233  
SRUS41 KBOX 080721  
RRMBOX  
HYDROLOGIC OBSERVATIONS  
NATIONAL WEATHER SERVICE BOSTON/NORTON MA  
 
.A X4160703 0308 Z DH0455/DVH10/UPV 54"LAT=41.63490 LON=-70.27700 KALMUS WXFLOW "/  
.A X4160703 0308 Z DH0410/DVH9/UPV 50"LAT=41.63490 LON=-70.27700 KALMUS WXFLOW "/  
.A X4160703 0308 Z DH0355/DVH9/UPV 49"LAT=41.63490 LON=-70.27700 KALMUS WXFLOW "/  
.A X4160703 0308 Z DH0500/DVH10/UPV 42"LAT=41.63490 LON=-70.27700 KALMUS WXFLOW "/  
.A X4160703 0308 Z DH0300/DVH8/UPV 37"LAT=41.63490 LON=-70.27700 KALMUS WXFLOW "/  
.A X4160703 0308 Z DH0650/DVH12/UPV 35"LAT=41.63490 LON=-70.27700 KALMUS WXFLOW "/  
.A X4160703 0308 Z DH0250/DVH8/UPV 34"LAT=41.63490 LON=-70.27700 KALMUS WXFLOW "/  
.A 0518W 0308 Z DH0530/DVH10/UPV 45"LAT=42.33590 LON=-71.08840 2 NW BOSTON (WEATHERSTEM) MESOWEST "/  
.A 0518W 0308 Z DH0350/DVH9/UPV 44"LAT=42.33590 LON=-71.08840 2 NW BOSTON (WEATHERSTEM) MESOWEST "/  
.A 0518W 0308 Z DH0600/DVH11/UPV 31"LAT=42.33590 LON=-71.08840 2 NW BOSTON (WEATHERSTEM) MESOWEST "/  
.A AT213 0308 Z DH0355/DVH9/UPV 31"LAT=42.03560 LON=-71.40500 WRENTHAM CWOP "/  
.A X4230710 0308 Z DH0459/DVH10/UPV 43"LAT=42.27950 LON=-71.01390 SQUANTUM WXFLOW "/  
.A X4230710 0308 Z DH0454/DVH10/UPV 42"LAT=42.27950 LON=-71.01390 SQUANTUM WXFLOW "/  
.A X4230710 0308 Z DH0359/DVH9/UPV 36"LAT=42.27950 LON=-71.01390 SQUANTUM WXFLOW "/  
.A X4230710 0308 Z DH0529/DVH10/UPV 36"LAT=42.27950 LON=-71.01390 SQUANTUM WXFLOW "/  
.A X4170702 0308 Z DH0432/DVH9/UPV 55"LAT=41.72930 LON=-70.23340 CHAPIN WXFLOW "/  
.A X4170702 0307 Z DH2212/DVH3/UPV 45"LAT=41.72930 LON=-70.23340 CHAPIN WXFLOW "/  
.A X4170702 0307 Z DH2327/DVH4/UPV 45"LAT=41.72930 LON=-70.23340 CHAPIN WXFLOW "/  
.A X4170702 0308 Z DH0402/DVH9/UPV 43"LAT=41.72930 LON=-70.23340 CHAPIN WXFLOW "/  
.A X4170702 0308 Z DH0502/DVH10/UPV 43"LAT=41.72930 LON=-70.23340 CHAPIN WXFLOW "/  
.A X4170702 0308 Z DH0312/DVH8/UPV 43"LAT=41.72930 LON=-70.23340 CHAPIN WXFLOW "/  
.A X4170702 0307 Z DH2332/DVH4/UPV 41"LAT=41.72930 LON=-70.23340 CHAPIN WXFLOW "/  
.A X4170702 0307 Z DH2147/DVH3/UPV 39"LAT=41.72930 LON=-70.23340 CHAPIN WXFLOW "/  
.A X4170702 0308 Z DH0252/DVH8/UPV 37"LAT=41.72930 LON=-70.23340 CHAPIN WXFLOW "/  
.A X4170702 0308 Z DH0227/DVH7/UPV 32"LAT=41.72930 LON=-70.23340 CHAPIN WXFLOW "/  
.A X4170702 0307 Z DH2057/DVH2/UPV 31"LAT=41.72930 LON=-70.23340 CHAPIN WXFLOW "/  
