515  
SRUS53 KKRF 241517  
RR3KRF  
 
NWS/MISSOURI BASIN RIVER FORECAST CENTER PLEASANT HILL MO  
SUN JUN 24 15:17:19 UTC 2018  
 
 
: REALTIME DATA FROM MONTANA DNRC  
 
 
: FRENCHMAN CREEK AT MOUTH  
 
.A FRCM8 20180624 M DH083000/QRIRP 0.009 /HGIRP 2.33 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20180624 M DH081500/QRIRP 0.008 /HGIRP 2.32 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20180624 M DH080000/QRIRP 0.009 /HGIRP 2.33 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20180624 M DH074500/QRIRP 0.009 /HGIRP 2.33 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20180624 M DH073000/QRIRP 0.009 /HGIRP 2.33 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20180624 M DH071500/QRIRP 0.009 /HGIRP 2.33 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20180624 M DH070000/QRIRP 0.009 /HGIRP 2.34 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20180624 M DH064500/QRIRP 0.009 /HGIRP 2.34 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20180624 M DH063000/QRIRP 0.009 /HGIRP 2.34 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20180624 M DH061500/QRIRP 0.009 /HGIRP 2.34 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20180624 M DH060000/QRIRP 0.009 /HGIRP 2.34 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20180624 M DH054500/QRIRP 0.009 /HGIRP 2.34 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20180624 M DH053000/QRIRP 0.009 /HGIRP 2.34 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20180624 M DH051500/QRIRP 0.009 /HGIRP 2.34 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20180624 M DH050000/QRIRP 0.009 /HGIRP 2.35 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20180624 M DH044500/QRIRP 0.009 /HGIRP 2.35 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20180624 M DH043000/QRIRP 0.009 /HGIRP 2.35 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20180624 M DH041500/QRIRP 0.009 /HGIRP 2.35 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20180624 M DH040000/QRIRP 0.009 /HGIRP 2.35 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20180624 M DH034500/QRIRP 0.009 /HGIRP 2.35 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20180624 M DH033000/QRIRP 0.009 /HGIRP 2.35 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20180624 M DH031500/QRIRP 0.009 /HGIRP 2.34 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20180624 M DH030000/QRIRP 0.009 /HGIRP 2.34 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20180624 M DH024500/QRIRP 0.009 /HGIRP 2.34 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20180624 M DH023000/QRIRP 0.009 /HGIRP 2.34 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20180624 M DH021500/QRIRP 0.009 /HGIRP 2.34 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20180624 M DH020000/QRIRP 0.009 /HGIRP 2.34 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20180624 M DH014500/QRIRP 0.009 /HGIRP 2.34 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20180624 M DH013000/QRIRP 0.009 /HGIRP 2.34 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20180624 M DH011500/QRIRP 0.009 /HGIRP 2.34 /DUS/TWIRP  
 
: TETON RIVER ABOVE HWY 221 BRIDGE  
 
.A TCHM8 20180624 M DH080000/QRIRP 0.000 /HGIRP 6.31 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20180624 M DH074500/QRIRP 0.000 /HGIRP 6.29 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20180624 M DH073000/QRIRP 0.000 /HGIRP 6.3 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20180624 M DH071500/QRIRP 0.000 /HGIRP 6.3 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20180624 M DH070000/QRIRP 0.000 /HGIRP 6.31 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20180624 M DH064500/QRIRP 0.000 /HGIRP 6.3 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20180624 M DH063000/QRIRP 0.000 /HGIRP 6.29 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20180624 M DH061500/QRIRP 0.000 /HGIRP 6.29 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20180624 M DH060000/QRIRP 0.000 /HGIRP 6.28 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20180624 M DH054500/QRIRP 0.000 /HGIRP 6.29 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20180624 M DH053000/QRIRP 0.000 /HGIRP 6.27 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20180624 M DH051500/QRIRP 0.000 /HGIRP 6.29 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20180624 M DH050000/QRIRP 0.000 /HGIRP 6.29 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20180624 M DH044500/QRIRP 0.000 /HGIRP 6.28 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20180624 M DH043000/QRIRP 0.000 /HGIRP 6.29 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20180624 M DH041500/QRIRP 0.000 /HGIRP 6.29 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20180624 M DH040000/QRIRP 0.000 /HGIRP 6.27 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20180624 M DH034500/QRIRP 0.000 /HGIRP 6.26 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20180624 M DH033000/QRIRP 0.000 /HGIRP 6.27 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20180624 M DH031500/QRIRP 0.000 /HGIRP 6.25 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20180624 M DH030000/QRIRP 0.000 /HGIRP 6.24 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20180624 M DH024500/QRIRP 0.000 /HGIRP 6.24 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20180624 M DH023000/QRIRP 0.000 /HGIRP 6.23 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20180624 M DH021500/QRIRP 0.000 /HGIRP 6.24 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20180624 M DH020000/QRIRP 0.000 /HGIRP 6.24 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20180624 M DH014500/QRIRP 0.000 /HGIRP 6.23 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20180624 M DH013000/QRIRP 0.000 /HGIRP 6.23 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20180624 M DH011500/QRIRP 0.000 /HGIRP 6.24 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20180624 M DH010000/QRIRP 0.000 /HGIRP 6.24 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20180624 M DH004500/QRIRP 0.000 /HGIRP 6.24 /DUS/TWIRP  
 
