066  
SXUS51 KRHA 191622  
HYDRHA  
 
DAILY PRECIPITATION REPORTS  
MIDDLE ATLANTIC RIVER FORECAST CENTER  
NATIONAL WEATHER SERVICE STATE COLLEGE PA  
1222 PM EDT WED SEP 19 2018  
 
OBSERVED 24-HOUR PRECIPITATION THROUGH 7AM  
 
.BR RHA 20180919 Z DH12/DUE/PPDRA  
12N 0.21  
ABE 0.58  
ACCM2 0.02  
ADDN6 0.04  
AKQ 0.19  
ALDP1 0.07  
ANBM2 0.01  
ANGN6 0.02  
AOO 0.01  
APG 0.57  
APXV2 0.00  
ARLM2 0.25  
ASEN6 0.75  
ASTM2 0.27  
ATGP1 0.10  
ATLN4 1.07  
AUBN6 0.00  
AVON6 0.00  
AVP 0.24  
AYLP1 0.15  
BACV2 0.00  
BAYW2 0.07  
BBBD1 0.15  
BCNV2 0.24  
BDKW2 0.28  
BELN4 0.26  
BETP1 0.32  
BFD 0.00  
BGM 0.00  
BGNP1 0.01  
BHDP1 0.40  
BKBD1 0.32  
BKRN4 0.52  
BKSW2 0.00  
BKVM2 0.10  
BKWN4 0.85  
BLAN4 0.62  
BLHP1 0.01  
BLM 0.54  
BLWM2 0.18  
BMDN4 0.86  
BNGD1 0.22  
BREP1 0.31  
BRGV2 0.16  
BUSP1G 0.00  
BWI 0.78  
BWRW2 0.28  
CAAW2 0.12  
CALN4 0.20  
CBLM2 0.26  
CCLM2 0.00  
CDFP1 0.48  
CDW 0.24  
CEDP1 0.00  
CFPV2L 0.00  
CFSV2 0.00  
CGVV2 0.01  
CHAN4G 0.24  
CHAN4 0.23  
CHMP1 0.10  
CHND1 1.28  
CHO 0.00  
CHPN6 0.00  
CKPM2 0.15  
CLCN6 0.10  
CNDP1 0.39  
CNNN6 0.00  
CNSN4 0.16  
CNTP1 0.00  
CNVW2 0.22  
CNWM2 0.22  
COBN6 0.07  
COFP1 0.00  
COWP1G 0.11  
CROV2 0.07  
CRRV2 0.04  
CRVV2 0.00  
CRWP1G 0.00  
CRYN6 0.20  
CRZV2 0.52  
CSBV2 0.04  
CSHP1 0.41  
CSLP1L 0.10  
CSLP1 0.17  
CTHN6 0.00  
CTVP1 0.13  
CTWN4 1.34  
CVLM2 0.07  
CW1729 0.08  
CW1756 0.04  
CW1842 0.25  
CW4113 0.04  
CW5112 0.00  
CW5260 0.05  
CW7146 0.02  
CW7278 0.01  
CW7375 0.01  
CW9485 0.03  
CW9666 0.00  
CXY 0.06  
DALD2 0.23  
DAMM2 0.20  
DCA 0.12  
DEAN4 1.32  
DEKN03 0.02  
DENC01 1.72  
DENC02 0.08  
DENC04 0.07  
DESS03 0.81  
DFSD1 0.08  
DHDP1 0.51  
DLPV2 0.00  
DMH 0.48  
DMRD1 0.41  
DNLV2 0.08  
DSV 0.00  
DUJ 0.00  
DW1176 0.02  
DW1997 0.26  
DW2771 0.08  
DW5080 0.00  
DW5367 0.35  
DW5425 0.21  
DW5714 0.01  
DW6150 0.02  
DW6775 0.00  
DW8125 0.04  
DW9040 0.01  
DW9054 0.43  
DWNP1 0.78  
DYLP1 0.59  
DYL 0.17  
EBRP1 0.00  
EBVP1 0.10  
EDNV2L 0.00  
EDTN6 0.01  
EKN 0.07  
ELKP1 0.00  
ELM 0.00  
ELYM2 0.36  
ELZ 0.01  
EMMM2 0.02  
ESMN4 0.50  
ESXN4 0.16  
EVRP1 0.03  
EW0445 0.01  
EW0493 1.24  
EW0727 0.17  
EW1183 0.01  
EW1463 0.07  
EW1971 0.21  
EW2588 0.03  
EW2590 0.01  
EW2985 0.04  
EW3764 0.00  
EW3797 0.07  
EW4096 0.00  
EW4169 0.01  
