575  
SRUS53 KKRF 211817  
RR3KRF  
 
NWS/MISSOURI BASIN RIVER FORECAST CENTER PLEASANT HILL MO  
THU FEB 21 18:17:37 UTC 2019  
 
 
: REALTIME DATA FROM MONTANA DNRC  
 
 
: FRENCHMAN CREEK AT MOUTH  
 
.A FRCM8 20190221 M DH103000/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.57 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20190221 M DH101500/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.57 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20190221 M DH100000/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.57 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20190221 M DH094500/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.57 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20190221 M DH083000/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.57 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20190221 M DH081500/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.57 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20190221 M DH080000/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.57 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20190221 M DH074500/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.57 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20190221 M DH073000/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.57 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20190221 M DH071500/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.57 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20190221 M DH070000/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.57 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20190221 M DH064500/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.57 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20190221 M DH063000/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.58 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20190221 M DH061500/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.58 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20190221 M DH060000/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.57 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20190220 M DH163000/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.57 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20190220 M DH161500/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.57 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20190220 M DH160000/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.58 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20190220 M DH154500/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.58 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20190220 M DH153000/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.57 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20190220 M DH151500/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.57 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20190220 M DH150000/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.58 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20190220 M DH144500/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.57 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20190220 M DH143000/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.57 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20190220 M DH141500/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.57 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20190220 M DH140000/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.57 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20190220 M DH134500/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.57 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20190220 M DH133000/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.57 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20190220 M DH131500/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.57 /DUS/TWIRP  
.A FRCM8 20190220 M DH130000/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.56 /DUS/TWIRP  
 
: TETON RIVER ABOVE HWY 221 BRIDGE  
 
.A TCHM8 20190221 M DH100000/QRIRP 0.125 /HGIRP 2.8 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20190221 M DH094500/QRIRP 0.125 /HGIRP 2.8 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20190221 M DH093000/QRIRP 0.125 /HGIRP 2.8 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20190221 M DH091500/QRIRP 0.124 /HGIRP 2.79 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20190221 M DH080000/QRIRP 0.125 /HGIRP 2.8 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20190221 M DH074500/QRIRP 0.125 /HGIRP 2.8 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20190221 M DH073000/QRIRP 0.125 /HGIRP 2.8 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20190221 M DH071500/QRIRP 0.127 /HGIRP 2.81 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20190221 M DH070000/QRIRP 0.125 /HGIRP 2.8 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20190221 M DH064500/QRIRP 0.125 /HGIRP 2.8 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20190221 M DH063000/QRIRP 0.125 /HGIRP 2.8 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20190221 M DH061500/QRIRP 0.125 /HGIRP 2.8 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20190220 M DH170000/QRIRP 0.135 /HGIRP 2.86 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20190220 M DH164500/QRIRP 0.135 /HGIRP 2.86 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20190220 M DH163000/QRIRP 0.135 /HGIRP 2.86 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20190220 M DH161500/QRIRP 0.133 /HGIRP 2.85 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20190220 M DH160000/QRIRP 0.133 /HGIRP 2.85 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20190220 M DH154500/QRIRP 0.135 /HGIRP 2.86 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20190220 M DH153000/QRIRP 0.133 /HGIRP 2.85 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20190220 M DH151500/QRIRP 0.133 /HGIRP 2.85 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20190220 M DH150000/QRIRP 0.133 /HGIRP 2.85 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20190220 M DH144500/QRIRP 0.135 /HGIRP 2.86 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20190220 M DH143000/QRIRP 0.133 /HGIRP 2.85 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20190220 M DH141500/QRIRP 0.133 /HGIRP 2.85 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20190220 M DH140000/QRIRP 0.133 /HGIRP 2.85 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20190220 M DH134500/QRIRP 0.135 /HGIRP 2.86 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20190220 M DH133000/QRIRP 0.133 /HGIRP 2.85 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20190220 M DH131500/QRIRP 0.133 /HGIRP 2.85 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20190220 M DH130000/QRIRP 0.133 /HGIRP 2.85 /DUS/TWIRP  
.A TCHM8 20190220 M DH124500/QRIRP 0.132 /HGIRP 2.84 /DUS/TWIRP  
 