: CANYON CREEK AT ZOOMOMTANA  
 
.A ZOOM8 20180624 M DH080000/QRIRP 0.270 /HGIRP 4.22 /DUS/TWIRP 16.85  
.A ZOOM8 20180624 M DH074500/QRIRP 0.268 /HGIRP 4.21 /DUS/TWIRP 16.84  
.A ZOOM8 20180624 M DH073000/QRIRP 0.271 /HGIRP 4.23 /DUS/TWIRP 16.86  
.A ZOOM8 20180624 M DH071500/QRIRP 0.271 /HGIRP 4.23 /DUS/TWIRP 16.86  
.A ZOOM8 20180624 M DH070000/QRIRP 0.271 /HGIRP 4.23 /DUS/TWIRP 16.86  
.A ZOOM8 20180624 M DH064500/QRIRP 0.271 /HGIRP 4.23 /DUS/TWIRP 16.88  
.A ZOOM8 20180624 M DH063000/QRIRP 0.270 /HGIRP 4.22 /DUS/TWIRP 16.9  
.A ZOOM8 20180624 M DH061500/QRIRP 0.274 /HGIRP 4.25 /DUS/TWIRP 16.92  
.A ZOOM8 20180624 M DH060000/QRIRP 0.271 /HGIRP 4.23 /DUS/TWIRP 16.96  
.A ZOOM8 20180624 M DH054500/QRIRP 0.273 /HGIRP 4.24 /DUS/TWIRP 16.96  
.A ZOOM8 20180624 M DH053000/QRIRP 0.273 /HGIRP 4.24 /DUS/TWIRP 16.96  
.A ZOOM8 20180624 M DH051500/QRIRP 0.271 /HGIRP 4.23 /DUS/TWIRP 16.98  
.A ZOOM8 20180624 M DH050000/QRIRP 0.271 /HGIRP 4.23 /DUS/TWIRP 17.02  
.A ZOOM8 20180624 M DH044500/QRIRP 0.273 /HGIRP 4.24 /DUS/TWIRP 17.02  
.A ZOOM8 20180624 M DH043000/QRIRP 0.274 /HGIRP 4.25 /DUS/TWIRP 17.05  
.A ZOOM8 20180624 M DH041500/QRIRP 0.276 /HGIRP 4.26 /DUS/TWIRP 17.06  
.A ZOOM8 20180624 M DH040000/QRIRP 0.276 /HGIRP 4.26 /DUS/TWIRP 17.08  
.A ZOOM8 20180624 M DH034500/QRIRP 0.276 /HGIRP 4.26 /DUS/TWIRP 17.11  
.A ZOOM8 20180624 M DH033000/QRIRP 0.277 /HGIRP 4.27 /DUS/TWIRP 17.12  
.A ZOOM8 20180624 M DH031500/QRIRP 0.277 /HGIRP 4.27 /DUS/TWIRP 17.15  
.A ZOOM8 20180624 M DH030000/QRIRP 0.276 /HGIRP 4.26 /DUS/TWIRP 17.18  
.A ZOOM8 20180624 M DH024500/QRIRP 0.277 /HGIRP 4.27 /DUS/TWIRP 17.21  
.A ZOOM8 20180624 M DH023000/QRIRP 0.278 /HGIRP 4.28 /DUS/TWIRP 17.24  
.A ZOOM8 20180624 M DH021500/QRIRP 0.277 /HGIRP 4.27 /DUS/TWIRP 17.28  
.A ZOOM8 20180624 M DH020000/QRIRP 0.278 /HGIRP 4.28 /DUS/TWIRP 17.31  
.A ZOOM8 20180624 M DH014500/QRIRP 0.278 /HGIRP 4.28 /DUS/TWIRP 17.36  
.A ZOOM8 20180624 M DH013000/QRIRP 0.280 /HGIRP 4.29 /DUS/TWIRP 17.39  
.A ZOOM8 20180624 M DH011500/QRIRP 0.280 /HGIRP 4.29 /DUS/TWIRP 17.42  
.A ZOOM8 20180624 M DH010000/QRIRP 0.278 /HGIRP 4.28 /DUS/TWIRP 17.47  
.A ZOOM8 20180624 M DH004500/QRIRP 0.280 /HGIRP 4.29 /DUS/TWIRP 17.53  
 
: SWEET GRASS CREEK NEAR TRONRUD BRIDGE  
 
.A SGCM8 20180624 M DH080000/QRIRP 0.383 /HGIRP 2.92 /DUS/TWIRP 5.73  
.A SGCM8 20180624 M DH074500/QRIRP 0.398 /HGIRP 2.96 /DUS/TWIRP 5.67  
.A SGCM8 20180624 M DH073000/QRIRP 0.394 /HGIRP 2.95 /DUS/TWIRP 5.61  
.A SGCM8 20180624 M DH071500/QRIRP 0.391 /HGIRP 2.94 /DUS/TWIRP 5.57  
.A SGCM8 20180624 M DH070000/QRIRP 0.391 /HGIRP 2.94 /DUS/TWIRP 5.54  
.A SGCM8 20180624 M DH064500/QRIRP 0.410 /HGIRP 2.99 /DUS/TWIRP 5.54  
.A SGCM8 20180624 M DH063000/QRIRP 0.402 /HGIRP 2.97 /DUS/TWIRP 5.53  
.A SGCM8 20180624 M DH061500/QRIRP 0.398 /HGIRP 2.96 /DUS/TWIRP 5.54  
.A SGCM8 20180624 M DH060000/QRIRP 0.398 /HGIRP 2.96 /DUS/TWIRP 5.55  
.A SGCM8 20180624 M DH054500/QRIRP 0.387 /HGIRP 2.93 /DUS/TWIRP 5.58  
.A SGCM8 20180624 M DH053000/QRIRP 0.406 /HGIRP 2.98 /DUS/TWIRP 5.6  
.A SGCM8 20180624 M DH051500/QRIRP 0.410 /HGIRP 2.99 /DUS/TWIRP 5.63  
.A SGCM8 20180624 M DH050000/QRIRP 0.410 /HGIRP 2.99 /DUS/TWIRP 5.65  
.A SGCM8 20180624 M DH044500/QRIRP 0.406 /HGIRP 2.98 /DUS/TWIRP 5.69  
.A SGCM8 20180624 M DH043000/QRIRP 0.406 /HGIRP 2.98 /DUS/TWIRP 5.73  
.A SGCM8 20180624 M DH041500/QRIRP 0.422 /HGIRP 3.02 /DUS/TWIRP 5.76  
.A SGCM8 20180624 M DH040000/QRIRP 0.414 /HGIRP 3 /DUS/TWIRP 5.8  
.A SGCM8 20180624 M DH034500/QRIRP 0.414 /HGIRP 3 /DUS/TWIRP 5.84  
.A SGCM8 20180624 M DH033000/QRIRP 0.410 /HGIRP 2.99 /DUS/TWIRP 5.88  
.A SGCM8 20180624 M DH031500/QRIRP 0.414 /HGIRP 3 /DUS/TWIRP 5.92  
.A SGCM8 20180624 M DH030000/QRIRP 0.410 /HGIRP 2.99 /DUS/TWIRP 5.96  
.A SGCM8 20180624 M DH024500/QRIRP 0.422 /HGIRP 3.02 /DUS/TWIRP 6.01  
.A SGCM8 20180624 M DH023000/QRIRP 0.422 /HGIRP 3.02 /DUS/TWIRP 6.06  
.A SGCM8 20180624 M DH021500/QRIRP 0.414 /HGIRP 3 /DUS/TWIRP 6.1  
.A SGCM8 20180624 M DH020000/QRIRP 0.410 /HGIRP 2.99 /DUS/TWIRP 6.14  
.A SGCM8 20180624 M DH014500/QRIRP 0.414 /HGIRP 3 /DUS/TWIRP 6.18  
.A SGCM8 20180624 M DH013000/QRIRP 0.414 /HGIRP 3 /DUS/TWIRP 6.21  
.A SGCM8 20180624 M DH011500/QRIRP 0.410 /HGIRP 2.99 /DUS/TWIRP 6.25  
.A SGCM8 20180624 M DH010000/QRIRP 0.410 /HGIRP 2.99 /DUS/TWIRP 6.29  
.A SGCM8 20180624 M DH004500/QRIRP 0.418 /HGIRP 3.01 /DUS/TWIRP 6.33  
 