.A X4170702 0308 Z DH0142/DVH6/UPV 31"LAT=41.72930 LON=-70.23340 CHAPIN WXFLOW "/  
.A EW2190 0308 Z DH0416/DVH9/UPV 36"LAT=41.44900 LON=-71.45070 NARRAGANSETT CWOP "/  
.A EW2190 0308 Z DH0600/DVH11/UPV 32"LAT=41.44900 LON=-71.45070 NARRAGANSETT CWOP "/  
.A X4140706 0308 Z DH0445/DVH9/UPV 41"LAT=41.40000 LON=-70.62000 MARTHAS VINEYARD AP ASOS "/  
.A X4140706 0308 Z DH0241/DVH7/UPV 38"LAT=41.40000 LON=-70.62000 MARTHAS VINEYARD AP ASOS "/  
.A X4140706 0308 Z DH0511/DVH10/UPV 37"LAT=41.40000 LON=-70.62000 MARTHAS VINEYARD AP ASOS "/  
.A X4140706 0308 Z DH0327/DVH8/UPV 35"LAT=41.40000 LON=-70.62000 MARTHAS VINEYARD AP ASOS "/  
.A X4140706 0308 Z DH0145/DVH6/UPV 33"LAT=41.40000 LON=-70.62000 MARTHAS VINEYARD AP ASOS "/  
.A X4140706 0307 Z DH2305/DVH4/UPV 33"LAT=41.40000 LON=-70.62000 MARTHAS VINEYARD AP ASOS "/  
.A X4140706 0307 Z DH1947/DVH1/UPV 32"LAT=41.40000 LON=-70.62000 MARTHAS VINEYARD AP ASOS "/  
.A X4120716 0308 Z DH0407/DVH9/UPV 50"LAT=41.19400 LON=-71.58920 BLOCK ISLAND JETTY WXFLOW "/  
.A X4120716 0308 Z DH0207/DVH7/UPV 43"LAT=41.19400 LON=-71.58920 BLOCK ISLAND JETTY WXFLOW "/  
.A X4120716 0308 Z DH0447/DVH10/UPV 42"LAT=41.19400 LON=-71.58920 BLOCK ISLAND JETTY WXFLOW "/  
.A X4120716 0308 Z DH0317/DVH8/UPV 42"LAT=41.19400 LON=-71.58920 BLOCK ISLAND JETTY WXFLOW "/  
.A X4120716 0308 Z DH0537/DVH10/UPV 37"LAT=41.19400 LON=-71.58920 BLOCK ISLAND JETTY WXFLOW "/  
.A X4120716 0308 Z DH0652/DVH12/UPV 36"LAT=41.19400 LON=-71.58920 BLOCK ISLAND JETTY WXFLOW "/  
.A X4120716 0308 Z DH0042/DVH5/UPV 35"LAT=41.19400 LON=-71.58920 BLOCK ISLAND JETTY WXFLOW "/  
.A X4120716 0308 Z DH0027/DVH5/UPV 35"LAT=41.19400 LON=-71.58920 BLOCK ISLAND JETTY WXFLOW "/  
.A X4120716 0308 Z DH0157/DVH7/UPV 35"LAT=41.19400 LON=-71.58920 BLOCK ISLAND JETTY WXFLOW "/  
.A X4120716 0307 Z DH2317/DVH4/UPV 35"LAT=41.19400 LON=-71.58920 BLOCK ISLAND JETTY WXFLOW "/  
.A X4120716 0307 Z DH2157/DVH3/UPV 35"LAT=41.19400 LON=-71.58920 BLOCK ISLAND JETTY WXFLOW "/  
.A X4120716 0307 Z DH1927/DVH0/UPV 32"LAT=41.19400 LON=-71.58920 BLOCK ISLAND JETTY WXFLOW "/  
.A X4120716 0307 Z DH2007/DVH1/UPV 31"LAT=41.19400 LON=-71.58920 BLOCK ISLAND JETTY WXFLOW "/  
.A X4250711 0308 Z DH0336/DVH8/UPV 37"LAT=42.50640 LON=-71.07750 LK QUANNAPOWITT WXFLOW "/  
.A X4250711 0308 Z DH0451/DVH10/UPV 34"LAT=42.50640 LON=-71.07750 LK QUANNAPOWITT WXFLOW "/  
.A X4250711 0308 Z DH0541/DVH10/UPV 31"LAT=42.50640 LON=-71.07750 LK QUANNAPOWITT WXFLOW "/  