EW4276 0.28  
EW4629 0.08  
EW5009 0.01  
EW6941 0.14  
EW7084 0.00  
EWGN4 1.52  
EWR 0.42  
EXTP1 0.91  
FAHM2 1.77  
FALP1 0.00  
FARV2L 0.60  
FARV2 0.37  
FBRN4 0.20  
FCI 0.35  
FEDV2 0.14  
FHLN4 0.25  
FIG 0.00  
FLAN4 0.57  
FLKN4 0.20  
FLMN4 0.40  
FRCW2 0.20  
FRHN4 0.17  
FRRV2L 0.10  
FRSM2 0.24  
FSTW2 0.14  
FVLN6 0.02  
FVRV2 0.04  
FWN 0.41  
GCAW2 0.00  
GDHP1 0.01  
GDMV2 0.02  
GDSV2 0.06  
GED 0.92  
GEHN4 0.28  
GLAV2 0.00  
GLEP1 0.00  
GLNP1 0.10  
GLNV2 0.01  
GLTP1 0.00  
GLWD1 0.08  
GMFN6 0.00  
GNMP1 0.02  
GRAP1 0.06  
GRDM2 0.18  
GRFP1 0.07  
GRNP1 0.60  
GRWN4 0.04  
GVLD1 0.63  
HARP1 0.12  
HBGP1 0.36  
HGTN4 1.01  
HLLN4 0.24  
HLTP1 0.34  
HMEV2 0.12  
HMTN4 1.12  
HNEP1 0.07  
HNTN6 0.00  
HONP1 0.00  
HRBP1 0.19  
HRRD1 0.05  
HRVV2 0.24  
HSPV2L 0.00  
HSPV2 0.07  
HTWN6 0.06  
HUJP1 0.02  
HWDV2 0.10  
HWYP1 0.52  
ILG 0.13  
ILTP1 0.09  
INDN4 0.63  
INIP1 0.00  
IPT 0.00  
IRON4 0.20  
ITH 0.00  
JACN4 0.64  
JST 0.00  
JWTN6 0.60  
KEND1 0.01  
KEYW2 0.25  
KINV2 0.28  
KITM2 0.13  
KRVP1 0.43  
KSQP1 0.69  
KYPP1 0.00  
KYSV2 0.00  
LACV2 0.20  
LAUD1 0.30  
LAUP1 0.00  
LAWN4 0.16  
LCMW2 0.36  
LFFV2 0.08  
LGA 1.98  
LGHP1 0.47  
LGVP1 0.63  
LHGP1 0.40  
LHTP1 0.35  
LKRV2 0.07  
LNCP1 0.00  
LNKD1 0.58  
LNPN4 0.17  
LNS 0.06  
LOIN4 1.04  
LOLP1 0.48  
LOYP1 0.01  
LRYV2 0.05  
LSTP1 0.03  
LWGP1 0.74  
LYH 0.00  
MATV2 0.30  
MBYP1 0.00  
MCCP1 0.10  
MDAA01 0.68  
MDAA04 0.71  
MDAA39 0.03  
MDAA51 0.52  
MDAL02 0.31  
MDBC03 0.92  
MDBL09 0.26  
MDBL28 0.24  
MDCH35 0.06  
MDCL09 0.06  
MDCR06 0.00  
MDCV06 0.31  
MDCV07 0.04  
MDHR11 0.29  
MDHW03 0.47  
MDHW18 0.04  
MDMG03 0.03  
MDMG05 0.07  
MDMG18 0.11  
MDMG24 0.30  
MDMG42 0.35  
MDMG55 0.10  
MDMG63 0.12  
MDMG65 0.17  
MDPG03 0.06  
MDPG37 0.05  
MDPG43 0.33  
MDPG49 0.32  
MDSS01 0.61  
MDTB05 0.46  
MDTB08 0.52  
MDT 0.01  
MDWC09 0.38  
MDWH03 0.05  
MECN6 0.00  
MFDD1 0.00  
MFDP1 0.00  
MGTN4 1.70  
MIDN4 0.81  
MIFP1 0.01  
MILN6 0.03  
MILP1 0.01  
MIV 0.22  
MLAP1 0.01  
MLTN4 0.46  
MNGP1 0.41  
MNYP1 0.00  
MODP1 0.54  
MOFW2 0.18  
MONN4 0.12  
MOOV2 0.00  
MOTV2 0.00  
MPLN4 1.20  
MPO 0.28  
MRB 0.06  
MRRN6L 0.00  
MRTN4 0.36  
MRTW2 0.07  
MSCV2 0.08  
MSNN4 0.15  
MSPN4 0.12  
MSTN4 0.16  
MSV 0.18  
MTBV2L 0.00  
MTGV2 0.00  
MTSN4 0.31  
MUNP1 0.00  
MUSV2 0.10  
