537  
SXUS51 KRHA 241631  
HYDRHA  
 
DAILY PRECIPITATION REPORTS  
MIDDLE ATLANTIC RIVER FORECAST CENTER  
NATIONAL WEATHER SERVICE STATE COLLEGE PA  
1131 AM EST WED FEB 24 2021  
 
OBSERVED 24-HOUR PRECIPITATION THROUGH 7AM  
 
.BR RHA 20210224 Z DH12/DUE/PPDRA  
12N 0.02  
ABE 0.00  
ACY 0.00  
AKQ 0.00  
ALB 0.00  
ALDP1 0.11  
ALFN6 0.00  
AOO 0.00  
APXV2 0.00  
ASEN6 0.00  
AUBN6 0.18  
AVON6 0.00  
AVP 0.02  
BECV2 0.00  
BETP1 0.01  
BFD 0.03  
BGLN4 0.00  
BGLP1 0.00  
BGM 0.22  
BKW 0.00  
BLWM2 0.00  
BOON4 0.00  
BSLM2 0.00  
BUSP1 0.01  
BUVV2 0.00  
BWI 0.00  
CAPN4 0.00  
CBEM2 0.00  
CBLM2 0.00  
CDFP1 0.00  
CDGN6 0.00  
CDW 0.01  
CFPV2 0.00  
CFPV2 0.00  
CHMN4 0.00  
CHO 0.00  
CINN6 0.26  
CKPM2 0.00  
CNLP1 0.00  
CPK 0.00  
CRWP1 0.00  
CW0609 0.00  
CW6406 0.00  
CW7741 0.00  
CXY 0.00  
DALD2 0.05  
DCA 0.00  
DENC02 0.00  
DENC04 0.00  
DENC10 0.00  
DJBP1 0.00  
DMAM2 0.00  
DNLV2 0.00  
DUJ 0.00  
DWNP1 0.00  
EBEP1 0.00  
EBRP1 0.02  
EKN 0.01  
ELKP1 0.01  
ESDN6 0.05  
EW0125 0.00  
EW1183 0.00  
EW5282 0.00  
EW6602 0.00  
EW8514 0.00  
EW9487 0.00  
EWR 0.00  
FARV2 0.00  
FIG 0.00  
FLMN4 0.00  
FSTW2 0.00  
FW0251 0.00  
FW5485 0.00  
FW6661 0.00  
GDMV2 0.00  
GDSV2 0.00  
GED 0.00  
GLAV2 0.00  
GNMP1 0.00  
GRMP1 0.00  
HARP1 0.00  
HEF 0.00  
HGR 0.00  
HMZ 0.00  
HNEP1 0.10  
HONP1 0.13  
HRBP1 0.00  
HRLN6 0.00  
HSP 0.00  
HUJP1 0.00  
HWYP1 0.10  
IAD 0.00  
INDN4 0.00  
INIP1 0.00  
IPT 0.02  
JST 0.00  
KANP1 0.09  
KEYW2 0.03  
KITM2 0.07  
LAPP1 0.02  
LBRN4 0.00  
LGA 0.01  
LGVP1 0.00  
LHGP1 0.00  
LNCP1 0.00  
LNS 0.00  
LSTP1 0.00  
LWBW2 0.00  
LXGV2 0.00  
LYH 0.00  
MDBL25 0.00  
MDBL28 0.00  
MDCL09 0.00  
MDHR23 0.00  
MDHW18 0.00  
MDMG05 0.00  
MDMG42 0.00  
MDMG54 0.00  
MDPG03 0.00  
MDSM01 0.00  
MDSM03 0.00  
MDT 0.00  
MDWC04 0.00  
MDWH01 0.00  
MDWH03 0.00  
MDWR04 0.00  
MECN6 0.02  
MGTN4 0.00  
MILV2 0.00  
MIV 0.00  
MLTN4 0.00  
MRB 0.00  
NAK 0.00  
NBKP1 0.00  
NBLN6 0.00  
NGU 0.00  
NJAT05 0.00  
NJAT09 0.00  
NJBT04 0.00  
NJCM07 0.00  
NJCM12 0.00  
NJGL01 0.00  
NJHN12 0.00  
NJMC09 0.00  
NJMC11 0.00  
NJMN48 0.00  
NJOC17 0.00  
NJPS12 0.01  
NJSL02 0.00  
NJSM04 0.00  
NJSS07 0.03  
NJSS28 0.04  
NRSP1 0.00  
NRWN6 0.18  
NTU 0.00  
NYAL11 0.05  
NYCN09 0.18  
NYCN16 0.22  
NYCR05 0.29  
NYDL25 0.07  
NYMD10 0.24  
NYOD02 0.30  
NYSMADDI 0.02  
