.A TRAM8 20171119 M DH221500/QRIRP 0.006 /HGIRP 0.69 /DUS/TWIRP 11.79  
 
.A TRAM8 20171119 M DH220000/QRIRP 0.006 /HGIRP 0.69 /DUS/TWIRP 11.87  
 
.A TRAM8 20171119 M DH214500/QRIRP 0.007 /HGIRP 0.70 /DUS/TWIRP 11.92  
 
.A TRAM8 20171119 M DH213000/QRIRP 0.007 /HGIRP 0.70 /DUS/TWIRP 11.97  
 
.A TRAM8 20171119 M DH211500/QRIRP 0.007 /HGIRP 0.70 /DUS/TWIRP 12.05  
 
.A TRAM8 20171119 M DH210000/QRIRP 0.006 /HGIRP 0.69 /DUS/TWIRP 12.1  
 
.A TRAM8 20171119 M DH204500/QRIRP 0.007 /HGIRP 0.70 /DUS/TWIRP 12.13  
 
.A TRAM8 20171119 M DH203000/QRIRP 0.007 /HGIRP 0.70 /DUS/TWIRP 12.18  
 
.A TRAM8 20171119 M DH201500/QRIRP 0.007 /HGIRP 0.70 /DUS/TWIRP 12.23  
 
.A TRAM8 20171119 M DH200000/QRIRP 0.007 /HGIRP 0.70 /DUS/TWIRP 12.3  
 
.A TRAM8 20171119 M DH194500/QRIRP 0.007 /HGIRP 0.70 /DUS/TWIRP 12.41  
 
.A TRAM8 20171119 M DH193000/QRIRP 0.007 /HGIRP 0.70 /DUS/TWIRP 12.51  
 
.A TRAM8 20171119 M DH191500/QRIRP 0.007 /HGIRP 0.70 /DUS/TWIRP 12.64  
 
.A TRAM8 20171119 M DH190000/QRIRP 0.007 /HGIRP 0.70 /DUS/TWIRP 12.76  
 
.A TRAM8 20171119 M DH184500/QRIRP 0.007 /HGIRP 0.70 /DUS/TWIRP 12.84  
 
.A TRAM8 20171119 M DH183000/QRIRP 0.007 /HGIRP 0.70 /DUS/TWIRP 12.89  
 
.A TRAM8 20171119 M DH181500/QRIRP 0.007 /HGIRP 0.70 /DUS/TWIRP 12.9  
 
.A TRAM8 20171119 M DH180000/QRIRP 0.007 /HGIRP 0.70 /DUS/TWIRP 12.9  
 
 
: RED ROCK RIVER ABV CLARK CANYON RES  
 
.A RCDM8 20171116 M DH083000/HGIRP 4.75  
.A RCDM8 20171115 M DH230000/HGIRP 4.90  
.A RCDM8 20171114 M DH160000/HGIRP 5.68  
.A RCDM8 20171113 M DH170000/HGIRP 6.43  
.A RCDM8 20171113 M DH164500/HGIRP 6.42  
.A RCDM8 20171113 M DH163000/HGIRP 6.41  
.A RCDM8 20171113 M DH113000/HGIRP 4.41  
.A RCDM8 20171105 M DH001500/HGIRP 182.96 /DUS/TWIRP  
 
