428  
SXUS51 KRHA 291645  
HYDRHA  
 
DAILY PRECIPITATION REPORTS  
MIDDLE ATLANTIC RIVER FORECAST CENTER  
NATIONAL WEATHER SERVICE STATE COLLEGE PA  
1145 AM EST SUN JAN 29 2023  
 
OBSERVED 24-HOUR PRECIPITATION THROUGH 7AM  
 
.BR RHA 20230129 Z DH12/DUE/PPDRA  
12N 0.00  
ABE 0.00  
ABPV2 0.00  
ACOM2 0.00  
ACY 0.00  
AKQ 0.00  
ALB 0.00  
ALDP1 0.00  
ALFN6 0.00  
AOO 0.00  
APG 0.00  
APXV2 0.00  
ATGP1 0.00  
AUBN6 0.00  
AVON6 0.00  
AVP 0.00  
BARW2 0.00  
BAYW2 0.00  
BBBD1 0.00  
BCNV2 0.00  
BDBN4 0.00  
BFD 0.00  
BGIV2 0.00  
BKBD1 0.00  
BKW 0.00  
BKWN4 0.00  
BLKD1 0.00  
BLM 0.00  
BMDN4 0.00  
BNGD1 0.00  
BOON4 0.00  
BREP1 0.00  
BRGD1 0.00  
BSLM2 0.00  
BUKV2 0.00  
BUSP1 0.00  
BUVV2 0.00  
BWI 0.00  
CAAW2 0.00  
CALN4 0.00  
CBEM2 0.00  
CCHV2 0.00  
CCLM2 0.00  
CCON6 0.00  
CDFP1 0.00  
CDGN6 0.00  
CDW 0.00  
CHAV2 0.00  
CHEP1 0.00  
CHID1 0.00  
CHMN4 0.00  
CHO 0.00  
CINN6 0.00  
CJRP1 0.00  
CKPM2 0.00  
CLTM2 0.00  
CLYD1 0.00  
CNDP1 0.00  
CNLP1 0.00  
CNTP1 0.00  
COVP1 0.00  
CQDP1 0.00  
CRCP1 0.00  
CRVV2 0.00  
CRZV2 0.00  
CSHP1 0.00  
CSLP1 0.00  
CTNM2 0.00  
CVTM2 0.00  
CW0609 0.00  
CW1341 0.00  
CW5234 0.00  
CW6406 0.00  
CW6668 0.00  
CW6963 0.00  
CXY 0.00  
DALD2 0.00  
DCA 0.00  
DELN6 0.00  
DENC01 0.00  
DENC02 0.00  
DEVP1 0.00  
DFSD1 0.00  
DMAM2 0.00  
DMRD1 0.00  
DNLV2 0.00  
DPCV2 0.00  
DRSD1 0.00  
DUJ 0.00  
DW0109 0.00  
DW0819 0.00  
DW4466 0.00  
DW7649 0.00  
DWNP1 0.00  
DYL 0.00  
EBRP1 0.00  
EKN 0.00  
ELKP1 0.00  
ELM 0.00  
ELND1 0.00  
ELRP1 0.00  
ELYM2 0.00  
EMMM2 0.00  
EMRN6 0.00  
ESDN6 0.00  
ESMN4 0.00  
ESTN4 0.00  
EW0727 0.00  
EW4342 0.00  
EW4629 0.00  
EW5009 0.00  
EW5282 0.00  
EW5299 0.00  
EW7431 0.00  
EW9487 0.00  
EWGN4 0.00  
EWR 0.00  
FAHM2 0.00  
FARV2 0.00  
FBRN4 0.00  
FFXV2 0.00  
FHLN4 0.00  
FIG 0.00  
FKLV2 0.00  
FLAN4 0.00  
FLMN4 0.00  
FRHN4 0.00  
FRSM2 0.00  
FSTW2 0.00  
FW0251 0.00  
FW4583 0.00  
FW6661 0.00  
FW7265 0.00  
FWN 0.00  
GDMV2 0.00  
GED 0.00  
GEHN4 0.00  
GESD1 0.00  
GLAV2 0.00  
GLRP1 0.00  
GLTP1 0.00  
GLWD1 0.00  
GNTM2 0.00  
GRAP1 0.00  
GVLD1 0.00  
HARP1 0.00  