MYRP1 0.07  
NAK 0.02  
NARD2 0.11  
NATW2 0.46  
NBKP1 0.96  
NBLN6 0.09  
NBRN4 2.42  
NECV2 0.00  
NESN4 0.60  
NEWD1 0.11  
NGU 0.25  
NHK 0.18  
NJ04 1.46  
NJ06 1.42  
NJ09 0.44  
NJ10 0.46  
NJ14 0.30  
NJ15 0.23  
NJ16 0.64  
NJ18 0.12  
NJ21 0.66  
NJ34 0.92  
NJ41 0.42  
NJ42 0.10  
NJ48 0.79  
NJ49 0.52  
NJ50 0.01  
NJ51 0.58  
NJ52 0.14  
NJ54 0.32  
NJ55 0.39  
NJ56 1.19  
NJ58 0.20  
NJAT11 0.73  
NJAT13 0.99  
NJBG10 0.90  
NJBG23 0.21  
NJBT03 0.68  
NJBT04 0.46  
NJCD01 0.02  
NJCM02 1.40  
NJCM07 0.73  
NJCM17 1.39  
NJGL01 0.21  
NJHN18 0.24  
NJHN19 0.38  
NJHN21 0.21  
NJHN22 0.02  
NJMC11 1.45  
NJMC22 1.54  
NJMD02 1.60  
NJMD38 0.88  
NJMN05 0.23  
NJMN17 0.36  
NJMN48 0.27  
NJMS06 0.16  
NJMS11 0.18  
NJMS18 0.21  
NJMS49 0.28  
NJOC01 0.14  
NJOC09 0.65  
NJOC12 1.31  
NJOC13 0.38  
NJPS12 0.30  
NJPS15 0.24  
NJPS21 0.31  
NJSM02 0.41  
NJSM04 0.40  
NJSM22 1.34  
NJSS01 0.27  
NJSS03 0.29  
NJSS07 0.27  
NJSS28 0.60  
NJUN10 0.35  
NJWR01 0.26  
NJWR05 0.21  
NLBN4 0.05  
NOTP1 0.28  
NRSP1 0.39  
NRWN6 0.04  
NTHV2 0.15  
NTU 0.09  
NUI 0.15  
NVRN6 0.16  
NWKD1 1.34  
NWKN4 1.28  
NWKN6 0.00  
NYBM21 0.00  
NYBM24 0.01  
NYCM03 0.00  
NYCN09 0.00  
NYCR03 0.00  
NYG 0.21  
NYMD09 0.00  
NYMD14 0.00  
NYSMBELM 0.01  
NYSMBERK 0.01  
NYSMBURD 0.01  
NYSMCINC 0.00  
NYSMCOLD 0.00  
NYSMELMI 0.00  
NYSMFAYE 0.00  
NYSMGROV 0.00  
NYSMJOHN 0.05  
NYSMJORD 0.05  
NYSMLAUR 0.02  
NYSMMORR 0.00  
NYSMNBRA 0.16  
NYSMOSCE 0.00  
NYSMOWEG 0.00  
NYSMPENN 0.00  
NYSMSPRA 0.07  
NYSMTULL 0.00  
NYSMTYRO 0.00  
NYSMWALL 0.31  
NYSMWEST 0.31  
NYST03 0.03  
NYSY01 0.01  
NYSY11 0.00  
NYTG03 0.02  
NYTG19 0.00  
NYTM15 0.00  
NYTM18 0.01  
NYTM23 0.00  
OAKM2 0.08  
OCVN4 2.15  
ODBN4 1.46  
OKLM2 0.10  
OKLN4 0.19  
OKWD 0.01  
OLDP1 0.00  
ORF 0.22  
ORGV2L 0.40  
ORGV2 0.32  
ORRN4 0.28  
OSWP1L 0.00  
OXB 0.81  
OXNM2 0.06  
PAAD02 0.03  
PAAD03 0.04  
PABD04 0.11  
PABK13 1.10  
PABK18 1.06  
PABR02 0.05  
PABR05 0.18  
PABR16 0.05  
PACD06 0.23  
PACH09 0.92  
PACH11 0.87  
PACM04 0.01  
PACN13 0.01  
PADP14 0.07  
PADP1 1.29  
PAEL01 0.00  
PAFN01 0.00  
PALH05 0.90  
PALN03 0.00  
PALY02 0.03  
PALZ24 0.32  
PAMT01 0.05  
PAMT07 0.14  
PAMT16 1.02  
PAMT56 0.07  
PAPH04 1.54  
PAPT02 0.00  
PAWN38 0.43  
PAWW2 0.20  
PAYR17 0.00  
PAYR20 0.01  
PDLV2L 0.00  
PEO 0.00  
