433  
SXUS51 KRHA 241621  
HYDRHA  
 
DAILY PRECIPITATION REPORTS  
MIDDLE ATLANTIC RIVER FORECAST CENTER  
NATIONAL WEATHER SERVICE STATE COLLEGE PA  
1221 PM EDT TUE APR 24 2018  
 
OBSERVED 24-HOUR PRECIPITATION THROUGH 7AM  
 
.BR RHA 20180424 Z DH12/DUE/PPDRA  
12N 0.00  
ABBV2 0.99  
ABE 0.00  
AKLN6 0.00  
AKQ 0.10  
ALFN6 0.00  
ANBM2 0.00  
AOO 0.00  
APG 0.00  
ARLM2 0.00  
AT005 0.00  
ATGP1 0.00  
AU042 0.03  
AUBN6 0.00  
AVON6 0.00  
AVP 0.00  
BARW2 0.43  
BAYW2 0.40  
BBBD1 0.00  
BBKN4 0.00  
BCNV2 0.00  
BFD 0.00  
BGM 0.00  
BNGD1 0.00  
BNNW2 0.36  
BRBV2 0.20  
BRCV2 0.00  
BRGD1 0.00  
BUKV2 0.28  
BWI 0.00  
CAVV2 0.95  
CBEM2 0.02  
CBLM2 0.05  
CCON6 0.00  
CDFP1 0.00  
CFPV2L 0.30  
CHEP1 0.00  
CHID1 0.00  
CHO 0.09  
CJRP1 0.00  
CLIN4 0.00  
CLYD1 0.00  
CNDP1 0.00  
CNWM2 0.00  
COBN6 0.00  
COVP1 0.00  
CPNW2 0.00  
CPOW2 0.00  
CRRV2 0.00  
CRVV2 0.18  
CRWP1G 0.01  
CRZV2 0.13  
CSHP1 0.00  
CSLP1L 0.00  
CSLP1 0.00  
CSPP1 0.00  
CTHN6 0.00  
CVEW2 0.24  
CW0609 0.01  
CW1729 0.00  
CW1756 0.20  
CW1842 0.03  
CW4113 0.00  
CW5112 0.43  
CW5260 0.00  
CW5286 0.02  
CW9485 0.00  
CW9666 0.00  
CXY 0.00  
DALD2 0.00  
DAMM2 0.00  
DENC01 0.00  
DENC02 0.00  
DENC04 0.00  
DFSD1 0.00  
DHDP1 0.00  
DMAM2 0.00  
DMH 0.00  
DMRD1 0.00  
DSVN6 0.00  
DSV 0.00  
DUJ 0.01  
DW2074 0.00  
DW2771 0.14  
DW3414 0.01  
DW5358 0.00  
DW5425 0.00  
DW5555 0.00  
DW5714 0.00  
DW6064 0.05  
DW7649 0.02  
DW7685 0.00  
DW8125 0.00  
DW9040 0.00  
DYLP1 0.00  
EKN 0.32  
ELM 0.00  
ELND1 0.00  
ELZ 0.00  
ESDN6 0.00  
ESMN4 0.00  
ESTN4 0.00  
EVRP1 0.03  
EW0125 0.00  
EW0493 0.00  
EW1183 0.26  
EW1463 0.00  
EW1971 0.00  
EW2588 0.00  
EW2590 0.00  
EW2956 0.00  
EW2985 0.00  
EW3019 0.00  
EW3412 0.11  
EW3529 0.02  
EW3764 0.06  
EW3797 0.00  
EW4007 0.23  
EW4169 0.00  
EW4629 0.00  
EW5835 0.00  
EW6941 0.19  
EW7084 0.00  
EWR 0.00  
FAHM2 0.00  
FARV2L 0.10  
FARV2 0.18  
FASW2 0.08  
FAYP1 0.00  
FEDV2 0.00  
FIG 0.01  
FLAN4 0.00  
FLMN4 0.00  
FORV2 0.44  
FOUW2 0.08  
FRRV2L 0.00  
FRRV2 0.03  
FRSM2 0.10  
FYTW2 0.52  
GCAW2 0.00  
GDSV2 0.00  
GED 0.00  
GESD1 0.00  
GLAV2 0.56  
GLEP1 0.00  
GLNP1 0.00  
GLRP1 0.00  
GLTP1 0.00  
GLWD1 0.00  
GNHW2 0.04  
GNMP1 0.00  
GRED1 0.00  
GRWN4 0.00  
GVLD1 0.00  
HARP1 0.00  
HBGP1 0.00  
HGTN4 0.00  
HKRW2 0.12  
HLTP1 0.00  
HMTN4 0.00  
HNEP1 0.00  