.A RCDM8 20171105 M DH000000/HGIRP 185.33 /DUS/TWIRP  
 
.A RCDM8 20171104 M DH234500/HGIRP 185.32 /DUS/TWIRP  
 
.A RCDM8 20171104 M DH233000/HGIRP 185.31 /DUS/TWIRP  
 
.A RCDM8 20171102 M DH181500/HGIRP 190.83 /DUS/TWIRP  
 
.A RCDM8 20171102 M DH180000/HGIRP 188.40 /DUS/TWIRP  
 
.A RCDM8 20171102 M DH174500/HGIRP 188.39 /DUS/TWIRP  
 
.A RCDM8 20171102 M DH173000/HGIRP 188.38 /DUS/TWIRP  
 
.A RCDM8 20171029 M DH183000/HGIRP 7.95  
.A RCDM8 20171026 M DH181500/HGIRP 178.42 /DUS/TWIRP  
 
.A RCDM8 20171026 M DH180000/HGIRP 178.41 /DUS/TWIRP  
 
.A RCDM8 20171026 M DH174500/HGIRP 178.40 /DUS/TWIRP  
 
.A RCDM8 20171026 M DH173000/HGIRP 178.39 /DUS/TWIRP  
 
.A RCDM8 20171012 M DH201500/HGIRP 195.20 /DUS/TWIRP  
 
.A RCDM8 20171012 M DH200000/HGIRP 192.83 /DUS/TWIRP  
 
.A RCDM8 20171012 M DH194500/HGIRP 195.18 /DUS/TWIRP  
 
.A RCDM8 20171012 M DH193000/HGIRP 195.17 /DUS/TWIRP  
 
.A RCDM8 20171012 M DH171500/HGIRP 192.73 /DUS/TWIRP  
 
.A RCDM8 20171012 M DH170000/HGIRP 192.72 /DUS/TWIRP  
 
.A RCDM8 20171012 M DH164500/HGIRP 195.08 /DUS/TWIRP  
 
.A RCDM8 20171012 M DH163000/HGIRP 195.07 /DUS/TWIRP  
 
.A RCDM8 20171007 M DH014500/HGIRP 8.85  
.A RCDM8 20171007 M DH013000/HGIRP 8.91  
 
: MILL COULEE CREEK NEAR SUN RIVER  
 
.A MCSM8 20171121 M DH101500/QRIRP 0.010 /HGIRP 1.47 /DUS/TWIRP 1.63  
 
.A MCSM8 20171121 M DH100000/QRIRP 0.010 /HGIRP 1.47 /DUS/TWIRP 1.59  
 
.A MCSM8 20171121 M DH094500/QRIRP 0.010 /HGIRP 1.46 /DUS/TWIRP 1.56  
 
.A MCSM8 20171121 M DH093000/QRIRP 0.010 /HGIRP 1.47 /DUS/TWIRP 1.55  
 
.A MCSM8 20171121 M DH091500/QRIRP 0.010 /HGIRP 1.47 /DUS/TWIRP 1.54  
 
.A MCSM8 20171121 M DH090000/QRIRP 0.010 /HGIRP 1.47 /DUS/TWIRP 1.53  
 
.A MCSM8 20171121 M DH084500/QRIRP 0.010 /HGIRP 1.47 /DUS/TWIRP 1.53  
 
.A MCSM8 20171121 M DH083000/QRIRP 0.010 /HGIRP 1.47 /DUS/TWIRP 1.55  
 
.A MCSM8 20171121 M DH081500/QRIRP 0.010 /HGIRP 1.47 /DUS/TWIRP 1.56  
 
.A MCSM8 20171121 M DH080000/QRIRP 0.010 /HGIRP 1.47 /DUS/TWIRP 1.59  
 
.A MCSM8 20171121 M DH074500/QRIRP 0.010 /HGIRP 1.47 /DUS/TWIRP 1.62  
 
.A MCSM8 20171121 M DH073000/QRIRP 0.010 /HGIRP 1.47 /DUS/TWIRP 1.66  
 
.A MCSM8 20171121 M DH071500/QRIRP 0.010 /HGIRP 1.47 /DUS/TWIRP 1.7  
 
.A MCSM8 20171121 M DH070000/QRIRP 0.010 /HGIRP 1.46 /DUS/TWIRP 1.74  
 
.A MCSM8 20171121 M DH064500/QRIRP 0.010 /HGIRP 1.46 /DUS/TWIRP 1.8  
 
.A MCSM8 20171121 M DH063000/QRIRP 0.010 /HGIRP 1.47 /DUS/TWIRP 1.85  
 
.A MCSM8 20171121 M DH061500/QRIRP 0.010 /HGIRP 1.47 /DUS/TWIRP 1.91  
 
.A MCSM8 20171121 M DH060000/QRIRP 0.010 /HGIRP 1.47 /DUS/TWIRP 1.97  
 
.A MCSM8 20171121 M DH054500/QRIRP 0.010 /HGIRP 1.46 /DUS/TWIRP 2.02  
 
.A MCSM8 20171121 M DH053000/QRIRP 0.010 /HGIRP 1.47 /DUS/TWIRP 2.07  
 
.A MCSM8 20171121 M DH051500/QRIRP 0.010 /HGIRP 1.47 /DUS/TWIRP 2.13  
 
.A MCSM8 20171121 M DH050000/QRIRP 0.010 /HGIRP 1.47 /DUS/TWIRP 2.18  
 
.A MCSM8 20171121 M DH044500/QRIRP 0.010 /HGIRP 1.48 /DUS/TWIRP 2.24  
 
.A MCSM8 20171121 M DH043000/QRIRP 0.010 /HGIRP 1.47 /DUS/TWIRP 2.29  
 
.A MCSM8 20171121 M DH041500/QRIRP 0.010 /HGIRP 1.47 /DUS/TWIRP 2.34  
 
.A MCSM8 20171121 M DH040000/QRIRP 0.010 /HGIRP 1.47 /DUS/TWIRP 2.38  
 
.A MCSM8 20171121 M DH034500/QRIRP 0.010 /HGIRP 1.47 /DUS/TWIRP 2.41  
 
.A MCSM8 20171121 M DH033000/QRIRP 0.010 /HGIRP 1.48 /DUS/TWIRP 2.46  
 