: N FK MUSSELSHELL RIVER NEAR DELPHINE  
 
.A DLPM8 20180624 M DH081500/QRIRP 0.057 /HGIRP 1.95 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20180624 M DH080000/QRIRP 0.057 /HGIRP 1.95 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20180624 M DH074500/QRIRP 0.057 /HGIRP 1.95 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20180624 M DH073000/QRIRP 0.057 /HGIRP 1.95 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20180624 M DH071500/QRIRP 0.057 /HGIRP 1.95 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20180624 M DH070000/QRIRP 0.057 /HGIRP 1.95 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20180624 M DH064500/QRIRP 0.057 /HGIRP 1.95 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20180624 M DH063000/QRIRP 0.057 /HGIRP 1.95 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20180624 M DH061500/QRIRP 0.057 /HGIRP 1.95 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20180624 M DH060000/QRIRP 0.057 /HGIRP 1.95 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20180624 M DH054500/QRIRP 0.057 /HGIRP 1.95 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20180624 M DH053000/QRIRP 0.057 /HGIRP 1.95 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20180624 M DH051500/QRIRP 0.057 /HGIRP 1.95 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20180624 M DH050000/QRIRP 0.057 /HGIRP 1.95 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20180624 M DH044500/QRIRP 0.057 /HGIRP 1.95 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20180624 M DH043000/QRIRP 0.057 /HGIRP 1.95 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20180624 M DH041500/QRIRP 0.057 /HGIRP 1.95 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20180624 M DH040000/QRIRP 0.057 /HGIRP 1.95 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20180624 M DH034500/QRIRP 0.057 /HGIRP 1.95 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20180624 M DH033000/QRIRP 0.057 /HGIRP 1.95 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20180624 M DH031500/QRIRP 0.057 /HGIRP 1.95 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20180624 M DH030000/QRIRP 0.057 /HGIRP 1.95 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20180624 M DH024500/QRIRP 0.057 /HGIRP 1.95 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20180624 M DH023000/QRIRP 0.057 /HGIRP 1.95 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20180624 M DH021500/QRIRP 0.057 /HGIRP 1.95 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20180624 M DH020000/QRIRP 0.057 /HGIRP 1.95 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20180624 M DH014500/QRIRP 0.057 /HGIRP 1.95 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20180624 M DH013000/QRIRP 0.057 /HGIRP 1.95 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20180624 M DH011500/QRIRP 0.057 /HGIRP 1.95 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20180624 M DH010000/QRIRP 0.057 /HGIRP 1.95 /DUS/TWIRP  
 
: N FK MUSSELSHELL RIVER BELOW BAIR RES  
 
.A BAIM8 20180624 M DH081500/QRIRP 0.076 /HGIRP 1.16 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20180624 M DH080000/QRIRP 0.076 /HGIRP 1.16 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20180624 M DH074500/QRIRP 0.076 /HGIRP 1.16 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20180624 M DH073000/QRIRP 0.074 /HGIRP 1.15 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20180624 M DH071500/QRIRP 0.074 /HGIRP 1.15 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20180624 M DH070000/QRIRP 0.074 /HGIRP 1.15 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20180624 M DH064500/QRIRP 0.074 /HGIRP 1.15 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20180624 M DH063000/QRIRP 0.074 /HGIRP 1.15 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20180624 M DH061500/QRIRP 0.073 /HGIRP 1.14 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20180624 M DH060000/QRIRP 0.074 /HGIRP 1.15 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20180624 M DH054500/QRIRP 0.074 /HGIRP 1.15 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20180624 M DH053000/QRIRP 0.074 /HGIRP 1.15 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20180624 M DH051500/QRIRP 0.074 /HGIRP 1.15 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20180624 M DH050000/QRIRP 0.074 /HGIRP 1.15 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20180624 M DH044500/QRIRP 0.074 /HGIRP 1.15 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20180624 M DH043000/QRIRP 0.073 /HGIRP 1.14 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20180624 M DH041500/QRIRP 0.074 /HGIRP 1.15 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20180624 M DH040000/QRIRP 0.074 /HGIRP 1.15 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20180624 M DH034500/QRIRP 0.074 /HGIRP 1.15 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20180624 M DH033000/QRIRP 0.074 /HGIRP 1.15 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20180624 M DH031500/QRIRP 0.074 /HGIRP 1.15 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20180624 M DH030000/QRIRP 0.076 /HGIRP 1.16 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20180624 M DH024500/QRIRP 0.074 /HGIRP 1.15 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20180624 M DH023000/QRIRP 0.074 /HGIRP 1.15 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20180624 M DH021500/QRIRP 0.074 /HGIRP 1.15 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20180624 M DH020000/QRIRP 0.074 /HGIRP 1.15 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20180624 M DH014500/QRIRP 0.074 /HGIRP 1.15 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20180624 M DH013000/QRIRP 0.074 /HGIRP 1.15 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20180624 M DH011500/QRIRP 0.074 /HGIRP 1.15 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20180624 M DH010000/QRIRP 0.074 /HGIRP 1.15 /DUS/TWIRP  
 
: MARTINSDALE SUPPLY CANAL  
 
.A MTCM8 20180624 M DH080000/QDIRP 0.012 /HGIRP 0.63 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20180624 M DH074500/QDIRP 0.012 /HGIRP 0.63 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20180624 M DH073000/QDIRP 0.012 /HGIRP 0.63 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20180624 M DH071500/QDIRP 0.012 /HGIRP 0.63 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20180624 M DH070000/QDIRP 0.012 /HGIRP 0.63 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20180624 M DH064500/QDIRP 0.012 /HGIRP 0.63 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20180624 M DH063000/QDIRP 0.011 /HGIRP 0.62 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20180624 M DH061500/QDIRP 0.012 /HGIRP 0.63 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20180624 M DH060000/QDIRP 0.012 /HGIRP 0.63 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20180624 M DH054500/QDIRP 0.011 /HGIRP 0.62 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20180624 M DH053000/QDIRP 0.011 /HGIRP 0.62 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20180624 M DH051500/QDIRP 0.011 /HGIRP 0.62 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20180624 M DH050000/QDIRP 0.011 /HGIRP 0.62 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20180624 M DH044500/QDIRP 0.012 /HGIRP 0.63 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20180624 M DH043000/QDIRP 0.012 /HGIRP 0.63 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20180624 M DH041500/QDIRP 0.011 /HGIRP 0.62 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20180624 M DH040000/QDIRP 0.011 /HGIRP 0.62 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20180624 M DH034500/QDIRP 0.011 /HGIRP 0.62 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20180624 M DH033000/QDIRP 0.011 /HGIRP 0.62 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20180624 M DH031500/QDIRP 0.011 /HGIRP 0.62 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20180624 M DH030000/QDIRP 0.011 /HGIRP 0.62 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20180624 M DH024500/QDIRP 0.011 /HGIRP 0.62 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20180624 M DH023000/QDIRP 0.011 /HGIRP 0.62 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20180624 M DH021500/QDIRP 0.011 /HGIRP 0.62 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20180624 M DH020000/QDIRP 0.011 /HGIRP 0.62 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20180624 M DH014500/QDIRP 0.011 /HGIRP 0.62 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20180624 M DH013000/QDIRP 0.011 /HGIRP 0.62 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20180624 M DH011500/QDIRP 0.011 /HGIRP 0.62 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20180624 M DH010000/QDIRP 0.011 /HGIRP 0.62 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20180624 M DH004500/QDIRP 0.011 /HGIRP 0.62 /DUS/TWIRP  
 