.A X4170700 0308 Z DH0406/DVH9/UPV 42"LAT=41.65840 LON=-69.98450 CHATHAM WXFLOW "/  
.A X4170700 0308 Z DH0446/DVH10/UPV 42"LAT=41.65840 LON=-69.98450 CHATHAM WXFLOW "/  
.A X4170700 0308 Z DH0501/DVH10/UPV 41"LAT=41.65840 LON=-69.98450 CHATHAM WXFLOW "/  
.A X4170700 0308 Z DH0541/DVH10/UPV 38"LAT=41.65840 LON=-69.98450 CHATHAM WXFLOW "/  
.A X4170700 0308 Z DH0356/DVH9/UPV 35"LAT=41.65840 LON=-69.98450 CHATHAM WXFLOW "/  
.A EW5056 0308 Z DH0330/DVH8/UPV 31"LAT=41.77100 LON=-70.07300 BREWSTER CWOP "/  
.A FW5461 0308 Z DH0505/DVH10/UPV 54"LAT=42.13080 LON=-72.79300 WESTFIELD CWOP "/  
.A FW5461 0308 Z DH0245/DVH7/UPV 52"LAT=42.13080 LON=-72.79300 WESTFIELD CWOP "/  
.A FW5461 0308 Z DH0315/DVH8/UPV 43"LAT=42.13080 LON=-72.79300 WESTFIELD CWOP "/  
.A FW5461 0308 Z DH0345/DVH8/UPV 42"LAT=42.13080 LON=-72.79300 WESTFIELD CWOP "/  
.A FW5461 0308 Z DH0535/DVH10/UPV 36"LAT=42.13080 LON=-72.79300 WESTFIELD CWOP "/  
.A FW5461 0308 Z DH0546/DVH11/UPV 35"LAT=42.13080 LON=-72.79300 WESTFIELD CWOP "/  
.A FW5461 0308 Z DH0616/DVH11/UPV 34"LAT=42.13080 LON=-72.79300 WESTFIELD CWOP "/  
.A CW9873 0308 Z DH0534/DVH10/UPV 31"LAT=41.57380 LON=-71.47230 WICKFORD CWOP "/  
.A DW5262 0308 Z DH0415/DVH9/UPV 34"LAT=41.32300 LON=-71.81000 WESTERLY CWOP "/  
.A CW2293 0308 Z DH0338/DVH8/UPV 38"LAT=42.32780 LON=-71.30530 WESTON CWOP "/  
.A X4150714 0308 Z DH0333/DVH8/UPV 36"LAT=41.49170 LON=-71.41960 URI WXFLOW "/  
.A FW2825 0308 Z DH0400/DVH9/UPV 40"LAT=42.28020 LON=-72.70150 EASTHAMPTON CWOP "/  
.A FW2825 0308 Z DH0600/DVH11/UPV 33"LAT=42.28020 LON=-72.70150 EASTHAMPTON CWOP "/  
.A FW2825 0308 Z DH0315/DVH8/UPV 32"LAT=42.28020 LON=-72.70150 EASTHAMPTON CWOP "/  
.A X4210702 0308 Z DH0357/DVH9/UPV 44"LAT=42.06670 LON=-70.21670 PROVINCETOWN AP AWOS "/  
.A X4210702 0308 Z DH0654/DVH12/UPV 43"LAT=42.06670 LON=-70.21670 PROVINCETOWN AP AWOS "/  
.A X4210702 0308 Z DH0347/DVH9/UPV 40"LAT=42.06670 LON=-70.21670 PROVINCETOWN AP AWOS "/  
.A X4210702 0308 Z DH0251/DVH8/UPV 33"LAT=42.06670 LON=-70.21670 PROVINCETOWN AP AWOS "/  
.A X4210702 0308 Z DH0124/DVH6/UPV 32"LAT=42.06670 LON=-70.21670 PROVINCETOWN AP AWOS "/  
.A X4210702 0307 Z DH2155/DVH3/UPV 31"LAT=42.06670 LON=-70.21670 PROVINCETOWN AP AWOS "/  
.A X4170700 0308 Z DH0515/DVH10/UPV 38"LAT=41.68330 LON=-70.00000 CHATHAM AP ASOS "/  
.A X4170700 0308 Z DH0423/DVH9/UPV 33"LAT=41.68330 LON=-70.00000 CHATHAM AP ASOS "/  