HNTN6 0.00  
HOCD1 0.00  
HOGV2 0.04  
HOKD1 0.00  
HRBP1 0.00  
HRLN6G 0.00  
HRLN6 0.00  
HRRD1 0.00  
HSNN4 0.00  
HSPV2L 0.40  
HUJP1 0.01  
HWDV2 0.01  
HWYP1 0.00  
IAD 0.00  
ILG 0.00  
ILTP1 0.00  
INDD1 0.00  
IPT 0.00  
JCRD1 0.00  
JST 0.04  
KEND1 0.00  
KEYW2 0.33  
KILW2 0.24  
KITM2 0.27  
KRVP1 0.00  
KSQP1 0.00  
LAPP1 0.00  
LAUD1 0.00  
LAUP1 0.06  
LBGP1 0.00  
LBVN4 0.00  
LFFV2 0.00  
LGA 0.00  
LGHP1 0.00  
LHGP1 0.00  
LNCP1 0.00  
LNKD1 0.00  
LNS 0.00  
LRYV2 0.03  
LURV2 0.05  
LWGP1 0.00  
LXGV2I 0.12  
LXGV2 0.11  
LYH 0.63  
MDAA03 0.00  
MDAA39 0.00  
MDAA43 0.00  
MDAA51 0.00  
MDAL02 0.21  
MDBC03 0.00  
MDBL09 0.00  
MDBL28 0.00  
MDCH35 0.00  
MDCL09 0.00  
MDCR06 0.00  
MDCV07 0.00  
MDHW18 0.00  
MDMG05 0.00  
MDMG42 0.00  
MDMG55 0.00  
MDMG63 0.00  
MDPG03 0.00  
MDPG37 0.00  
MDPG49 0.00  
MDSS01 0.00  
MDTB08 0.00  
MDT 0.00  
MDWC09 0.00  
MECN6 0.00  
MGJ 0.00  
MGTN4 0.00  
MIFP1 0.00  
MILP1 0.00  
MILV2 0.17  
MIV 0.00  
MLAP1 0.00  
MLYP1 0.00  
MNSW2 0.24  
MONV2 0.28  
MOTV2 0.36  
MPO 0.00  
MRB 0.00  
MRRN6L 0.00  
MSCV2 1.28  
MSHP1 0.00  
MUNP1 0.00  
MUSV2 0.50  
MYRP1 0.01  
NARD2 0.00  
NBKP1 0.00  
NBLN6 0.00  
NBRN4 0.00  
NCLD1 0.00  
NECV2 0.72  
NEWD1 0.00  
NGU 0.00  
NHK 0.00  
NJAT01 0.00  
NJAT11 0.00  
NJAT13 0.00  
NJBG23 0.00  
NJBT03 0.00  
NJBT04 0.00  
NJBT28 0.00  
NJCM07 0.00  
NJCM11 0.00  
NJCN05 0.00  
NJGL01 0.00  
NJGL06 0.00  
NJHN01 0.00  
NJHN18 0.00  
NJHN19 0.00  
NJHN22 0.00  
NJMC11 0.00  
NJMC22 0.00  
NJMD02 0.00  
NJMN48 0.00  
NJMS03 0.00  
NJMS11 0.00  
NJMS18 0.00  
NJMS49 0.00  
NJOC01 0.00  
NJOC12 0.00  
NJPS12 0.00  
NJSM22 0.00  
NJSS01 0.00  
NJSS07 0.00  
NJSS28 0.00  
NJUN10 0.00  
NJWR05 0.00  
NOTP1 0.00  
NRSP1 0.00  
NRWN6 0.00  
NTHV2 0.00  
NTU 0.00  
NWKD1 0.00  
NWKN4 0.00  
NWKN6 0.00  
NYBM21 0.00  
NYCM03 0.00  
NYCN09 0.00  
NYCR05 0.00  
NYDL23 0.00  
NYG 0.00  
NYMD09 0.00  
NYMD10 0.00  
NYSMBELD 0.00  
NYSMBELM 0.00  
NYSMBERK 0.00  
NYSMBURD 0.00  
NYSMCINC 0.00  
NYSMCOBL 0.00  
NYSMCOHO 0.00  
NYSMCOLD 0.00  
NYSMELMI 0.00  
NYSMFAYE 0.00  
NYSMGROV 0.00  
NYSMJOHN 0.00  
NYSMJORD 0.00  
NYSMLAUR 0.00  
NYSMMORR 0.00  
NYSMNBRA 0.00  
NYSMOSCE 0.00  
NYSMOTIS 0.00  
NYSMOWEG 0.00  
NYSMPENN 0.00  
NYSMSBRI 0.00  
NYSMSHER 0.00  
NYSMSPRA 0.00  
NYSMTULL 0.00  
NYSMTYRO 0.00  
NYSMWALL 0.00  
NYSMWARS 0.00  
NYSMWARW 0.00  