: DEADMAN'S BASIN SUPPLY CANAL  
 
.A SHDM8 20180624 M DH080000/QDIRP 0.012 /HGIRP 1.29 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20180624 M DH074500/QDIRP 0.012 /HGIRP 1.29 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20180624 M DH073000/QDIRP 0.012 /HGIRP 1.29 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20180624 M DH071500/QDIRP 0.012 /HGIRP 1.29 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20180624 M DH070000/QDIRP 0.012 /HGIRP 1.29 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20180624 M DH064500/QDIRP 0.012 /HGIRP 1.29 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20180624 M DH063000/QDIRP 0.012 /HGIRP 1.29 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20180624 M DH061500/QDIRP 0.012 /HGIRP 1.29 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20180624 M DH060000/QDIRP 0.012 /HGIRP 1.29 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20180624 M DH054500/QDIRP 0.012 /HGIRP 1.29 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20180624 M DH053000/QDIRP 0.012 /HGIRP 1.29 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20180624 M DH051500/QDIRP 0.012 /HGIRP 1.29 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20180624 M DH050000/QDIRP 0.012 /HGIRP 1.29 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20180624 M DH044500/QDIRP 0.012 /HGIRP 1.29 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20180624 M DH043000/QDIRP 0.012 /HGIRP 1.29 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20180624 M DH041500/QDIRP 0.012 /HGIRP 1.29 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20180624 M DH040000/QDIRP 0.012 /HGIRP 1.29 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20180624 M DH034500/QDIRP 0.012 /HGIRP 1.29 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20180624 M DH033000/QDIRP 0.012 /HGIRP 1.3 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20180624 M DH031500/QDIRP 0.012 /HGIRP 1.3 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20180624 M DH030000/QDIRP 0.012 /HGIRP 1.3 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20180624 M DH024500/QDIRP 0.012 /HGIRP 1.29 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20180624 M DH023000/QDIRP 0.012 /HGIRP 1.29 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20180624 M DH021500/QDIRP 0.012 /HGIRP 1.3 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20180624 M DH020000/QDIRP 0.012 /HGIRP 1.3 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20180624 M DH014500/QDIRP 0.012 /HGIRP 1.3 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20180624 M DH013000/QDIRP 0.012 /HGIRP 1.3 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20180624 M DH011500/QDIRP 0.012 /HGIRP 1.3 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20180624 M DH010000/QDIRP 0.012 /HGIRP 1.3 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20180624 M DH004500/QDIRP 0.012 /HGIRP 1.3 /DUS/TWIRP  
 
: WARM SPRINGS CREEK AT SAND ROCK ROAD NEAR DENTON  
 
.A WSCM8 20180624 M DH081500/QRIRP 0.154 /HGIRP 2.01 /DUS/TWIRP 16.76  
.A WSCM8 20180624 M DH080000/QRIRP 0.154 /HGIRP 2.01 /DUS/TWIRP 16.79  
.A WSCM8 20180624 M DH074500/QRIRP 0.154 /HGIRP 2.01 /DUS/TWIRP 16.83  
.A WSCM8 20180624 M DH073000/QRIRP 0.154 /HGIRP 2.01 /DUS/TWIRP 16.87  
.A WSCM8 20180624 M DH071500/QRIRP 0.154 /HGIRP 2.01 /DUS/TWIRP 16.92  
.A WSCM8 20180624 M DH070000/QRIRP 0.151 /HGIRP 2 /DUS/TWIRP 16.97  
.A WSCM8 20180624 M DH064500/QRIRP 0.154 /HGIRP 2.01 /DUS/TWIRP 17.03  
.A WSCM8 20180624 M DH063000/QRIRP 0.154 /HGIRP 2.01 /DUS/TWIRP 17.09  
.A WSCM8 20180624 M DH061500/QRIRP 0.154 /HGIRP 2.01 /DUS/TWIRP 17.16  
.A WSCM8 20180624 M DH060000/QRIRP 0.157 /HGIRP 2.02 /DUS/TWIRP 17.24  
.A WSCM8 20180624 M DH054500/QRIRP 0.154 /HGIRP 2.01 /DUS/TWIRP 17.33  
.A WSCM8 20180624 M DH053000/QRIRP 0.154 /HGIRP 2.01 /DUS/TWIRP 17.43  
.A WSCM8 20180624 M DH051500/QRIRP 0.154 /HGIRP 2.01 /DUS/TWIRP 17.52  
.A WSCM8 20180624 M DH050000/QRIRP 0.154 /HGIRP 2.01 /DUS/TWIRP 17.61  
.A WSCM8 20180624 M DH044500/QRIRP 0.154 /HGIRP 2.01 /DUS/TWIRP 17.7  
.A WSCM8 20180624 M DH043000/QRIRP 0.154 /HGIRP 2.01 /DUS/TWIRP 17.79  
.A WSCM8 20180624 M DH041500/QRIRP 0.157 /HGIRP 2.02 /DUS/TWIRP 17.9  
.A WSCM8 20180624 M DH040000/QRIRP 0.154 /HGIRP 2.01 /DUS/TWIRP 18.01  
.A WSCM8 20180624 M DH034500/QRIRP 0.151 /HGIRP 2 /DUS/TWIRP 18.13  
.A WSCM8 20180624 M DH033000/QRIRP 0.154 /HGIRP 2.01 /DUS/TWIRP 18.23  
.A WSCM8 20180624 M DH031500/QRIRP 0.151 /HGIRP 2 /DUS/TWIRP 18.34  
.A WSCM8 20180624 M DH030000/QRIRP 0.154 /HGIRP 2.01 /DUS/TWIRP 18.44  
.A WSCM8 20180624 M DH024500/QRIRP 0.154 /HGIRP 2.01 /DUS/TWIRP 18.55  
.A WSCM8 20180624 M DH023000/QRIRP 0.154 /HGIRP 2.01 /DUS/TWIRP 18.66  
.A WSCM8 20180624 M DH021500/QRIRP 0.151 /HGIRP 2 /DUS/TWIRP 18.78  
.A WSCM8 20180624 M DH020000/QRIRP 0.154 /HGIRP 2.01 /DUS/TWIRP 18.88  
.A WSCM8 20180624 M DH014500/QRIRP 0.151 /HGIRP 2 /DUS/TWIRP 18.98  
.A WSCM8 20180624 M DH013000/QRIRP 0.154 /HGIRP 2.01 /DUS/TWIRP 19.08  
.A WSCM8 20180624 M DH011500/QRIRP 0.154 /HGIRP 2.01 /DUS/TWIRP 19.19  
.A WSCM8 20180624 M DH010000/QRIRP 0.154 /HGIRP 2.01 /DUS/TWIRP 19.28  
 