HGR 0.00  
HLLN4 0.00  
HLTP1 0.00  
HMPV2 0.00  
HMTN4 0.00  
HNTN6 0.00  
HOCD1 0.00  
HRBP1 0.00  
HRLN6 0.00  
HRRD1 0.00  
HSNN4 0.00  
HTLV2 0.00  
HUJP1 0.00  
HVJP1 0.00  
IAD 0.00  
ILG 0.00  
INDD1 0.00  
INDN4 0.00  
INIP1 0.00  
IPT 0.00  
IRON4 0.00  
ITH 0.00  
JCRD1 0.00  
JCRN4 0.00  
JFK 0.00  
JST 0.00  
KANP1 0.00  
KEND1 0.00  
KEYW2 0.00  
KINV2 0.00  
KITM2 0.00  
KNGV2 0.00  
KRVP1 0.00  
KSQP1 0.00  
LACV2 0.00  
LAPP1 0.00  
LAUD1 0.00  
LAUP1 0.00  
LAWN4 0.00  
LBDV2 0.00  
LBGP1 0.00  
LBRN4 0.00  
LBTV2 0.00  
LBVN4 0.00  
LCRP1 0.00  
LFFV2 0.00  
LGA 0.00  
LGHP1 0.00  
LGVP1 0.00  
LLBM2 0.00  
LMRV2 0.00  
LNCP1 0.00  
LNS 0.00  
LOIN4 0.00  
LOTM2 0.00  
LRYV2 0.00  
LSBM2 0.00  
LSGV2 0.00  
LSTP1 0.00  
LVRV2 0.00  
LWBW2 0.00  
LWGP1 0.00  
LYH 0.00  
LYLP1 0.00  
MDAA39 0.00  
MDAA43 0.00  
MDAA51 0.00  
MDAL02 0.00  
MDBC01 0.00  
MDBL09 0.00  
MDBL15 0.00  
MDBL16 0.00  
MDBL28 0.00  
MDCC10 0.00  
MDCL09 0.00  
MDCR36 0.00  
MDCV07 0.00  
MDGR04 0.00  
MDHR06 0.00  
MDHR23 0.00  
MDMG03 0.00  
MDMG05 0.00  
MDMG18 0.00  
MDMG54 0.00  
MDMG55 0.00  
MDMG65 0.00  
MDPG46 0.00  
MDSM03 0.00  
MDSM04 0.00  
MDSN4 0.00  
MDSS01 0.00  
MDT 0.00  
MDTB04 0.00  
MDWC04 0.00  
MDWH03 0.00  
MDWR04 0.00  
MECM2 0.00  
MECN6 0.00  
MEDN4 0.00  
MFDD1 0.00  
MFV 0.00  
MGJ 0.00  
MGTN4 0.00  
MHGP1 0.00  
MIDN4 0.00  
MILP1 0.00  
MILV2 0.00  
MITM2 0.00  
MIV 0.00  
MNCP1 0.00  
MODP1 0.00  
MORN4 0.00  
MPLN4 0.00  
MRB 0.00  
MRTN4 0.00  
MSHP1 0.00  
MSQN4 0.00  
MTSN4 0.00  
NAK 0.00  
NBLN6 0.00  
NBRN4 0.00  
NCLD1 0.00  
NESN4 0.00  
NEWD1 0.00  
NGU 0.00  
NHK 0.00  
NJ04 0.00  
NJ05 0.00  
NJ06 0.00  
NJ09 0.00  
NJ10 0.00  
NJ11 0.00  
NJ13 0.00  
NJ14 0.00  
NJ16 0.00  
NJ18 0.00  
NJ23 0.00  
NJ24 0.00  
NJ25 0.00  
NJ27 0.00  
NJ34 0.00  
NJ37 0.00  
NJ38 0.00  
NJ39 0.00  
NJ41 0.00  
NJ42 0.00  
NJ48 0.00  
NJ49 0.00  
NJ50 0.00  
NJ52 0.00  
NJ53 0.00  
NJ54 0.00  
NJ55 0.00  
NJ56 0.00  
NJ59 0.00  
NJAT02 0.00  
NJAT05 0.00  
NJAT11 0.00  
NJAT13 0.00  
NJBG15 0.00  
NJBG23 0.00  
NJBT04 0.00  
NJBT28 0.00  
NJCM11 0.00  
NJCM17 0.00  
NJCN05 0.00  
NJGL01 0.00  