.A CW5897 0308 Z DH0417/DVH9/UPV 38"LAT=42.21800 LON=-71.81450 AUBURN CWOP "/  
.A CW5897 0308 Z DH0327/DVH8/UPV 32"LAT=42.21800 LON=-71.81450 AUBURN CWOP "/  
.A CW5897 0308 Z DH0447/DVH10/UPV 31"LAT=42.21800 LON=-71.81450 AUBURN CWOP "/  
.A DW0542 0308 Z DH0615/DVH11/UPV 42"LAT=42.02940 LON=-71.82670 WEBSTER CWOP "/  
.A DW0542 0308 Z DH0515/DVH10/UPV 35"LAT=42.02940 LON=-71.82670 WEBSTER CWOP "/  
.A DW0542 0308 Z DH0331/DVH8/UPV 35"LAT=42.02940 LON=-71.82670 WEBSTER CWOP "/  
.A DW0542 0308 Z DH0445/DVH9/UPV 35"LAT=42.02940 LON=-71.82670 WEBSTER CWOP "/  
.A EW8080 0308 Z DH0643/DVH11/UPV 42"LAT=41.73540 LON=-70.73420 WAREHAM CWOP "/  
.A EW8080 0308 Z DH0636/DVH11/UPV 42"LAT=41.73540 LON=-70.73420 WAREHAM CWOP "/  
.A EW8080 0308 Z DH0437/DVH9/UPV 38"LAT=41.73540 LON=-70.73420 WAREHAM CWOP "/  
.A EW8080 0308 Z DH0355/DVH9/UPV 34"LAT=41.73540 LON=-70.73420 WAREHAM CWOP "/  
.A EW8080 0308 Z DH0608/DVH11/UPV 31"LAT=41.73540 LON=-70.73420 WAREHAM CWOP "/  
.A EW8080 0308 Z DH0313/DVH8/UPV 31"LAT=41.73540 LON=-70.73420 WAREHAM CWOP "/  
.A CW3053 0308 Z DH0403/DVH9/UPV 36"LAT=42.60000 LON=-71.30000 TEWKSBURY CWOP "/  
.A CW3053 0308 Z DH0318/DVH8/UPV 36"LAT=42.60000 LON=-71.30000 TEWKSBURY CWOP "/  
.A CW3053 0308 Z DH0648/DVH12/UPV 31"LAT=42.60000 LON=-71.30000 TEWKSBURY CWOP "/  
.A X4220725 0308 Z DH0326/DVH8/UPV 48"LAT=42.20000 LON=-72.53000 WESTOVER AFB AWOS "/  
.A X4220725 0308 Z DH0244/DVH7/UPV 46"LAT=42.20000 LON=-72.53000 WESTOVER AFB AWOS "/  
.A X4220725 0308 Z DH0425/DVH9/UPV 45"LAT=42.20000 LON=-72.53000 WESTOVER AFB AWOS "/  
.A X4220725 0308 Z DH0605/DVH11/UPV 44"LAT=42.20000 LON=-72.53000 WESTOVER AFB AWOS "/  
.A X4220725 0308 Z DH0556/DVH11/UPV 43"LAT=42.20000 LON=-72.53000 WESTOVER AFB AWOS "/  
.A FW3619 0308 Z DH0326/DVH8/UPV 47"LAT=42.60520 LON=-72.55680 TURNERS FALLS CWOP "/  
.A EW5351 0308 Z DH0348/DVH9/UPV 43"LAT=42.40830 LON=-71.11800 MEDFORD CWOP "/  
.A EW5351 0308 Z DH0438/DVH9/UPV 38"LAT=42.40830 LON=-71.11800 MEDFORD CWOP "/  
.A EW5351 0308 Z DH0508/DVH10/UPV 37"LAT=42.40830 LON=-71.11800 MEDFORD CWOP "/  
.A EW5351 0308 Z DH0338/DVH8/UPV 35"LAT=42.40830 LON=-71.11800 MEDFORD CWOP "/  
.A 1299W 0308 Z DH0520/DVH10/UPV 36"LAT=42.47910 LON=-70.92040 2 NW SWAMPSCOTT (WEATHERSTEM) MESOWEST "/  
.A 1299W 0308 Z DH0350/DVH9/UPV 34"LAT=42.47910 LON=-70.92040 2 NW SWAMPSCOTT (WEATHERSTEM) MESOWEST "/  