: EAST GALLATIN RIVER NEAR MANHATTAN  
 
.A GNMM8 20180624 M DH081500/QRIRP 0.866 /HGIRP 4.23 /DUS/TWIRP 12.66  
.A GNMM8 20180624 M DH080000/QRIRP 0.866 /HGIRP 4.23 /DUS/TWIRP 12.67  
.A GNMM8 20180624 M DH074500/QRIRP 0.866 /HGIRP 4.23 /DUS/TWIRP 12.7  
.A GNMM8 20180624 M DH073000/QRIRP 0.866 /HGIRP 4.23 /DUS/TWIRP 12.73  
.A GNMM8 20180624 M DH071500/QRIRP 0.866 /HGIRP 4.23 /DUS/TWIRP 12.76  
.A GNMM8 20180624 M DH070000/QRIRP 0.866 /HGIRP 4.23 /DUS/TWIRP 12.82  
.A GNMM8 20180624 M DH064500/QRIRP 0.866 /HGIRP 4.23 /DUS/TWIRP 12.87  
.A GNMM8 20180624 M DH063000/QRIRP 0.871 /HGIRP 4.24 /DUS/TWIRP 12.93  
.A GNMM8 20180624 M DH061500/QRIRP 0.871 /HGIRP 4.24 /DUS/TWIRP 12.99  
.A GNMM8 20180624 M DH060000/QRIRP 0.871 /HGIRP 4.24 /DUS/TWIRP 13.05  
.A GNMM8 20180624 M DH054500/QRIRP 0.871 /HGIRP 4.24 /DUS/TWIRP 13.12  
.A GNMM8 20180624 M DH053000/QRIRP 0.861 /HGIRP 4.22 /DUS/TWIRP 13.18  
.A GNMM8 20180624 M DH051500/QRIRP 0.866 /HGIRP 4.23 /DUS/TWIRP 13.26  
.A GNMM8 20180624 M DH050000/QRIRP 0.861 /HGIRP 4.22 /DUS/TWIRP 13.34  
.A GNMM8 20180624 M DH044500/QRIRP 0.866 /HGIRP 4.23 /DUS/TWIRP 13.4  
.A GNMM8 20180624 M DH043000/QRIRP 0.861 /HGIRP 4.22 /DUS/TWIRP 13.48  
.A GNMM8 20180624 M DH041500/QRIRP 0.861 /HGIRP 4.22 /DUS/TWIRP 13.55  
.A GNMM8 20180624 M DH040000/QRIRP 0.855 /HGIRP 4.21 /DUS/TWIRP 13.62  
.A GNMM8 20180624 M DH034500/QRIRP 0.855 /HGIRP 4.21 /DUS/TWIRP 13.69  
.A GNMM8 20180624 M DH033000/QRIRP 0.855 /HGIRP 4.21 /DUS/TWIRP 13.75  
.A GNMM8 20180624 M DH031500/QRIRP 0.850 /HGIRP 4.2 /DUS/TWIRP 13.83  
.A GNMM8 20180624 M DH030000/QRIRP 0.855 /HGIRP 4.21 /DUS/TWIRP 13.89  
.A GNMM8 20180624 M DH024500/QRIRP 0.844 /HGIRP 4.19 /DUS/TWIRP 13.98  
.A GNMM8 20180624 M DH023000/QRIRP 0.844 /HGIRP 4.19 /DUS/TWIRP 14.06  
.A GNMM8 20180624 M DH021500/QRIRP 0.850 /HGIRP 4.2 /DUS/TWIRP 14.15  
.A GNMM8 20180624 M DH020000/QRIRP 0.850 /HGIRP 4.2 /DUS/TWIRP 14.24  
.A GNMM8 20180624 M DH014500/QRIRP 0.844 /HGIRP 4.19 /DUS/TWIRP 14.33  
.A GNMM8 20180624 M DH013000/QRIRP 0.844 /HGIRP 4.19 /DUS/TWIRP 14.41  
.A GNMM8 20180624 M DH011500/QRIRP 0.839 /HGIRP 4.18 /DUS/TWIRP 14.5  
.A GNMM8 20180624 M DH010000/QRIRP 0.839 /HGIRP 4.18 /DUS/TWIRP 14.58  
 
: SOURDOUGH CREEK ABV CITY INTAKE NEAR BOZEMAN  
 
.A SNBM8 20180624 M DH080000/QRIRP 0.053 /HGIRP 1.62 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20180624 M DH074500/QRIRP 0.053 /HGIRP 1.62 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20180624 M DH073000/QRIRP 0.053 /HGIRP 1.62 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20180624 M DH071500/QRIRP 0.051 /HGIRP 1.61 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20180624 M DH070000/QRIRP 0.053 /HGIRP 1.62 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20180624 M DH064500/QRIRP 0.050 /HGIRP 1.6 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20180624 M DH063000/QRIRP 0.051 /HGIRP 1.61 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20180624 M DH061500/QRIRP 0.053 /HGIRP 1.62 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20180624 M DH060000/QRIRP 0.050 /HGIRP 1.6 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20180624 M DH054500/QRIRP 0.051 /HGIRP 1.61 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20180624 M DH053000/QRIRP 0.053 /HGIRP 1.62 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20180624 M DH051500/QRIRP 0.051 /HGIRP 1.61 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20180624 M DH050000/QRIRP 0.053 /HGIRP 1.62 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20180624 M DH044500/QRIRP 0.051 /HGIRP 1.61 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20180624 M DH043000/QRIRP 0.051 /HGIRP 1.61 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20180624 M DH041500/QRIRP 0.053 /HGIRP 1.62 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20180624 M DH040000/QRIRP 0.053 /HGIRP 1.62 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20180624 M DH034500/QRIRP 0.053 /HGIRP 1.62 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20180624 M DH033000/QRIRP 0.053 /HGIRP 1.62 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20180624 M DH031500/QRIRP 0.050 /HGIRP 1.6 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20180624 M DH030000/QRIRP 0.053 /HGIRP 1.62 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20180624 M DH024500/QRIRP 0.051 /HGIRP 1.61 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20180624 M DH023000/QRIRP 0.053 /HGIRP 1.62 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20180624 M DH021500/QRIRP 0.051 /HGIRP 1.61 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20180624 M DH020000/QRIRP 0.054 /HGIRP 1.63 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20180624 M DH014500/QRIRP 0.053 /HGIRP 1.62 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20180624 M DH013000/QRIRP 0.054 /HGIRP 1.63 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20180624 M DH011500/QRIRP 0.051 /HGIRP 1.61 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20180624 M DH010000/QRIRP 0.054 /HGIRP 1.63 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20180624 M DH004500/QRIRP 0.053 /HGIRP 1.62 /DUS/TWIRP  
 
: RUBY RIVER AT HARRINGTON BRIDGE NEAR SHERIDAN  
 
.A RNSM8 20180624 M DH080000/QRIRP 0.374 /HGIRP 3.36 /DUS/TWIRP 16.05  
.A RNSM8 20180624 M DH074500/QRIRP 0.379 /HGIRP 3.37 /DUS/TWIRP 16.09  
.A RNSM8 20180624 M DH073000/QRIRP 0.374 /HGIRP 3.36 /DUS/TWIRP 16.34  
.A RNSM8 20180624 M DH071500/QRIRP 0.374 /HGIRP 3.36 /DUS/TWIRP 16.38  
.A RNSM8 20180624 M DH070000/QRIRP 0.361 /HGIRP 3.33 /DUS/TWIRP 16.21  
.A RNSM8 20180624 M DH064500/QRIRP 0.365 /HGIRP 3.34 /DUS/TWIRP 16.48  
.A RNSM8 20180624 M DH063000/QRIRP 0.361 /HGIRP 3.33 /DUS/TWIRP 16.51  
.A RNSM8 20180624 M DH061500/QRIRP 0.374 /HGIRP 3.36 /DUS/TWIRP 16.34  
.A RNSM8 20180624 M DH060000/QRIRP 0.379 /HGIRP 3.37 /DUS/TWIRP 16.6  
.A RNSM8 20180624 M DH054500/QRIRP 0.374 /HGIRP 3.36 /DUS/TWIRP 16.66  
.A RNSM8 20180624 M DH053000/QRIRP 0.374 /HGIRP 3.36 /DUS/TWIRP 16.49  
.A RNSM8 20180624 M DH051500/QRIRP 0.384 /HGIRP 3.38 /DUS/TWIRP 16.55  
.A RNSM8 20180624 M DH050000/QRIRP 0.379 /HGIRP 3.37 /DUS/TWIRP 16.6  
.A RNSM8 20180624 M DH044500/QRIRP 0.374 /HGIRP 3.36 /DUS/TWIRP 16.86  
.A RNSM8 20180624 M DH043000/QRIRP 0.374 /HGIRP 3.36 /DUS/TWIRP 16.68  
.A RNSM8 20180624 M DH041500/QRIRP 0.379 /HGIRP 3.37 /DUS/TWIRP 16.71  
.A RNSM8 20180624 M DH040000/QRIRP 0.370 /HGIRP 3.35 /DUS/TWIRP 16.75  
.A RNSM8 20180624 M DH034500/QRIRP 0.374 /HGIRP 3.36 /DUS/TWIRP 16.77  
.A RNSM8 20180624 M DH033000/QRIRP 0.384 /HGIRP 3.38 /DUS/TWIRP 16.8  
.A RNSM8 20180624 M DH031500/QRIRP 0.384 /HGIRP 3.38 /DUS/TWIRP 17.02  
.A RNSM8 20180624 M DH030000/QRIRP 0.365 /HGIRP 3.34 /DUS/TWIRP 16.83  
.A RNSM8 20180624 M DH024500/QRIRP 0.379 /HGIRP 3.37 /DUS/TWIRP 16.84  
.A RNSM8 20180624 M DH023000/QRIRP 0.384 /HGIRP 3.38 /DUS/TWIRP 16.85  
.A RNSM8 20180624 M DH021500/QRIRP 0.379 /HGIRP 3.37 /DUS/TWIRP 16.86  
.A RNSM8 20180624 M DH020000/QRIRP 0.374 /HGIRP 3.36 /DUS/TWIRP 17.1  
.A RNSM8 20180624 M DH014500/QRIRP 0.384 /HGIRP 3.38 /DUS/TWIRP 16.91  
.A RNSM8 20180624 M DH013000/QRIRP 0.379 /HGIRP 3.37 /DUS/TWIRP 16.93  
.A RNSM8 20180624 M DH011500/QRIRP 0.384 /HGIRP 3.38 /DUS/TWIRP 16.93  
.A RNSM8 20180624 M DH010000/QRIRP 0.384 /HGIRP 3.38 /DUS/TWIRP 16.96  
.A RNSM8 20180624 M DH004500/QRIRP 0.388 /HGIRP 3.39 /DUS/TWIRP 16.98  
 