NJHD01 0.00  
NJHN01 0.00  
NJHN07 0.00  
NJHN18 0.00  
NJHN19 0.00  
NJHN21 0.00  
NJMC09 0.00  
NJMC11 0.00  
NJMD02 0.00  
NJMD09 0.00  
NJMN10 0.00  
NJMN12 0.00  
NJMN48 0.00  
NJMS03 0.00  
NJMS11 0.00  
NJMS23 0.00  
NJMS40 0.00  
NJOC06 0.00  
NJOC13 0.00  
NJPS12 0.00  
NJSL02 0.00  
NJSM02 0.00  
NJSM04 0.00  
NJSS01 0.00  
NJSS07 0.00  
NJSS28 0.00  
NJUN10 0.00  
NJWR01 0.00  
NJWR05 0.00  
NOTP1 0.00  
NRSP1 0.00  
NTU 0.00  
NUI 0.00  
NUTN6 0.00  
NVRN6 0.00  
NWKD1 0.00  
NYAL02 0.00  
NYAL11 0.00  
NYBM14 0.00  
NYBM24 0.00  
NYCM24 0.00  
NYCR03 0.00  
NYCY02 0.00  
NYCY08 0.00  
NYDL25 0.00  
NYDL28 0.00  
NYDL32 0.00  
NYGR14 0.00  
NYMD10 0.00  
NYMG03 0.00  
NYOD19 0.00  
NYOG10 0.00  
NYOG46 0.00  
NYSMADDI 0.00  
NYSMBELM 0.00  
NYSMBING 0.00  
NYSMBROO 0.00  
NYSMBURD 0.00  
NYSMCAMD 0.00  
NYSMCINC 0.00  
NYSMCOBL 0.00  
NYSMCOHO 0.00  
NYSMCOLD 0.00  
NYSMDEPO 0.00  
NYSMELMI 0.00  
NYSMFAYE 0.00  
NYSMGROT 0.00  
NYSMGROV 0.00  
NYSMHARP 0.00  
NYSMHART 0.00  
NYSMHERK 0.00  
NYSMJOHN 0.00  
NYSMJORD 0.00  
NYSMLAUR 0.00  
NYSMMORR 0.00  
NYSMNBRA 0.00  
NYSMOPPE 0.00  
NYSMOTIS 0.00  
NYSMOWEG 0.00  
NYSMPENN 0.00  
NYSMROXB 0.00  
NYSMSBRI 0.00  
NYSMSCIP 0.00  
NYSMSHER 0.00  
NYSMSPRA 0.00  
NYSMSPRI 0.00  
NYSMTULL 0.00  
NYSMTYRO 0.00  
NYSMWALL 0.00  
NYSMWALT 0.00  
NYSMWARS 0.00  
NYSMWARW 0.00  
NYSMWATE 0.00  
NYSMWEST 0.00  
NYSMYORK 0.00  
NYST03 0.00  
NYST10 0.00  
NYST30 0.00  
NYSY11 0.00  
NYTM04 0.00  
NYYT08 0.00  
ODBN4 0.00  
OFP 0.00  
ORAN4 0.00  
ORF 0.00  
ORTP1 0.00  
OXB 0.00  
PAAD02 0.00  
PAAD11 0.00  
PAAD43 0.00  
PABD05 0.00  
PABD06 0.00  
PABF20 0.00  
PABR02 0.00  
PABR07 0.00  
PABR21 0.00  
PABR25 0.00  
PABR28 0.00  
PABR41 0.00  
PACB18 0.00  
PACD06 0.00  
PACD19 0.00  
PACH09 0.00  
PACH28 0.00  
PADP1 0.00  
PALB17 0.00  
PALC27 0.00  
PALH05 0.00  
PALN03 0.00  
PALN07 0.00  
PALN22 0.00  
PALY02 0.00  
PALZ04 0.00  
PALZ24 0.00  
PAMN16 0.00  
PAMT06 0.00  
PAMT13 0.00  
PAMT16 0.00  
PAMT51 0.00  
PAMT67 0.00  
PANH08 0.00  
PANH15 0.00  
PAPH02 0.00  
PAPH04 0.00  
PAPK22 0.00  
PAPT02 0.00  
PASC08 0.00  
PASM01 0.00  
PASM06 0.00  