: CANYON CREEK AT ZOOMOMTANA  
 
.A ZOOM8 20190221 M DH100000/QRIRP 0.011 /HGIRP 1.48 /DUS/TWIRP 6.5  
.A ZOOM8 20190221 M DH094500/QRIRP 0.009 /HGIRP 1.44 /DUS/TWIRP 6.51  
.A ZOOM8 20190221 M DH093000/QRIRP 0.009 /HGIRP 1.44 /DUS/TWIRP 6.5  
.A ZOOM8 20190221 M DH091500/QRIRP 0.010 /HGIRP 1.46 /DUS/TWIRP 6.5  
.A ZOOM8 20190220 M DH170000/QRIRP 0.009 /HGIRP 1.45 /DUS/TWIRP 6.58  
.A ZOOM8 20190220 M DH164500/QRIRP 0.009 /HGIRP 1.44 /DUS/TWIRP 6.58  
.A ZOOM8 20190220 M DH163000/QRIRP 0.009 /HGIRP 1.45 /DUS/TWIRP 6.57  
.A ZOOM8 20190220 M DH161500/QRIRP 0.010 /HGIRP 1.46 /DUS/TWIRP 6.58  
.A ZOOM8 20190220 M DH160000/QRIRP 0.009 /HGIRP 1.45 /DUS/TWIRP 6.58  
.A ZOOM8 20190220 M DH154500/QRIRP 0.009 /HGIRP 1.45 /DUS/TWIRP 6.58  
.A ZOOM8 20190220 M DH153000/QRIRP 0.016 /HGIRP 1.57 /DUS/TWIRP 6.58  
.A ZOOM8 20190220 M DH151500/QRIRP 0.033 /HGIRP 1.9 /DUS/TWIRP 6.57  
.A ZOOM8 20190220 M DH150000/QRIRP 0.015 /HGIRP 1.56 /DUS/TWIRP 6.57  
.A ZOOM8 20190220 M DH144500/QRIRP 0.011 /HGIRP 1.49 /DUS/TWIRP 6.57  
.A ZOOM8 20190220 M DH143000/QRIRP 0.016 /HGIRP 1.58 /DUS/TWIRP 6.55  
.A ZOOM8 20190220 M DH141500/QRIRP 0.015 /HGIRP 1.56 /DUS/TWIRP 6.57  
.A ZOOM8 20190220 M DH140000/QRIRP 0.008 /HGIRP 1.43 /DUS/TWIRP 6.55  
.A ZOOM8 20190220 M DH134500/QRIRP 0.008 /HGIRP 1.42 /DUS/TWIRP 6.55  
.A ZOOM8 20190220 M DH133000/QRIRP 0.008 /HGIRP 1.43 /DUS/TWIRP 6.56  
.A ZOOM8 20190220 M DH131500/QRIRP 0.007 /HGIRP 1.41 /DUS/TWIRP 6.56  
.A ZOOM8 20190220 M DH130000/QRIRP 0.007 /HGIRP 1.41 /DUS/TWIRP 6.56  
.A ZOOM8 20190220 M DH124500/QRIRP 0.007 /HGIRP 1.41 /DUS/TWIRP 6.54  
.A ZOOM8 20190220 M DH123000/QRIRP 0.007 /HGIRP 1.41 /DUS/TWIRP 6.54  
.A ZOOM8 20190220 M DH121500/QRIRP 0.012 /HGIRP 1.5 /DUS/TWIRP 6.56  
.A ZOOM8 20190220 M DH120000/QRIRP 0.010 /HGIRP 1.47 /DUS/TWIRP 6.56  
.A ZOOM8 20190220 M DH114500/QRIRP 0.017 /HGIRP 1.61 /DUS/TWIRP 6.55  
.A ZOOM8 20190220 M DH113000/QRIRP 0.014 /HGIRP 1.54 /DUS/TWIRP 6.54  
.A ZOOM8 20190220 M DH111500/QRIRP 0.008 /HGIRP 1.43 /DUS/TWIRP 6.55  
.A ZOOM8 20190220 M DH110000/QRIRP 0.009 /HGIRP 1.44 /DUS/TWIRP 6.55  
.A ZOOM8 20190220 M DH104500/QRIRP 0.009 /HGIRP 1.45 /DUS/TWIRP 6.54  
 
: SWEET GRASS CREEK NEAR TRONRUD BRIDGE  
 
.A SGCM8 20190221 M DH100000/QRIRP 0.030 /HGIRP 1.14 /DUS/TWIRP 0.05  
.A SGCM8 20190221 M DH094500/QRIRP 0.030 /HGIRP 1.14 /DUS/TWIRP 0.05  
.A SGCM8 20190221 M DH093000/QRIRP 0.030 /HGIRP 1.14 /DUS/TWIRP 0.04  
.A SGCM8 20190221 M DH091500/QRIRP 0.030 /HGIRP 1.14 /DUS/TWIRP 0.02  
.A SGCM8 20190220 M DH170000/QRIRP 0.031 /HGIRP 1.15 /DUS/TWIRP 0.16  
.A SGCM8 20190220 M DH164500/QRIRP 0.031 /HGIRP 1.15 /DUS/TWIRP 0.17  
.A SGCM8 20190220 M DH163000/QRIRP 0.031 /HGIRP 1.16 /DUS/TWIRP 0.19  
.A SGCM8 20190220 M DH161500/QRIRP 0.031 /HGIRP 1.16 /DUS/TWIRP 0.21  
.A SGCM8 20190220 M DH160000/QRIRP 0.031 /HGIRP 1.16 /DUS/TWIRP 0.23  
.A SGCM8 20190220 M DH154500/QRIRP 0.031 /HGIRP 1.16 /DUS/TWIRP 0.25  
.A SGCM8 20190220 M DH153000/QRIRP 0.031 /HGIRP 1.16 /DUS/TWIRP 0.27  
.A SGCM8 20190220 M DH151500/QRIRP 0.031 /HGIRP 1.16 /DUS/TWIRP 0.3  
.A SGCM8 20190220 M DH150000/QRIRP 0.031 /HGIRP 1.16 /DUS/TWIRP 0.34  
.A SGCM8 20190220 M DH144500/QRIRP 0.031 /HGIRP 1.16 /DUS/TWIRP 0.38  
.A SGCM8 20190220 M DH143000/QRIRP 0.032 /HGIRP 1.17 /DUS/TWIRP 0.4  
.A SGCM8 20190220 M DH141500/QRIRP 0.031 /HGIRP 1.16 /DUS/TWIRP 0.39  
.A SGCM8 20190220 M DH140000/QRIRP 0.031 /HGIRP 1.16 /DUS/TWIRP 0.4  
.A SGCM8 20190220 M DH134500/QRIRP 0.032 /HGIRP 1.17 /DUS/TWIRP 0.43  
.A SGCM8 20190220 M DH133000/QRIRP 0.031 /HGIRP 1.16 /DUS/TWIRP 0.44  
.A SGCM8 20190220 M DH131500/QRIRP 0.032 /HGIRP 1.17 /DUS/TWIRP 0.44  
.A SGCM8 20190220 M DH130000/QRIRP 0.032 /HGIRP 1.17 /DUS/TWIRP 0.44  
.A SGCM8 20190220 M DH124500/QRIRP 0.032 /HGIRP 1.17 /DUS/TWIRP 0.41  
.A SGCM8 20190220 M DH123000/QRIRP 0.031 /HGIRP 1.16 /DUS/TWIRP 0.39  
.A SGCM8 20190220 M DH121500/QRIRP 0.032 /HGIRP 1.17 /DUS/TWIRP 0.35  
.A SGCM8 20190220 M DH120000/QRIRP 0.032 /HGIRP 1.17 /DUS/TWIRP 0.34  
.A SGCM8 20190220 M DH114500/QRIRP 0.032 /HGIRP 1.17 /DUS/TWIRP 0.31  
.A SGCM8 20190220 M DH113000/QRIRP 0.032 /HGIRP 1.17 /DUS/TWIRP 0.29  
.A SGCM8 20190220 M DH111500/QRIRP 0.032 /HGIRP 1.17 /DUS/TWIRP 0.27  
.A SGCM8 20190220 M DH110000/QRIRP 0.032 /HGIRP 1.17 /DUS/TWIRP 0.25  
.A SGCM8 20190220 M DH104500/QRIRP 0.033 /HGIRP 1.18 /DUS/TWIRP 0.21  
 