: WISE RIVER NEAR MOUTH NEAR WISE RIVER  
 
.A WRNM8 20180624 M DH081500/QRIRP 0.843 /HGIRP 2.75 /DUS/TWIRP 7.98  
.A WRNM8 20180624 M DH080000/QRIRP 0.843 /HGIRP 2.75 /DUS/TWIRP 7.96  
.A WRNM8 20180624 M DH074500/QRIRP 0.843 /HGIRP 2.75 /DUS/TWIRP 7.95  
.A WRNM8 20180624 M DH073000/QRIRP 0.843 /HGIRP 2.75 /DUS/TWIRP 7.94  
.A WRNM8 20180624 M DH071500/QRIRP 0.843 /HGIRP 2.75 /DUS/TWIRP 7.94  
.A WRNM8 20180624 M DH070000/QRIRP 0.843 /HGIRP 2.75 /DUS/TWIRP 7.95  
.A WRNM8 20180624 M DH064500/QRIRP 0.843 /HGIRP 2.75 /DUS/TWIRP 7.96  
.A WRNM8 20180624 M DH063000/QRIRP 0.832 /HGIRP 2.74 /DUS/TWIRP 7.96  
.A WRNM8 20180624 M DH061500/QRIRP 0.832 /HGIRP 2.74 /DUS/TWIRP 7.97  
.A WRNM8 20180624 M DH060000/QRIRP 0.810 /HGIRP 2.72 /DUS/TWIRP 7.99  
.A WRNM8 20180624 M DH054500/QRIRP 0.821 /HGIRP 2.73 /DUS/TWIRP 8.01  
.A WRNM8 20180624 M DH053000/QRIRP 0.832 /HGIRP 2.74 /DUS/TWIRP 8.04  
.A WRNM8 20180624 M DH051500/QRIRP 0.821 /HGIRP 2.73 /DUS/TWIRP 8.08  
.A WRNM8 20180624 M DH050000/QRIRP 0.810 /HGIRP 2.72 /DUS/TWIRP 8.1  
.A WRNM8 20180624 M DH044500/QRIRP 0.800 /HGIRP 2.71 /DUS/TWIRP 8.12  
.A WRNM8 20180624 M DH043000/QRIRP 0.810 /HGIRP 2.72 /DUS/TWIRP 8.15  
.A WRNM8 20180624 M DH041500/QRIRP 0.800 /HGIRP 2.71 /DUS/TWIRP 8.17  
.A WRNM8 20180624 M DH040000/QRIRP 0.821 /HGIRP 2.73 /DUS/TWIRP 8.19  
.A WRNM8 20180624 M DH034500/QRIRP 0.800 /HGIRP 2.71 /DUS/TWIRP 8.21  
.A WRNM8 20180624 M DH033000/QRIRP 0.800 /HGIRP 2.71 /DUS/TWIRP 8.24  
.A WRNM8 20180624 M DH031500/QRIRP 0.810 /HGIRP 2.72 /DUS/TWIRP 8.26  
.A WRNM8 20180624 M DH030000/QRIRP 0.800 /HGIRP 2.71 /DUS/TWIRP 8.29  
.A WRNM8 20180624 M DH024500/QRIRP 0.789 /HGIRP 2.7 /DUS/TWIRP 8.31  
.A WRNM8 20180624 M DH023000/QRIRP 0.789 /HGIRP 2.7 /DUS/TWIRP 8.34  
.A WRNM8 20180624 M DH021500/QRIRP 0.789 /HGIRP 2.7 /DUS/TWIRP 8.36  
.A WRNM8 20180624 M DH020000/QRIRP 0.800 /HGIRP 2.71 /DUS/TWIRP 8.38  
.A WRNM8 20180624 M DH014500/QRIRP 0.789 /HGIRP 2.7 /DUS/TWIRP 8.4  
.A WRNM8 20180624 M DH013000/QRIRP 0.789 /HGIRP 2.7 /DUS/TWIRP 8.42  
.A WRNM8 20180624 M DH011500/QRIRP 0.789 /HGIRP 2.7 /DUS/TWIRP 8.44  
.A WRNM8 20180624 M DH010000/QRIRP 0.789 /HGIRP 2.7 /DUS/TWIRP 8.45  
 