.A MCSM8 20171121 M DH031500/QRIRP 0.010 /HGIRP 1.48 /DUS/TWIRP 2.5  
 
.A MCSM8 20171121 M DH030000/QRIRP 0.010 /HGIRP 1.48 /DUS/TWIRP 2.54  
 
 
: DUCK CREEK ABV SIMMS ASHUELOT ROAD BRIDGE  
 
.A DCSM8 20171121 M DH104500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.00 /DUS/TWIRP  
 
.A DCSM8 20171121 M DH103000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.00 /DUS/TWIRP  
 
.A DCSM8 20171121 M DH101500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.00 /DUS/TWIRP  
 
.A DCSM8 20171121 M DH100000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.00 /DUS/TWIRP  
 
.A DCSM8 20171121 M DH094500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.00 /DUS/TWIRP  
 
.A DCSM8 20171121 M DH093000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.00 /DUS/TWIRP  
 
.A DCSM8 20171121 M DH091500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.00 /DUS/TWIRP  
 
.A DCSM8 20171121 M DH090000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.00 /DUS/TWIRP  
 
.A DCSM8 20171121 M DH084500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.00 /DUS/TWIRP  
 
.A DCSM8 20171121 M DH083000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.00 /DUS/TWIRP  
 
.A DCSM8 20171121 M DH081500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.00 /DUS/TWIRP  
 
.A DCSM8 20171121 M DH080000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.00 /DUS/TWIRP  
 
.A DCSM8 20171121 M DH074500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.00 /DUS/TWIRP  
 
.A DCSM8 20171121 M DH073000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.00 /DUS/TWIRP  
 
.A DCSM8 20171121 M DH071500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.00 /DUS/TWIRP  
 
.A DCSM8 20171121 M DH070000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.00 /DUS/TWIRP  
 
.A DCSM8 20171121 M DH064500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.00 /DUS/TWIRP  
 
.A DCSM8 20171121 M DH063000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.00 /DUS/TWIRP  
 
.A DCSM8 20171121 M DH061500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.00 /DUS/TWIRP  
 
.A DCSM8 20171121 M DH060000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.00 /DUS/TWIRP  
 
.A DCSM8 20171121 M DH044500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.00 /DUS/TWIRP  
 
.A DCSM8 20171121 M DH043000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.00 /DUS/TWIRP  
 
.A DCSM8 20171121 M DH041500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.00 /DUS/TWIRP  
 
.A DCSM8 20171121 M DH040000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.00 /DUS/TWIRP  
 
.A DCSM8 20171121 M DH034500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.00 /DUS/TWIRP  
 
.A DCSM8 20171121 M DH033000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.00 /DUS/TWIRP  
 
.A DCSM8 20171121 M DH031500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.00 /DUS/TWIRP  
 
.A DCSM8 20171121 M DH030000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.00 /DUS/TWIRP  
 
.A DCSM8 20171121 M DH024500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.00 /DUS/TWIRP  
 
.A DCSM8 20171121 M DH023000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.00 /DUS/TWIRP  
 
 
:END OF MESSAGE  
 

 
 
CLICK HERE TO GO TO PREVIOUS BULLETINS.

The Nexlab RFC Page Main Text Page