: N FK MUSSELSHELL RIVER NEAR DELPHINE  
 
.A DLPM8 20190221 M DH071500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.72 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20190221 M DH070000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.72 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20190221 M DH064500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.72 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20190221 M DH063000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.72 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20190221 M DH061500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.72 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20190221 M DH060000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.72 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20190221 M DH054500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.73 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20190221 M DH053000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.73 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20190220 M DH161500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.75 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20190220 M DH160000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.75 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20190220 M DH154500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.75 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20190220 M DH153000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.75 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20190220 M DH151500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.75 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20190220 M DH150000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.75 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20190220 M DH144500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.75 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20190220 M DH143000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.75 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20190220 M DH141500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.75 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20190220 M DH140000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.75 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20190220 M DH134500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.74 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20190220 M DH133000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.74 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20190220 M DH131500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.74 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20190220 M DH130000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.74 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20190220 M DH124500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.74 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20190220 M DH123000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.74 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20190220 M DH121500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.74 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20190220 M DH120000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.74 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20190220 M DH114500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.74 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20190220 M DH113000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.74 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20190220 M DH111500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.74 /DUS/TWIRP  
.A DLPM8 20190220 M DH110000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.74 /DUS/TWIRP  
 
: N FK MUSSELSHELL RIVER BELOW BAIR RES  
 
.A BAIM8 20190221 M DH071500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.46 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20190221 M DH070000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.46 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20190221 M DH064500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.46 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20190221 M DH063000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.46 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20190221 M DH061500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.46 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20190221 M DH060000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.46 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20190221 M DH054500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.46 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20190221 M DH053000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.46 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20190220 M DH161500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.46 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20190220 M DH160000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.46 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20190220 M DH154500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.46 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20190220 M DH153000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.46 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20190220 M DH151500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.46 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20190220 M DH150000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.46 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20190220 M DH144500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.46 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20190220 M DH143000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.46 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20190220 M DH141500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.46 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20190220 M DH140000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.46 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20190220 M DH134500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.46 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20190220 M DH133000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.46 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20190220 M DH131500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.46 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20190220 M DH130000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.46 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20190220 M DH124500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.46 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20190220 M DH123000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.46 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20190220 M DH121500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.46 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20190220 M DH120000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.46 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20190220 M DH114500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.46 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20190220 M DH113000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.46 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20190220 M DH111500/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.46 /DUS/TWIRP  
.A BAIM8 20190220 M DH110000/QRIRP 0.000 /HGIRP 0.46 /DUS/TWIRP  
 
: MARTINSDALE SUPPLY CANAL  
 
.A MTCM8 20190221 M DH100000/QDIRP 0.000 /HGIRP 0 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20190221 M DH094500/QDIRP 0.000 /HGIRP 0 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20190221 M DH093000/QDIRP 0.000 /HGIRP 0 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20190221 M DH091500/QDIRP 0.000 /HGIRP 0 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20190221 M DH090000/QDIRP 0.000 /HGIRP 0 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20190221 M DH084500/QDIRP 0.000 /HGIRP 0 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20190221 M DH083000/QDIRP 0.000 /HGIRP 0 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20190221 M DH081500/QDIRP 0.000 /HGIRP 0 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20190220 M DH170000/QDIRP 0.000 /HGIRP 0 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20190220 M DH164500/QDIRP 0.000 /HGIRP 0 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20190220 M DH163000/QDIRP 0.000 /HGIRP 0 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20190220 M DH161500/QDIRP 0.000 /HGIRP 0 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20190220 M DH160000/QDIRP 0.000 /HGIRP 0 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20190220 M DH154500/QDIRP 0.000 /HGIRP 0 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20190220 M DH153000/QDIRP 0.000 /HGIRP 0 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20190220 M DH151500/QDIRP 0.000 /HGIRP 0 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20190220 M DH150000/QDIRP 0.000 /HGIRP 0 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20190220 M DH144500/QDIRP 0.000 /HGIRP 0 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20190220 M DH143000/QDIRP 0.000 /HGIRP 0 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20190220 M DH141500/QDIRP 0.000 /HGIRP 0 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20190220 M DH140000/QDIRP 0.000 /HGIRP 0 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20190220 M DH134500/QDIRP 0.000 /HGIRP 0 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20190220 M DH133000/QDIRP 0.000 /HGIRP 0 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20190220 M DH131500/QDIRP 0.000 /HGIRP 0 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20190220 M DH130000/QDIRP 0.000 /HGIRP 0 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20190220 M DH124500/QDIRP 0.000 /HGIRP 0 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20190220 M DH123000/QDIRP 0.000 /HGIRP 0 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20190220 M DH121500/QDIRP 0.000 /HGIRP 0 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20190220 M DH120000/QDIRP 0.000 /HGIRP 0 /DUS/TWIRP  
.A MTCM8 20190220 M DH114500/QDIRP 0.000 /HGIRP 0 /DUS/TWIRP  
 