: TETON RIVER ABV SPRINGHILL  
 
.A TRAM8 20180624 M DH081500/QRIRP 0.000 /HGIRP 5.05 /DUS/TWIRP 15.81  
.A TRAM8 20180624 M DH080000/QRIRP 0.000 /HGIRP 5.05 /DUS/TWIRP 15.82  
.A TRAM8 20180624 M DH074500/QRIRP 0.000 /HGIRP 5.06 /DUS/TWIRP 15.83  
.A TRAM8 20180624 M DH073000/QRIRP 0.000 /HGIRP 5.05 /DUS/TWIRP 15.87  
.A TRAM8 20180624 M DH071500/QRIRP 0.000 /HGIRP 5.05 /DUS/TWIRP 15.91  
.A TRAM8 20180624 M DH070000/QRIRP 0.000 /HGIRP 5.06 /DUS/TWIRP 15.93  
.A TRAM8 20180624 M DH064500/QRIRP 0.000 /HGIRP 5.06 /DUS/TWIRP 15.96  
.A TRAM8 20180624 M DH063000/QRIRP 0.000 /HGIRP 5.04 /DUS/TWIRP 15.98  
.A TRAM8 20180624 M DH061500/QRIRP 0.000 /HGIRP 5.05 /DUS/TWIRP 16  
.A TRAM8 20180624 M DH060000/QRIRP 0.000 /HGIRP 5.05 /DUS/TWIRP 16.03  
.A TRAM8 20180624 M DH054500/QRIRP 0.000 /HGIRP 5.04 /DUS/TWIRP 16.07  
.A TRAM8 20180624 M DH053000/QRIRP 0.000 /HGIRP 5.05 /DUS/TWIRP 16.13  
.A TRAM8 20180624 M DH051500/QRIRP 0.000 /HGIRP 5.05 /DUS/TWIRP 16.18  
.A TRAM8 20180624 M DH050000/QRIRP 0.000 /HGIRP 5.05 /DUS/TWIRP 16.23  
.A TRAM8 20180624 M DH044500/QRIRP 0.000 /HGIRP 5.05 /DUS/TWIRP 16.28  
.A TRAM8 20180624 M DH043000/QRIRP 0.000 /HGIRP 5.05 /DUS/TWIRP 16.34  
.A TRAM8 20180624 M DH041500/QRIRP 0.000 /HGIRP 5.05 /DUS/TWIRP 16.37  
.A TRAM8 20180624 M DH040000/QRIRP 0.000 /HGIRP 5.04 /DUS/TWIRP 16.43  
.A TRAM8 20180624 M DH034500/QRIRP 0.000 /HGIRP 5.04 /DUS/TWIRP 16.53  
.A TRAM8 20180624 M DH033000/QRIRP 0.000 /HGIRP 5.05 /DUS/TWIRP 16.61  
.A TRAM8 20180624 M DH031500/QRIRP 0.000 /HGIRP 5.06 /DUS/TWIRP 16.64  
.A TRAM8 20180624 M DH030000/QRIRP 0.000 /HGIRP 5.05 /DUS/TWIRP 16.72  
.A TRAM8 20180624 M DH024500/QRIRP 0.000 /HGIRP 5.06 /DUS/TWIRP 16.8  
.A TRAM8 20180624 M DH023000/QRIRP 0.000 /HGIRP 5.06 /DUS/TWIRP 16.87  
.A TRAM8 20180624 M DH021500/QRIRP 0.000 /HGIRP 5.05 /DUS/TWIRP 16.95  
.A TRAM8 20180624 M DH020000/QRIRP 0.000 /HGIRP 5.03 /DUS/TWIRP 17.05  
.A TRAM8 20180624 M DH014500/QRIRP 0.000 /HGIRP 4.9 /DUS/TWIRP 17.17  
.A TRAM8 20180624 M DH013000/QRIRP 0.000 /HGIRP 4.9 /DUS/TWIRP 17.24  
.A TRAM8 20180624 M DH011500/QRIRP 0.000 /HGIRP 4.91 /DUS/TWIRP 17.31  
.A TRAM8 20180624 M DH010000/QRIRP 0.000 /HGIRP 4.92 /DUS/TWIRP 17.39  
 
: RED ROCK RIVER ABV CLARK CANYON RES  
 
.A RCDM8 20180624 M DH081500/QRIRP 0.337 /HGIRP 4.19 /DUS/TWIRP 10.61  
.A RCDM8 20180624 M DH080000/QRIRP 0.342 /HGIRP 4.2 /DUS/TWIRP 10.61  
.A RCDM8 20180624 M DH074500/QRIRP 0.342 /HGIRP 4.2 /DUS/TWIRP 10.63  
.A RCDM8 20180624 M DH073000/QRIRP 0.342 /HGIRP 4.2 /DUS/TWIRP 10.64  
.A RCDM8 20180624 M DH071500/QRIRP 0.346 /HGIRP 4.21 /DUS/TWIRP 10.66  
.A RCDM8 20180624 M DH070000/QRIRP 0.346 /HGIRP 4.21 /DUS/TWIRP 10.69  
.A RCDM8 20180624 M DH064500/QRIRP 0.342 /HGIRP 4.2 /DUS/TWIRP 10.73  
.A RCDM8 20180624 M DH063000/QRIRP 0.346 /HGIRP 4.21 /DUS/TWIRP 10.78  
.A RCDM8 20180624 M DH061500/QRIRP 0.342 /HGIRP 4.2 /DUS/TWIRP 10.83  
.A RCDM8 20180624 M DH060000/QRIRP 0.346 /HGIRP 4.21 /DUS/TWIRP 10.88  
.A RCDM8 20180624 M DH054500/QRIRP 0.351 /HGIRP 4.22 /DUS/TWIRP 10.94  
.A RCDM8 20180624 M DH053000/QRIRP 0.342 /HGIRP 4.2 /DUS/TWIRP 11.01  
.A RCDM8 20180624 M DH051500/QRIRP 0.346 /HGIRP 4.21 /DUS/TWIRP 11.08  
.A RCDM8 20180624 M DH050000/QRIRP 0.346 /HGIRP 4.21 /DUS/TWIRP 11.15  
.A RCDM8 20180624 M DH044500/QRIRP 0.346 /HGIRP 4.21 /DUS/TWIRP 11.22  
.A RCDM8 20180624 M DH043000/QRIRP 0.346 /HGIRP 4.21 /DUS/TWIRP 11.29  
.A RCDM8 20180624 M DH041500/QRIRP 0.346 /HGIRP 4.21 /DUS/TWIRP 11.35  
.A RCDM8 20180624 M DH040000/QRIRP 0.346 /HGIRP 4.21 /DUS/TWIRP 11.43  
.A RCDM8 20180624 M DH034500/QRIRP 0.342 /HGIRP 4.2 /DUS/TWIRP 11.52  
.A RCDM8 20180624 M DH033000/QRIRP 0.346 /HGIRP 4.21 /DUS/TWIRP 11.61  
.A RCDM8 20180624 M DH031500/QRIRP 0.351 /HGIRP 4.22 /DUS/TWIRP 11.69  
.A RCDM8 20180624 M DH030000/QRIRP 0.351 /HGIRP 4.22 /DUS/TWIRP 11.78  
.A RCDM8 20180624 M DH024500/QRIRP 0.346 /HGIRP 4.21 /DUS/TWIRP 11.85  
.A RCDM8 20180624 M DH023000/QRIRP 0.346 /HGIRP 4.21 /DUS/TWIRP 11.93  
.A RCDM8 20180624 M DH021500/QRIRP 0.346 /HGIRP 4.21 /DUS/TWIRP 12  
.A RCDM8 20180624 M DH020000/QRIRP 0.346 /HGIRP 4.21 /DUS/TWIRP 12.06  
.A RCDM8 20180624 M DH014500/QRIRP 0.351 /HGIRP 4.22 /DUS/TWIRP 12.13  
.A RCDM8 20180624 M DH013000/QRIRP 0.337 /HGIRP 4.19 /DUS/TWIRP 12.22  
.A RCDM8 20180624 M DH011500/QRIRP 0.351 /HGIRP 4.22 /DUS/TWIRP 12.3  
.A RCDM8 20180624 M DH010000/QRIRP 0.342 /HGIRP 4.2 /DUS/TWIRP 12.37  
 