PASN02 0.00  
PASS16 0.00  
PAWN12 0.00  
PAWN13 0.00  
PAYR02 0.00  
PAYR20 0.00  
PAYR27 0.00  
PDLV2 0.00  
PELN4 0.00  
PENN4 0.00  
PEO 0.00  
PETW2 0.00  
PHF 0.00  
PHIN4 0.00  
PHL 0.00  
PHON6 0.00  
PIKN4 0.00  
PKRN4 0.00  
PLBP1 0.00  
PLVP1 0.00  
PNE 0.00  
POTN4 0.00  
POU 0.00  
PPPN4 0.00  
PRDM2 0.00  
PRMP1 0.00  
PRPV2 0.00  
PSUV2 0.00  
RDG 0.00  
RDRP1 0.00  
RDWP1 0.00  
RHBD1 0.00  
RIC 0.00  
RMRP1 0.00  
RNSV2 0.00  
ROA 0.00  
ROAV2 0.00  
ROC 0.00  
ROMW2 0.00  
RONN6 0.00  
RSSP1 0.00  
RUHN6 0.00  
RVOP1 0.00  
RYLV2 0.00  
SAHP1 0.00  
SBY 0.00  
SCRP1 0.00  
SEAD1 0.00  
SEG 0.00  
SHBN6 0.00  
SHNP1 0.00  
SJRD1 0.00  
SKIN4 0.00  
SLTP1 0.00  
SMDP1 0.00  
SMND1 0.00  
SMQ 0.00  
SMRP1 0.00  
SMVN4 0.00  
SNDD1 0.00  
SOMV2 0.00  
SPGP1 0.00  
SPRP1 0.00  
SPYV2 0.00  
SRCN4 0.00  
SRVP1 0.00  
STCD1 0.00  
STCP1 0.00  
STDP1 0.00  
STKN4 0.00  
STVP1 0.00  
SUNP1 0.00  
SUXN4 0.00  
TEB 0.00  
TGRP1 0.00  
THV 0.00  
TMPM2 0.00  
TNKP1 0.00  
TOWD1 0.00  
TQAP1 0.00  
TTN 0.00  
TYRP1 0.00  
UPRM2 0.00  
VAAB18 0.00  
VAAC07 0.00  
VAAG06 0.00  
VAAL03 0.00  
VAAM02 0.00  
VABD07 0.00  
VABH01 0.00  
VABK01 0.00  
VABT02 0.00  
VACM03 0.00  
VACP02 0.00  
VAFDC02 0.00  
VAFQ04 0.00  
VAFR01 0.00  
VAFX01 0.00  
VAFX40 0.00  
VAFX41 0.00  
VAFX51 0.00  
VAHG02 0.00  
VAHMC07 0.00  
VAHV11 0.00  
VAJC16 0.00  
VALD13 0.00  
VALD17 0.00  
VALS07 0.00  
VAMN05 0.00  
VAMN09 0.00  
VAND02 0.00  
VAPG01 0.00  
VAPH05 0.00  
VAPN02 0.00  
VAPW10 0.00  
VAPW11 0.00  
VARDC01 0.00  
VARH11 0.00  
VARK03 0.00  
VARK06 0.00  
VARN01 0.00  
VARN03 0.00  
VASH02 0.00  
VAWLC01 0.00  
VAWLC02 0.00  
VAWYC05 0.00  
VAY 0.00  
VAYR01 0.00  
VAYR04 0.00  
VFGP1 0.00  
W99 0.00  
WAL 0.00  
WALN4 0.00  
WARD1 0.00  
WASN4 0.00  
WGLV2 0.00  
WLLM2 0.00  
WLLP1 0.00  
WLND1 0.00  
WMGD1 0.00  
WMGP1 0.00  
WNQN4 0.00  
WNTP1 0.00  
WOLP1 0.00  
WOON4 0.00  
WOXV2 0.00  
WSRP1 0.00  
WSTN6 0.00  
WTCN4 0.00  
WVBY13 0.00  
WVPC04 0.00  
WVPR11 0.00  
WWKP1 0.00  
YRKP1 0.00  
YRSV2 0.00  
.END  
 

 
NNNN  
 
CLICK HERE TO GO TO PREVIOUS BULLETINS.

The Nexlab RFC Page Main Text Page