: DEADMAN'S BASIN SUPPLY CANAL  
 
.A SHDM8 20190221 M DH100000/QDIRP 0.000 /HGIRP 1.07 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20190221 M DH094500/QDIRP 0.000 /HGIRP 1.08 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20190221 M DH093000/QDIRP 0.000 /HGIRP 1.08 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20190221 M DH091500/QDIRP 0.000 /HGIRP 1.08 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20190221 M DH090000/QDIRP 0.000 /HGIRP 1.08 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20190221 M DH084500/QDIRP 0.000 /HGIRP 1.08 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20190221 M DH083000/QDIRP 0.000 /HGIRP 1.08 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20190221 M DH081500/QDIRP 0.000 /HGIRP 1.08 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20190220 M DH170000/QDIRP 0.000 /HGIRP 1.02 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20190220 M DH164500/QDIRP 0.000 /HGIRP 1.02 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20190220 M DH163000/QDIRP 0.000 /HGIRP 1.02 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20190220 M DH161500/QDIRP 0.000 /HGIRP 1.02 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20190220 M DH160000/QDIRP 0.000 /HGIRP 1.02 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20190220 M DH154500/QDIRP 0.000 /HGIRP 1.02 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20190220 M DH153000/QDIRP 0.000 /HGIRP 1.03 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20190220 M DH151500/QDIRP 0.000 /HGIRP 1.02 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20190220 M DH150000/QDIRP 0.000 /HGIRP 1.02 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20190220 M DH144500/QDIRP 0.000 /HGIRP 1.02 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20190220 M DH143000/QDIRP 0.000 /HGIRP 1.02 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20190220 M DH141500/QDIRP 0.000 /HGIRP 1.02 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20190220 M DH140000/QDIRP 0.000 /HGIRP 1.02 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20190220 M DH134500/QDIRP 0.000 /HGIRP 1.02 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20190220 M DH133000/QDIRP 0.000 /HGIRP 1.02 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20190220 M DH131500/QDIRP 0.000 /HGIRP 1.02 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20190220 M DH130000/QDIRP 0.000 /HGIRP 1.02 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20190220 M DH124500/QDIRP 0.000 /HGIRP 1.02 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20190220 M DH123000/QDIRP 0.000 /HGIRP 1.02 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20190220 M DH121500/QDIRP 0.000 /HGIRP 1.02 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20190220 M DH120000/QDIRP 0.000 /HGIRP 1.02 /DUS/TWIRP  
.A SHDM8 20190220 M DH114500/QDIRP 0.000 /HGIRP 1.02 /DUS/TWIRP  
 
: WARM SPRINGS CREEK AT SAND ROCK ROAD NEAR DENTON  
 
.A WSCM8 20190221 M DH081500/QRIRP 0.150 /HGIRP 1.98 /DUS/TWIRP 6.35  
.A WSCM8 20190221 M DH080000/QRIRP 0.150 /HGIRP 1.98 /DUS/TWIRP 6.36  
.A WSCM8 20190221 M DH074500/QRIRP 0.147 /HGIRP 1.97 /DUS/TWIRP 6.37  
.A WSCM8 20190221 M DH073000/QRIRP 0.147 /HGIRP 1.97 /DUS/TWIRP 6.4  
.A WSCM8 20190221 M DH071500/QRIRP 0.150 /HGIRP 1.98 /DUS/TWIRP 6.44  
.A WSCM8 20190221 M DH070000/QRIRP 0.147 /HGIRP 1.97 /DUS/TWIRP 6.49  
.A WSCM8 20190221 M DH064500/QRIRP 0.150 /HGIRP 1.98 /DUS/TWIRP 6.53  
.A WSCM8 20190221 M DH063000/QRIRP 0.150 /HGIRP 1.98 /DUS/TWIRP 6.57  
.A WSCM8 20190221 M DH061500/QRIRP 0.150 /HGIRP 1.98 /DUS/TWIRP 6.61  
.A WSCM8 20190221 M DH060000/QRIRP 0.150 /HGIRP 1.98 /DUS/TWIRP 6.66  
.A WSCM8 20190221 M DH054500/QRIRP 0.150 /HGIRP 1.98 /DUS/TWIRP 6.73  
.A WSCM8 20190221 M DH053000/QRIRP 0.150 /HGIRP 1.98 /DUS/TWIRP 6.82  
.A WSCM8 20190221 M DH052300/QRIRP 0.150 /HGIRP 1.98 /DUS/TWIRP  
.A WSCM8 20190221 M DH050900/QRIRP 0.150 /HGIRP 1.98 /DUS/TWIRP  
.A WSCM8 20190221 M DH045500/QRIRP 0.150 /HGIRP 1.98 /DUS/TWIRP  
.A WSCM8 20190221 M DH044100/QRIRP 0.150 /HGIRP 1.98 /DUS/TWIRP  
.A WSCM8 20190221 M DH042700/QRIRP 0.150 /HGIRP 1.98 /DUS/TWIRP  
.A WSCM8 20190221 M DH041300/QRIRP 0.149 /HGIRP 1.98 /DUS/TWIRP  
.A WSCM8 20190221 M DH035900/QRIRP 0.149 /HGIRP 1.98 /DUS/TWIRP  
.A WSCM8 20190221 M DH034500/QRIRP 0.149 /HGIRP 1.98 /DUS/TWIRP  
.A WSCM8 20190221 M DH033100/QRIRP 0.149 /HGIRP 1.98 /DUS/TWIRP  
.A WSCM8 20190221 M DH031700/QRIRP 0.149 /HGIRP 1.98 /DUS/TWIRP  
.A WSCM8 20190221 M DH030300/QRIRP 0.149 /HGIRP 1.98 /DUS/TWIRP  
.A WSCM8 20190221 M DH024900/QRIRP 0.149 /HGIRP 1.98 /DUS/TWIRP  
.A WSCM8 20190221 M DH023500/QRIRP 0.149 /HGIRP 1.98 /DUS/TWIRP  
.A WSCM8 20190221 M DH022100/QRIRP 0.149 /HGIRP 1.98 /DUS/TWIRP  
.A WSCM8 20190221 M DH020700/QRIRP 0.149 /HGIRP 1.98 /DUS/TWIRP  
.A WSCM8 20190221 M DH015300/QRIRP 0.149 /HGIRP 1.98 /DUS/TWIRP  
.A WSCM8 20190221 M DH013900/QRIRP 0.149 /HGIRP 1.98 /DUS/TWIRP  
.A WSCM8 20190221 M DH012500/QRIRP 0.149 /HGIRP 1.98 /DUS/TWIRP  
 