NYSMBELM 0.05  
NYSMBERK 0.18  
NYSMBING 0.12  
NYSMBROO 0.17  
NYSMBURD 0.03  
NYSMCAMD 0.24  
NYSMCINC 0.31  
NYSMCOBL 0.00  
NYSMCOHO 0.01  
NYSMCOLD 0.14  
NYSMDEPO 0.17  
NYSMFAYE 0.13  
NYSMGROT 0.20  
NYSMGROV 0.07  
NYSMHARP 0.14  
NYSMHERK 0.10  
NYSMJOHN 0.08  
NYSMJORD 0.10  
NYSMLAUR 0.12  
NYSMMORR 0.18  
NYSMOPPE 0.09  
NYSMOSCE 0.36  
NYSMOWEG 0.12  
NYSMPENN 0.02  
NYSMROXB 0.07  
NYSMSBRI 0.02  
NYSMSHER 0.10  
NYSMSPRA 0.02  
NYSMSPRI 0.10  
NYSMTYRO 0.01  
NYSMWALT 0.18  
NYSMWARS 0.10  
NYSMWATE 0.04  
NYSMWEST 0.21  
NYSMYORK 0.01  
NYTM05 0.12  
NYTM27 0.13  
ODBN4 0.00  
OFP 0.00  
ORF 0.00  
OXB 0.00  
OXNM2 0.00  
PAAD02 0.00  
PAAD03 0.00  
PABD05 0.00  
PACB18 0.00  
PACD06 0.00  
PACH28 0.00  
PADP1 0.00  
PAEL01 0.01  
PALH05 0.00  
PALN07 0.00  
PALP1 0.04  
PALY07 0.01  
PAMN16 0.02  
PAMT01 0.00  
PAMT06 0.00  
PAMT13 0.00  
PAMT16 0.00  
PANH08 0.00  
PAPH04 0.00  
PAPK22 0.07  
PAPT02 0.09  
PASC08 0.00  
PASM01 0.00  
PASM06 0.00  
PASN02 0.00  
PAWN12 0.20  
PAWN35 0.21  
PAYR27 0.00  
PDLV2 0.00  
PENN4 0.00  
PHF 0.00  
PHIN4 0.00  
PIKN4 0.00  
PKRN4 0.02  
PLBP1 0.00  
PLVP1 0.00  
PLVP1 0.00  
PNE 0.00  
PPPN4 0.02  
PRGV2 0.00  
PRMP1 0.12  
PTW 0.00  
RDG 0.00  
RDWP1 0.01  
REDD1 0.00  
RGLN4 0.00  
RIC 0.00  
RKHN6 0.18  
ROA 0.00  
ROAV2 0.00  
ROC 0.01  
RTDP1 0.00  
RUHN6 0.00  
SAHP1 0.00  
SBY 0.00  
SEG 0.00  
SFQ 0.00  
SHBN6 0.07  
SHNP1 0.03  
SHRM2 0.00  
SHXV2 0.00  
SLGP1 0.00  
SMDP1 0.00  
SMQ 0.01  
SPGP1 0.00  
SPRP1 0.00  
SRCN4 0.01  
STCP1 0.00  
STIP1 0.16  
STKN4 0.00  
STVP1 0.03  
SUNP1 0.00  
SUXN4 0.00  
SYR 0.12  
TEB 0.01  
THV 0.00  
TMPM2 0.00  
TNKP1 0.02  
TQAP1 0.00  
TTN 0.00  
TYRP1 0.00  
VAAB18 0.00  
VAAG06 0.00  
VAAG12 0.00  
VACM03 0.00  
VACP02 0.00  
VAFX01 0.00  
VAHMC07 0.00  
VAHR06 0.00  
VAHV11 0.00  
VAJC16 0.00  
VALD17 0.00  
VALS07 0.00  
VAMN05 0.00  
VAMT01 0.00  
VAMX01 0.00  
VAND02 0.00  
VANNC04 0.00  
VAPW10 0.00  
VARDC01 0.00  
VARH11 0.00  
VARK03 0.00  
VARK06 0.00  
VASH02 0.00  
VASP02 0.00  
VAWLC02 0.00  
VAWYC05 0.00  
VAYR01 0.00  
VFGP1 0.00  
WAL 0.00  
WALN6 0.16  
WITN6 0.17  
WLLM2 0.00  
WLMV2 0.00  
WMGP1 0.00  
WNQN4 0.04  
WNTP1 0.00  
WTPV2 0.00  
WVHY02 0.00  
WVHY03 0.00  
WVPC04 0.00  
WWD 0.00  
YRKP1 0.00  
.END  
 

 
NNNN  
 
CLICK HERE TO GO TO PREVIOUS BULLETINS.

The Nexlab RFC Page Main Text Page