: MILL COULEE CREEK NEAR SUN RIVER  
 
.A MCSM8 20180624 M DH081500/QRIRP 0.032 /HGIRP 2 /DUS/TWIRP 14.34  
.A MCSM8 20180624 M DH080000/QRIRP 0.032 /HGIRP 2 /DUS/TWIRP 14.34  
.A MCSM8 20180624 M DH074500/QRIRP 0.032 /HGIRP 2.01 /DUS/TWIRP 14.32  
.A MCSM8 20180624 M DH073000/QRIRP 0.032 /HGIRP 2.01 /DUS/TWIRP 14.33  
.A MCSM8 20180624 M DH071500/QRIRP 0.033 /HGIRP 2.02 /DUS/TWIRP 14.34  
.A MCSM8 20180624 M DH070000/QRIRP 0.032 /HGIRP 2.01 /DUS/TWIRP 14.37  
.A MCSM8 20180624 M DH064500/QRIRP 0.033 /HGIRP 2.02 /DUS/TWIRP 14.39  
.A MCSM8 20180624 M DH063000/QRIRP 0.032 /HGIRP 2.01 /DUS/TWIRP 14.41  
.A MCSM8 20180624 M DH061500/QRIRP 0.032 /HGIRP 2.01 /DUS/TWIRP 14.44  
.A MCSM8 20180624 M DH060000/QRIRP 0.033 /HGIRP 2.02 /DUS/TWIRP 14.48  
.A MCSM8 20180624 M DH054500/QRIRP 0.033 /HGIRP 2.02 /DUS/TWIRP 14.52  
.A MCSM8 20180624 M DH053000/QRIRP 0.033 /HGIRP 2.02 /DUS/TWIRP 14.56  
.A MCSM8 20180624 M DH051500/QRIRP 0.033 /HGIRP 2.02 /DUS/TWIRP 14.61  
.A MCSM8 20180624 M DH050000/QRIRP 0.033 /HGIRP 2.02 /DUS/TWIRP 14.65  
.A MCSM8 20180624 M DH044500/QRIRP 0.033 /HGIRP 2.02 /DUS/TWIRP 14.69  
.A MCSM8 20180624 M DH043000/QRIRP 0.033 /HGIRP 2.03 /DUS/TWIRP 14.74  
.A MCSM8 20180624 M DH041500/QRIRP 0.033 /HGIRP 2.03 /DUS/TWIRP 14.79  
.A MCSM8 20180624 M DH040000/QRIRP 0.033 /HGIRP 2.03 /DUS/TWIRP 14.84  
.A MCSM8 20180624 M DH034500/QRIRP 0.033 /HGIRP 2.02 /DUS/TWIRP 14.89  
.A MCSM8 20180624 M DH033000/QRIRP 0.033 /HGIRP 2.02 /DUS/TWIRP 14.94  
.A MCSM8 20180624 M DH031500/QRIRP 0.033 /HGIRP 2.02 /DUS/TWIRP 14.99  
.A MCSM8 20180624 M DH030000/QRIRP 0.033 /HGIRP 2.03 /DUS/TWIRP 15.05  
.A MCSM8 20180624 M DH024500/QRIRP 0.033 /HGIRP 2.02 /DUS/TWIRP 15.1  
.A MCSM8 20180624 M DH023000/QRIRP 0.033 /HGIRP 2.02 /DUS/TWIRP 15.16  
.A MCSM8 20180624 M DH021500/QRIRP 0.033 /HGIRP 2.02 /DUS/TWIRP 15.22  
.A MCSM8 20180624 M DH020000/QRIRP 0.032 /HGIRP 2.01 /DUS/TWIRP 15.28  
.A MCSM8 20180624 M DH014500/QRIRP 0.032 /HGIRP 2.01 /DUS/TWIRP 15.35  
.A MCSM8 20180624 M DH013000/QRIRP 0.032 /HGIRP 2.01 /DUS/TWIRP 15.41  
.A MCSM8 20180624 M DH011500/QRIRP 0.033 /HGIRP 2.02 /DUS/TWIRP 15.48  
.A MCSM8 20180624 M DH010000/QRIRP 0.032 /HGIRP 2.01 /DUS/TWIRP 15.54  
 
: DUCK CREEK ABV SIMMS ASHUELOT ROAD BRIDGE  
 
.A DCSM8 20180624 M DH084500/QRIRP 0.072 /HGIRP 2.27 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20180624 M DH083000/QRIRP 0.072 /HGIRP 2.27 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20180624 M DH081500/QRIRP 0.072 /HGIRP 2.27 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20180624 M DH080000/QRIRP 0.072 /HGIRP 2.26 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20180624 M DH074500/QRIRP 0.072 /HGIRP 2.26 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20180624 M DH073000/QRIRP 0.072 /HGIRP 2.26 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20180624 M DH071500/QRIRP 0.072 /HGIRP 2.27 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20180624 M DH070000/QRIRP 0.072 /HGIRP 2.27 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20180624 M DH064500/QRIRP 0.072 /HGIRP 2.27 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20180624 M DH063000/QRIRP 0.072 /HGIRP 2.27 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20180624 M DH061500/QRIRP 0.072 /HGIRP 2.27 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20180624 M DH060000/QRIRP 0.072 /HGIRP 2.27 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20180624 M DH054500/QRIRP 0.072 /HGIRP 2.27 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20180624 M DH053000/QRIRP 0.073 /HGIRP 2.28 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20180624 M DH051500/QRIRP 0.073 /HGIRP 2.28 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20180624 M DH050000/QRIRP 0.073 /HGIRP 2.28 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20180624 M DH044500/QRIRP 0.073 /HGIRP 2.28 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20180624 M DH043000/QRIRP 0.073 /HGIRP 2.29 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20180624 M DH041500/QRIRP 0.073 /HGIRP 2.29 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20180624 M DH040000/QRIRP 0.073 /HGIRP 2.3 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20180624 M DH034500/QRIRP 0.073 /HGIRP 2.3 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20180624 M DH033000/QRIRP 0.073 /HGIRP 2.3 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20180624 M DH031500/QRIRP 0.073 /HGIRP 2.3 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20180624 M DH030000/QRIRP 0.073 /HGIRP 2.3 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20180624 M DH024500/QRIRP 0.073 /HGIRP 2.29 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20180624 M DH023000/QRIRP 0.073 /HGIRP 2.29 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20180624 M DH021500/QRIRP 0.073 /HGIRP 2.28 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20180624 M DH020000/QRIRP 0.073 /HGIRP 2.28 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20180624 M DH014500/QRIRP 0.073 /HGIRP 2.28 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20180624 M DH013000/QRIRP 0.072 /HGIRP 2.27 /DUS/TWIRP  
 
: PEOPLE'S CREEK NEAR DODSON  
 
.A KHRM8 20180624 M DH081500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.77 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20180624 M DH080000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.76 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20180624 M DH074500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.76 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20180624 M DH073000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.74 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20180624 M DH071500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.73 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20180624 M DH070000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.71 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20180624 M DH064500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.68 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20180624 M DH063000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.66 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20180624 M DH061500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.63 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20180624 M DH060000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.61 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20180624 M DH054500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.59 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20180624 M DH053000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.57 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20180624 M DH051500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.55 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20180624 M DH050000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.54 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20180624 M DH044500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.53 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20180624 M DH043000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.53 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20180624 M DH041500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.52 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20180624 M DH040000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.52 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20180624 M DH034500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.53 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20180624 M DH033000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.53 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20180624 M DH031500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.53 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20180624 M DH030000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.53 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20180624 M DH024500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.54 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20180624 M DH023000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.54 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20180624 M DH021500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.54 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20180624 M DH020000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.54 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20180624 M DH014500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.54 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20180624 M DH013000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.54 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20180624 M DH011500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.54 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20180624 M DH010000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.55 /DUS/TWIRP  
 
:END OF MESSAGE  
 

 
 
CLICK HERE TO GO TO PREVIOUS BULLETINS.

The Nexlab RFC Page Main Text Page