: EAST GALLATIN RIVER NEAR MANHATTAN  
 
.A GNMM8 20190221 M DH081500/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.82 /DUS/TWIRP 0.27  
.A GNMM8 20190221 M DH080000/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.82 /DUS/TWIRP 0.3  
.A GNMM8 20190221 M DH074500/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.82 /DUS/TWIRP 0.35  
.A GNMM8 20190221 M DH073000/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.82 /DUS/TWIRP 0.4  
.A GNMM8 20190221 M DH071500/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.82 /DUS/TWIRP 0.45  
.A GNMM8 20190221 M DH070000/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.82 /DUS/TWIRP 0.51  
.A GNMM8 20190221 M DH064500/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.82 /DUS/TWIRP 0.58  
.A GNMM8 20190221 M DH063000/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.82 /DUS/TWIRP 0.64  
.A GNMM8 20190221 M DH061500/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.83 /DUS/TWIRP 0.7  
.A GNMM8 20190221 M DH060000/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.83 /DUS/TWIRP 0.75  
.A GNMM8 20190221 M DH054500/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.84 /DUS/TWIRP 0.8  
.A GNMM8 20190221 M DH053000/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.83 /DUS/TWIRP 0.83  
.A GNMM8 20190220 M DH161500/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.84 /DUS/TWIRP 0.26  
.A GNMM8 20190220 M DH160000/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.85 /DUS/TWIRP 0.19  
.A GNMM8 20190220 M DH154500/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.85 /DUS/TWIRP 0.14  
.A GNMM8 20190220 M DH153000/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.86 /DUS/TWIRP 0.11  
.A GNMM8 20190220 M DH131500/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.05 /DUS/TWIRP 0.09  
.A GNMM8 20190220 M DH130000/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.04 /DUS/TWIRP 0.09  
.A GNMM8 20190220 M DH124500/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.06 /DUS/TWIRP 0.09  
.A GNMM8 20190220 M DH123000/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.08 /DUS/TWIRP 0.1  
.A GNMM8 20190220 M DH091500/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.02 /DUS/TWIRP 0.15  
.A GNMM8 20190220 M DH090000/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.02 /DUS/TWIRP 0.15  
.A GNMM8 20190220 M DH084500/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.02 /DUS/TWIRP 0.15  
.A GNMM8 20190220 M DH083000/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.02 /DUS/TWIRP 0.15  
.A GNMM8 20190220 M DH081500/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.03 /DUS/TWIRP 0.15  
.A GNMM8 20190220 M DH080000/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.03 /DUS/TWIRP 0.16  
.A GNMM8 20190220 M DH074500/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.04 /DUS/TWIRP 0.16  
.A GNMM8 20190220 M DH073000/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.04 /DUS/TWIRP 0.16  
.A GNMM8 20190220 M DH071500/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.04 /DUS/TWIRP 0.16  
.A GNMM8 20190220 M DH070000/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.04 /DUS/TWIRP 0.16  
 
: SOURDOUGH CREEK ABV CITY INTAKE NEAR BOZEMAN  
 
.A SNBM8 20190221 M DH100000/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.06 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20190221 M DH094500/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.06 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20190221 M DH093000/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.06 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20190221 M DH091500/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.06 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20190220 M DH170000/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.1 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20190220 M DH164500/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.11 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20190220 M DH163000/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.1 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20190220 M DH161500/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.1 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20190220 M DH160000/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.1 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20190220 M DH154500/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.11 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20190220 M DH153000/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.11 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20190220 M DH151500/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.1 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20190220 M DH150000/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.11 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20190220 M DH144500/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.11 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20190220 M DH143000/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.11 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20190220 M DH141500/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.1 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20190220 M DH140000/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.11 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20190220 M DH134500/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.1 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20190220 M DH133000/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.1 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20190220 M DH131500/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.1 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20190220 M DH130000/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.1 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20190220 M DH124500/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.1 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20190220 M DH123000/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.11 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20190220 M DH121500/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.1 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20190220 M DH120000/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.11 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20190220 M DH114500/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.1 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20190220 M DH113000/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.1 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20190220 M DH111500/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.11 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20190220 M DH110000/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.1 /DUS/TWIRP  
.A SNBM8 20190220 M DH104500/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.11 /DUS/TWIRP  
 
: RUBY RIVER AT HARRINGTON BRIDGE NEAR SHERIDAN  
 
.A RNSM8 20190221 M DH100000/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.38 /DUS/TWIRP  
.A RNSM8 20190221 M DH094500/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.39 /DUS/TWIRP  
.A RNSM8 20190221 M DH093000/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.39 /DUS/TWIRP  
.A RNSM8 20190221 M DH091500/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.39 /DUS/TWIRP  
.A RNSM8 20190221 M DH080000/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.39 /DUS/TWIRP  
.A RNSM8 20190221 M DH074500/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.39 /DUS/TWIRP  
.A RNSM8 20190221 M DH073000/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.39 /DUS/TWIRP  
.A RNSM8 20190221 M DH071500/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.39 /DUS/TWIRP  
.A RNSM8 20190221 M DH070000/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.39 /DUS/TWIRP  
.A RNSM8 20190221 M DH064500/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.4 /DUS/TWIRP  
.A RNSM8 20190221 M DH063000/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.4 /DUS/TWIRP  
.A RNSM8 20190221 M DH061500/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.4 /DUS/TWIRP  
.A RNSM8 20190220 M DH170000/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.47 /DUS/TWIRP  
.A RNSM8 20190220 M DH164500/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.46 /DUS/TWIRP  
.A RNSM8 20190220 M DH163000/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.45 /DUS/TWIRP  
.A RNSM8 20190220 M DH161500/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.45 /DUS/TWIRP  
.A RNSM8 20190220 M DH160000/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.45 /DUS/TWIRP  
.A RNSM8 20190220 M DH154500/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.44 /DUS/TWIRP  
.A RNSM8 20190220 M DH153000/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.44 /DUS/TWIRP  
.A RNSM8 20190220 M DH151500/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.44 /DUS/TWIRP  
.A RNSM8 20190220 M DH150000/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.44 /DUS/TWIRP  
.A RNSM8 20190220 M DH144500/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.43 /DUS/TWIRP  
.A RNSM8 20190220 M DH143000/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.44 /DUS/TWIRP  
.A RNSM8 20190220 M DH141500/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.44 /DUS/TWIRP  
.A RNSM8 20190220 M DH140000/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.45 /DUS/TWIRP  
.A RNSM8 20190220 M DH134500/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.45 /DUS/TWIRP  
.A RNSM8 20190220 M DH133000/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.44 /DUS/TWIRP  
.A RNSM8 20190220 M DH131500/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.44 /DUS/TWIRP  
.A RNSM8 20190220 M DH130000/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.45 /DUS/TWIRP  
.A RNSM8 20190220 M DH124500/QRIRP 0.000 /HGIRP 2.44 /DUS/TWIRP  
 