NYSMWATE 0.00  
NYSMWEST 0.00  
NYST10 0.00  
NYSV08 0.00  
NYSY01 0.00  
NYTG03 0.00  
NYTG19 0.00  
NYTM04 0.00  
NYTM05 0.00  
ONEW2 0.52  
ORF 0.00  
ORGV2L 0.00  
OSWP1L 0.00  
OXB 0.00  
PAAD02 0.00  
PABD04 0.04  
PABK13 0.00  
PABK18 0.00  
PABR02 0.00  
PACB16 0.00  
PACB18 0.00  
PACD06 0.00  
PACH09 0.00  
PACH11 0.00  
PACN13 0.00  
PAEL01 0.00  
PAFN01 0.06  
PALH05 0.00  
PALN03 0.00  
PALN07 0.00  
PALY02 0.00  
PALZ04 0.00  
PAMT01 0.00  
PAMT16 0.00  
PAMT56 0.00  
PAPH04 0.00  
PAPT02 0.00  
PAWN10 0.00  
PAWN38 0.00  
PAWW2 0.10  
PAYR20 0.00  
PDLV2L 0.10  
PDLV2 0.21  
PEPN6 0.00  
PFIP1 0.00  
PGRW2 0.28  
PHF 0.00  
PHIN4 0.00  
PHON6 0.00  
PIPP1 0.00  
PLBP1 0.00  
PLEP1 0.00  
PLMP1 0.00  
PLUN4 0.00  
PLVP1G 0.00  
PNE 0.00  
POU 0.00  
PPPN4 0.00  
PRLP1 0.00  
PROP1 0.00  
PTW 0.00  
RDRP1 0.00  
RDWP1 0.09  
RGLN4 0.00  
RHBD1 0.00  
RIC 0.02  
RIVW2 0.48  
RKHN6 0.00  
RMNW2 0.04  
RNVP1 0.00  
ROAV2 0.82  
ROA 0.86  
ROCV2 0.16  
RONN6 0.00  
SAHP1 0.00  
SBY 0.00  
SEAD1 0.00  
SEAN4 0.00  
SEG 0.00  
SHAW2 0.00  
SHBN6 0.00  
SHEW2 0.00  
SHRM2 0.00  
SJRD1 0.00  
SLGP1 0.00  
SLRP1 0.00  
SMND1 0.00  
SMRP1 0.14  
SNDD1 0.00  
SRDM2 0.23  
SSYM2 0.00  
STAV2 0.24  
STCD1 0.00  
STCP1 0.00  
STDP1 0.00  
STIP1G 0.00  
STVP1G 0.00  
STVP1 0.00  
SUNV2 0.12  
SUPW2 0.38  
SUXN4 0.00  
SVGM2 0.00  
SYDP1G 0.00  
TBYP1 0.00  
TEB 0.00  
TGRP1 0.00  
THUM2 0.00  
THV 0.00  
TNRN6 0.00  
TOWD1 0.00  
TYRP1L 0.00  
UNNP1 0.00  
UNVP1 0.00  
VAAB06 0.23  
VAAC07 0.00  
VAAG06 0.09  
VAAG08 0.04  
VAAL03 0.51  
VABD03 0.89  
VABD07 1.08  
VABD13 0.91  
VACK02 0.10  
VACP02 0.09  
VACS20 0.05  
VAFD01 0.06  
VAFD03 0.08  
VAFDC02 0.00  
VAFQ01 0.00  
VAFX01 0.00  
VAFX51 0.00  
VAFX52 0.00  
VAHG02 0.46  
VAHR06 0.01  
VAJC10 0.01  
VAJC16 0.01  
VALD13 0.07  
VALD17 0.00  
VALN01 0.00  
VALS04 0.10  
VALYC04 0.48  
VAMD03 0.03  
VAPN02 0.23  
VAPW10 0.00  
VARH03 0.10  
VARH04 0.04  
VASH02 0.05  
VAWLC01 0.04  
VAY 0.00  
VAYR01 0.00  
VBW 0.06  
WAL 0.00  
WARD1 0.00  
WCHV2 0.11  
WLLM2 0.03  
WLLP1 0.00  
WLMV2 0.10  
WLND1 0.00  
WLXP1 0.00  
WMGD1 0.00  
WMGP1 0.04  
WNDN4 0.00  
WRIN4 0.00  
WRTN4 0.00  
WSRP1 0.00  
WVBY02 0.06  
WVHY02 0.09  
WVPN01 0.04  
WVYN6 0.00  
WYOP1 0.00  
YOKW2 0.48  
.END  
 

 
NNNN  
 
CLICK HERE TO GO TO PREVIOUS BULLETINS.

The Nexlab RFC Page Main Text Page