PEPN6 0.04  
PETV2 0.04  
PGFP1 0.10  
PGVP1 0.55  
PHF 0.04  
PHIN4 0.56  
PHON6 1.69  
PIKN4 0.20  
PKRN4 0.32  
PLAN6 0.01  
PLBP1 0.00  
PLEP1 0.00  
PLMP1 0.00  
PLUN4 0.25  
PLVP1G 0.17  
PLVP1 0.18  
PNE 1.47  
POU 0.14  
PPPN4 0.06  
PRGV2 0.13  
PRMP1 0.10  
PRPV2 0.16  
PRYP1 0.35  
PSUV2 0.12  
PTW 0.01  
PWLM2 0.30  
PWRV2 0.03  
RAWN4 0.19  
RCON6 0.30  
RDG 0.11  
RDRP1 0.09  
RDWP1 0.03  
REMV2 0.10  
RHBD1 1.02  
RIC 0.16  
RINN4 0.16  
RNSV2 0.08  
RNWN4 0.20  
ROAV2 0.00  
ROA 0.00  
ROCV2 0.00  
ROMW2 0.26  
RONN6 0.71  
RTDP1G 0.00  
RTDP1 0.01  
RVOP1 0.00  
RYLV2 0.12  
SAHP1 0.00  
SBFN6 0.01  
SBY 0.42  
SDCN6 0.06  
SEAD1 0.35  
SEG 0.00  
SHAW2 0.04  
SHBN6 0.01  
SHEW2 0.00  
SHNP1 0.00  
SIDN6 0.01  
SJRD1 0.00  
SLGP1 0.01  
SLRP1 0.00  
SMDP1 0.15  
SMND1 0.02  
SMQ 0.33  
SMRP1 0.05  
SNDD1 0.02  
SPRP1 0.13  
SRCN4 0.36  
SRVP1 0.00  
SSQM2 0.60  
SSQP1 0.00  
STAV2 0.00  
STCD1 1.16  
STCP1 0.00  
STDP1 0.43  
STGN6 0.28  
STGV2 0.00  
STIP1G 0.02  
STKN4 0.42  
STVM2 0.03  
SUFN6 0.25  
SUNP1 0.00  
SUNV2 0.06  
SUPW2 0.05  
SVGM2 0.59  
SYDP1G 0.01  
TBYP1 0.51  
TDLV2 0.00  
TEB 0.55  
THUM2 0.00  
THV 0.01  
TMPM2 0.03  
TMQP1L 0.30  
TNKP1 0.00  
TQAP1 0.51  
TTN 1.09  
TYRP1L 0.10  
TYRP1 0.00  
UNNP1 0.00  
UNVP1 0.10  
UPTW2 0.17  
VAAC07 0.02  
VAAG08 0.00  
VAAL03 0.01  
VABD04 0.01  
VACK02 0.05  
VACP01 0.00  
VACP02 0.02  
VAFD01 0.06  
VAFD03 0.12  
VAFDC02 0.14  
VAFQ13 0.00  
VAFX51 0.14  
VAFX52 0.71  
VAHR06 0.59  
VAJC01 0.15  
VAJC16 0.10  
VALD13 0.02  
VALS04 0.00  
VALYC04 0.00  
VAMD03 0.03  
VAMX01 0.32  
VAND02 0.43  
VAPN02 0.16  
VAPQC01 0.03  
VASH02 0.12  
VAWLC02 0.04  
VAY 0.30  
VAYR01 0.02  
VAYR03 0.04  
VFGP1 0.52  
WALN6 0.32  
WAL 0.13  
WARD1 0.82  
WARW2 0.20  
WDTN4 0.02  
WHNP1G 0.55  
WHTN6 0.00  
WIBP1 0.00  
WITN6G 0.00  
WITN6 0.00  
WLFP1 0.36  
WLLM2L 0.00  
WLLP1 0.00  
WLMV2 0.00  
WLND1 0.18  
WLXP1 0.00  
WMGD1 0.32  
WMGP1 0.00  
WNTP1 0.58  
WOBN4 0.66  
WOLP1 0.04  
WOON4 0.30  
WOOV2 0.11  
WORN6 0.02  
WRIN4 1.03  
WRTN4 0.53  
WSRN6 0.10  
WSTN6 0.00  
WTMN4 0.16  
WTPN4 0.40  
WVHY02 0.11  
WVPN01 0.18  
WVYN6 0.00  
WWD 0.73  
WWNN4 0.24  
WYNN4 0.20  
WYOP1 0.02  
YRKP1G 0.00  
YRSV2 0.10  
ZION 0.00  
.END  
 

 
NNNN  
 
CLICK HERE TO GO TO PREVIOUS BULLETINS.

The Nexlab RFC Page Main Text Page