: WISE RIVER NEAR MOUTH NEAR WISE RIVER  
 
.A WRNM8 20190221 M DH081500/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.26 /DUS/TWIRP 0.12  
.A WRNM8 20190221 M DH080000/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.26 /DUS/TWIRP 0.12  
.A WRNM8 20190221 M DH074500/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.26 /DUS/TWIRP 0.12  
.A WRNM8 20190221 M DH073000/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.26 /DUS/TWIRP 0.12  
.A WRNM8 20190221 M DH071500/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.26 /DUS/TWIRP 0.12  
.A WRNM8 20190221 M DH070000/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.27 /DUS/TWIRP 0.12  
.A WRNM8 20190221 M DH064500/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.28 /DUS/TWIRP 0.12  
.A WRNM8 20190221 M DH063000/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.28 /DUS/TWIRP 0.12  
.A WRNM8 20190221 M DH061500/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.29 /DUS/TWIRP 0.12  
.A WRNM8 20190221 M DH060000/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.29 /DUS/TWIRP 0.12  
.A WRNM8 20190221 M DH054500/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.29 /DUS/TWIRP 0.12  
.A WRNM8 20190221 M DH053000/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.3 /DUS/TWIRP 0.12  
.A WRNM8 20190220 M DH161500/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.43 /DUS/TWIRP 0.13  
.A WRNM8 20190220 M DH160000/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.42 /DUS/TWIRP 0.13  
.A WRNM8 20190220 M DH154500/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.42 /DUS/TWIRP 0.13  
.A WRNM8 20190220 M DH153000/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.42 /DUS/TWIRP 0.13  
.A WRNM8 20190220 M DH151500/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.42 /DUS/TWIRP 0.13  
.A WRNM8 20190220 M DH150000/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.42 /DUS/TWIRP 0.13  
.A WRNM8 20190220 M DH144500/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.43 /DUS/TWIRP 0.13  
.A WRNM8 20190220 M DH143000/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.43 /DUS/TWIRP 0.12  
.A WRNM8 20190220 M DH141500/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.43 /DUS/TWIRP 0.12  
.A WRNM8 20190220 M DH140000/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.43 /DUS/TWIRP 0.13  
.A WRNM8 20190220 M DH134500/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.43 /DUS/TWIRP 0.13  
.A WRNM8 20190220 M DH133000/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.43 /DUS/TWIRP 0.12  
.A WRNM8 20190220 M DH131500/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.44 /DUS/TWIRP 0.12  
.A WRNM8 20190220 M DH130000/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.43 /DUS/TWIRP 0.12  
.A WRNM8 20190220 M DH124500/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.44 /DUS/TWIRP 0.12  
.A WRNM8 20190220 M DH123000/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.45 /DUS/TWIRP 0.12  
.A WRNM8 20190220 M DH121500/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.45 /DUS/TWIRP 0.12  
.A WRNM8 20190220 M DH120000/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.45 /DUS/TWIRP 0.12  
 
: TETON RIVER ABV SPRINGHILL  
 
.A TRAM8 20190221 M DH101500/QRIRP 0.144 /HGIRP 3.01 /DUS/TWIRP 0.79  
.A TRAM8 20190221 M DH100000/QRIRP 0.139 /HGIRP 2.99 /DUS/TWIRP 0.79  
.A TRAM8 20190221 M DH094500/QRIRP 0.137 /HGIRP 2.98 /DUS/TWIRP 0.79  
.A TRAM8 20190221 M DH093000/QRIRP 0.135 /HGIRP 2.97 /DUS/TWIRP 0.79  
.A TRAM8 20190221 M DH081500/QRIRP 0.137 /HGIRP 2.98 /DUS/TWIRP 0.78  
.A TRAM8 20190221 M DH080000/QRIRP 0.135 /HGIRP 2.97 /DUS/TWIRP 0.78  
.A TRAM8 20190221 M DH074500/QRIRP 0.135 /HGIRP 2.97 /DUS/TWIRP 0.78  
.A TRAM8 20190221 M DH073000/QRIRP 0.135 /HGIRP 2.97 /DUS/TWIRP 0.79  
.A TRAM8 20190221 M DH071500/QRIRP 0.135 /HGIRP 2.97 /DUS/TWIRP 0.79  
.A TRAM8 20190221 M DH070000/QRIRP 0.133 /HGIRP 2.96 /DUS/TWIRP 0.79  
.A TRAM8 20190221 M DH064500/QRIRP 0.133 /HGIRP 2.96 /DUS/TWIRP 0.79  
.A TRAM8 20190221 M DH063000/QRIRP 0.131 /HGIRP 2.95 /DUS/TWIRP 0.79  
.A TRAM8 20190221 M DH061500/QRIRP 0.133 /HGIRP 2.96 /DUS/TWIRP 0.79  
.A TRAM8 20190221 M DH060000/QRIRP 0.133 /HGIRP 2.96 /DUS/TWIRP 0.79  
.A TRAM8 20190221 M DH054500/QRIRP 0.135 /HGIRP 2.97 /DUS/TWIRP 0.79  
.A TRAM8 20190221 M DH053000/QRIRP 0.137 /HGIRP 2.98 /DUS/TWIRP 0.79  
.A TRAM8 20190220 M DH161500/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.22 /DUS/TWIRP 0.79  
.A TRAM8 20190220 M DH160000/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.23 /DUS/TWIRP 0.79  
.A TRAM8 20190220 M DH154500/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.23 /DUS/TWIRP 0.79  
.A TRAM8 20190220 M DH153000/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.23 /DUS/TWIRP 0.79  
.A TRAM8 20190220 M DH151500/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.23 /DUS/TWIRP 0.8  
.A TRAM8 20190220 M DH150000/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.23 /DUS/TWIRP 0.8  
.A TRAM8 20190220 M DH144500/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.23 /DUS/TWIRP 0.8  
.A TRAM8 20190220 M DH143000/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.23 /DUS/TWIRP 0.8  
.A TRAM8 20190220 M DH141500/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.24 /DUS/TWIRP 0.8  
.A TRAM8 20190220 M DH140000/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.25 /DUS/TWIRP 0.81  
.A TRAM8 20190220 M DH134500/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.26 /DUS/TWIRP 0.8  
.A TRAM8 20190220 M DH133000/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.26 /DUS/TWIRP 0.8  
.A TRAM8 20190220 M DH131500/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.27 /DUS/TWIRP 0.8  
.A TRAM8 20190220 M DH130000/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.28 /DUS/TWIRP 0.8  
 
: RED ROCK RIVER ABV CLARK CANYON RES  
 
.A RCDM8 20190221 M DH101500/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.5 /DUS/TWIRP 0.2  
.A RCDM8 20190221 M DH100000/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.5 /DUS/TWIRP 0.19  
.A RCDM8 20190221 M DH094500/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.5 /DUS/TWIRP 0.19  
.A RCDM8 20190221 M DH093000/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.5 /DUS/TWIRP 0.19  
.A RCDM8 20190221 M DH081500/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.48 /DUS/TWIRP 0.17  
.A RCDM8 20190221 M DH080000/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.48 /DUS/TWIRP 0.17  
.A RCDM8 20190221 M DH074500/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.48 /DUS/TWIRP 0.23  
.A RCDM8 20190221 M DH073000/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.48 /DUS/TWIRP 0.31  
.A RCDM8 20190221 M DH071500/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.48 /DUS/TWIRP 0.37  
.A RCDM8 20190221 M DH070000/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.48 /DUS/TWIRP 0.42  
.A RCDM8 20190221 M DH064500/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.48 /DUS/TWIRP 0.47  
.A RCDM8 20190221 M DH063000/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.48 /DUS/TWIRP 0.54  
.A RCDM8 20190221 M DH061500/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.47 /DUS/TWIRP 0.6  
.A RCDM8 20190221 M DH060000/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.48 /DUS/TWIRP 0.66  
.A RCDM8 20190221 M DH054500/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.48 /DUS/TWIRP 0.72  
.A RCDM8 20190221 M DH053000/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.48 /DUS/TWIRP 0.77  
.A RCDM8 20190220 M DH161500/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.49 /DUS/TWIRP 2.71  
.A RCDM8 20190220 M DH160000/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.51 /DUS/TWIRP 2.6  
.A RCDM8 20190220 M DH154500/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.5 /DUS/TWIRP 2.49  
.A RCDM8 20190220 M DH153000/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.51 /DUS/TWIRP 2.36  
.A RCDM8 20190220 M DH151500/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.51 /DUS/TWIRP 2.23  
.A RCDM8 20190220 M DH150000/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.5 /DUS/TWIRP 2.07  
.A RCDM8 20190220 M DH144500/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.49 /DUS/TWIRP 1.9  
.A RCDM8 20190220 M DH143000/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.49 /DUS/TWIRP 1.7  
.A RCDM8 20190220 M DH141500/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.48 /DUS/TWIRP 1.42  
.A RCDM8 20190220 M DH140000/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.48 /DUS/TWIRP 1.05  
.A RCDM8 20190220 M DH134500/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.48 /DUS/TWIRP 0.73  
.A RCDM8 20190220 M DH133000/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.47 /DUS/TWIRP 0.52  
.A RCDM8 20190220 M DH131500/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.48 /DUS/TWIRP 0.4  
.A RCDM8 20190220 M DH130000/QRIRP 0.000 /HGIRP 3.48 /DUS/TWIRP 0.33  
 
: MILL COULEE CREEK NEAR SUN RIVER  
 
.A MCSM8 20190220 M DH161500/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.65 /DUS/TWIRP 0.23  
.A MCSM8 20190220 M DH160000/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.64 /DUS/TWIRP 0.23  
.A MCSM8 20190220 M DH154500/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.64 /DUS/TWIRP 0.23  
.A MCSM8 20190220 M DH153000/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.64 /DUS/TWIRP 0.23  
.A MCSM8 20190220 M DH141500/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.66 /DUS/TWIRP 0.23  
.A MCSM8 20190220 M DH140000/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.66 /DUS/TWIRP 0.23  
.A MCSM8 20190220 M DH134500/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.66 /DUS/TWIRP 0.23  
.A MCSM8 20190220 M DH133000/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.66 /DUS/TWIRP 0.23  
.A MCSM8 20190220 M DH131500/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.67 /DUS/TWIRP 0.23  
.A MCSM8 20190220 M DH130000/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.67 /DUS/TWIRP 0.23  
.A MCSM8 20190220 M DH124500/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.67 /DUS/TWIRP 0.23  
.A MCSM8 20190220 M DH123000/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.66 /DUS/TWIRP 0.23  
.A MCSM8 20190220 M DH121500/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.66 /DUS/TWIRP 0.23  
.A MCSM8 20190220 M DH120000/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.65 /DUS/TWIRP 0.23  
.A MCSM8 20190220 M DH114500/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.65 /DUS/TWIRP 0.23  
.A MCSM8 20190220 M DH113000/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.64 /DUS/TWIRP 0.23  
.A MCSM8 20190220 M DH111500/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.64 /DUS/TWIRP 0.23  
.A MCSM8 20190220 M DH110000/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.64 /DUS/TWIRP 0.23  
.A MCSM8 20190220 M DH104500/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.63 /DUS/TWIRP 0.23  
.A MCSM8 20190220 M DH103000/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.63 /DUS/TWIRP 0.23  
.A MCSM8 20190220 M DH101500/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.62 /DUS/TWIRP 0.23  
.A MCSM8 20190220 M DH100000/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.62 /DUS/TWIRP 0.23  
.A MCSM8 20190220 M DH094500/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.61 /DUS/TWIRP 0.23  
.A MCSM8 20190220 M DH093000/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.6 /DUS/TWIRP 0.23  
.A MCSM8 20190220 M DH081500/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.57 /DUS/TWIRP 0.23  
.A MCSM8 20190220 M DH080000/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.56 /DUS/TWIRP 0.23  
.A MCSM8 20190220 M DH074500/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.56 /DUS/TWIRP 0.23  
.A MCSM8 20190220 M DH073000/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.55 /DUS/TWIRP 0.23  
.A MCSM8 20190220 M DH071500/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.55 /DUS/TWIRP 0.23  
.A MCSM8 20190220 M DH070000/QRIRP 0.000 /HGIRP 1.54 /DUS/TWIRP 0.23  
 
: DUCK CREEK ABV SIMMS ASHUELOT ROAD BRIDGE  
 
.A DCSM8 20181030 M DH084500/QRIRP 0.049 /HGIRP 1.7 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20181030 M DH083000/QRIRP 0.049 /HGIRP 1.7 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20181030 M DH081500/QRIRP 0.049 /HGIRP 1.7 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20181030 M DH080000/QRIRP 0.049 /HGIRP 1.7 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20181030 M DH074500/QRIRP 0.049 /HGIRP 1.7 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20181030 M DH073000/QRIRP 0.049 /HGIRP 1.7 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20181030 M DH071500/QRIRP 0.049 /HGIRP 1.7 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20181030 M DH070000/QRIRP 0.049 /HGIRP 1.7 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20181030 M DH064500/QRIRP 0.049 /HGIRP 1.7 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20181030 M DH063000/QRIRP 0.049 /HGIRP 1.7 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20181030 M DH061500/QRIRP 0.049 /HGIRP 1.7 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20181030 M DH060000/QRIRP 0.049 /HGIRP 1.7 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20181030 M DH054500/QRIRP 0.049 /HGIRP 1.7 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20181030 M DH053000/QRIRP 0.049 /HGIRP 1.7 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20181030 M DH051500/QRIRP 0.049 /HGIRP 1.7 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20181030 M DH050000/QRIRP 0.049 /HGIRP 1.7 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20181030 M DH044500/QRIRP 0.049 /HGIRP 1.7 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20181030 M DH043000/QRIRP 0.049 /HGIRP 1.7 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20181030 M DH041500/QRIRP 0.049 /HGIRP 1.7 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20181030 M DH040000/QRIRP 0.049 /HGIRP 1.7 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20181030 M DH034500/QRIRP 0.049 /HGIRP /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20181030 M DH033000/QRIRP 0.049 /HGIRP /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20181030 M DH031500/QRIRP 0.049 /HGIRP /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20181030 M DH030000/QRIRP 0.049 /HGIRP /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20181030 M DH024500/QRIRP 0.049 /HGIRP 1.7 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20181030 M DH023000/QRIRP 0.049 /HGIRP 1.7 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20181030 M DH021500/QRIRP 0.049 /HGIRP 1.7 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20181030 M DH020000/QRIRP 0.049 /HGIRP 1.7 /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20181030 M DH014500/QRIRP 0.049 /HGIRP /DUS/TWIRP  
.A DCSM8 20181030 M DH013000/QRIRP 0.049 /HGIRP /DUS/TWIRP  
 
: PEOPLE'S CREEK NEAR DODSON  
 
.A KHRM8 20190221 M DH101500/QRIRP 0.000 /HGIRP 11.66 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20190221 M DH100000/QRIRP 0.000 /HGIRP 11.66 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20190221 M DH094500/QRIRP 0.000 /HGIRP 11.67 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20190221 M DH093000/QRIRP 0.000 /HGIRP 11.68 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20190221 M DH081500/QRIRP 0.000 /HGIRP 11.7 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20190221 M DH080000/QRIRP 0.000 /HGIRP 11.71 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20190221 M DH074500/QRIRP 0.000 /HGIRP 11.71 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20190221 M DH073000/QRIRP 0.000 /HGIRP 11.71 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20190221 M DH071500/QRIRP 0.000 /HGIRP 11.72 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20190221 M DH070000/QRIRP 0.000 /HGIRP 11.72 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20190221 M DH064500/QRIRP 0.000 /HGIRP 11.72 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20190221 M DH063000/QRIRP 0.000 /HGIRP 11.72 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20190221 M DH061500/QRIRP 0.000 /HGIRP 11.72 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20190221 M DH060000/QRIRP 0.000 /HGIRP 11.72 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20190221 M DH054500/QRIRP 0.000 /HGIRP 11.72 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20190221 M DH053000/QRIRP 0.000 /HGIRP 11.72 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20190220 M DH161500/QRIRP 0.000 /HGIRP 11.7 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20190220 M DH160000/QRIRP 0.000 /HGIRP 11.71 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20190220 M DH154500/QRIRP 0.000 /HGIRP 11.7 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20190220 M DH153000/QRIRP 0.000 /HGIRP 11.71 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20190220 M DH151500/QRIRP 0.000 /HGIRP 11.71 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20190220 M DH150000/QRIRP 0.000 /HGIRP 11.71 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20190220 M DH144500/QRIRP 0.000 /HGIRP 11.71 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20190220 M DH143000/QRIRP 0.000 /HGIRP 11.7 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20190220 M DH141500/QRIRP 0.000 /HGIRP 11.7 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20190220 M DH140000/QRIRP 0.000 /HGIRP 11.71 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20190220 M DH134500/QRIRP 0.000 /HGIRP 11.69 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20190220 M DH133000/QRIRP 0.000 /HGIRP 11.69 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20190220 M DH131500/QRIRP 0.000 /HGIRP 11.71 /DUS/TWIRP  
.A KHRM8 20190220 M DH130000/QRIRP 0.000 /HGIRP 11.71 /DUS/TWIRP  
 
:END OF MESSAGE  
 

 
 
CLICK HERE TO GO TO PREVIOUS BULLETINS.

The Nexlab RFC Page Main Text Page