.A 1299W 0308 Z DH0320/DVH8/UPV 31"LAT=42.47910 LON=-70.92040 2 NW SWAMPSCOTT (WEATHERSTEM) MESOWEST "/  
.A AV429 0308 Z DH0450/DVH10/UPV 43"LAT=42.54070 LON=-70.87820 BEVERLY CWOP "/  
.A AV429 0308 Z DH0350/DVH9/UPV 31"LAT=42.54070 LON=-70.87820 BEVERLY CWOP "/  
.A X4190707 0308 Z DH0348/DVH9/UPV 52"LAT=41.91670 LON=-70.73330 PLYMOUTH AP ASOS "/  
.A X4190707 0308 Z DH0423/DVH9/UPV 47"LAT=41.91670 LON=-70.73330 PLYMOUTH AP ASOS "/  
.A X4190707 0308 Z DH0238/DVH7/UPV 38"LAT=41.91670 LON=-70.73330 PLYMOUTH AP ASOS "/  
.A X4190707 0308 Z DH0618/DVH11/UPV 36"LAT=41.91670 LON=-70.73330 PLYMOUTH AP ASOS "/  
.A X4190707 0308 Z DH0551/DVH11/UPV 32"LAT=41.91670 LON=-70.73330 PLYMOUTH AP ASOS "/  
.A X4190707 0307 Z DH2118/DVH2/UPV 31"LAT=41.91670 LON=-70.73330 PLYMOUTH AP ASOS "/  
.A X4240710 0308 Z DH0501/DVH10/UPV 45"LAT=42.36320 LON=-71.04860 LEWIS WHARF WXFLOW "/  
.A X4240710 0308 Z DH0446/DVH10/UPV 36"LAT=42.36320 LON=-71.04860 LEWIS WHARF WXFLOW "/  
.A X4240710 0308 Z DH0356/DVH9/UPV 35"LAT=42.36320 LON=-71.04860 LEWIS WHARF WXFLOW "/  
.A X4240710 0308 Z DH0551/DVH11/UPV 32"LAT=42.36320 LON=-71.04860 LEWIS WHARF WXFLOW "/  
.A DW3485 0308 Z DH0525/DVH10/UPV 39"LAT=41.98250 LON=-71.66080 GLENDALE CWOP "/  
.A DW3485 0308 Z DH0505/DVH10/UPV 35"LAT=41.98250 LON=-71.66080 GLENDALE CWOP "/  
.A DW3485 0308 Z DH0625/DVH11/UPV 33"LAT=41.98250 LON=-71.66080 GLENDALE CWOP "/  
.A DW3485 0308 Z DH0435/DVH9/UPV 32"LAT=41.98250 LON=-71.66080 GLENDALE CWOP "/  
.A DW3485 0308 Z DH0246/DVH8/UPV 31"LAT=41.98250 LON=-71.66080 GLENDALE CWOP "/  
.A X4150714 0308 Z DH0408/DVH9/UPV 43"LAT=41.45470 LON=-71.39720 BEAVERTAIL WXFLOW "/  
.A X4150714 0308 Z DH0318/DVH8/UPV 36"LAT=41.45470 LON=-71.39720 BEAVERTAIL WXFLOW "/  
.A X4150714 0308 Z DH0543/DVH10/UPV 35"LAT=41.45470 LON=-71.39720 BEAVERTAIL WXFLOW "/  
.A X4150714 0308 Z DH0613/DVH11/UPV 32"LAT=41.45470 LON=-71.39720 BEAVERTAIL WXFLOW "/  
.A EW7587 0308 Z DH0345/DVH8/UPV 34"LAT=42.61700 LON=-71.80180 FITCHBURG CWOP "/  
.A AU611 0308 Z DH0527/DVH10/UPV 36"LAT=42.10670 LON=-71.71280 SUTTON CWOP "/  
.A AU611 0308 Z DH0336/DVH8/UPV 34"LAT=42.10670 LON=-71.71280 SUTTON CWOP "/  
.A AU611 0308 Z DH0600/DVH11/UPV 31"LAT=42.10670 LON=-71.71280 SUTTON CWOP "/  
.A X4160708 0308 Z DH0433/DVH9/UPV 43"LAT=41.58320 LON=-70.82450 WEST ISLAND WXFLOW "/  
.A X4160708 0308 Z DH0423/DVH9/UPV 36"LAT=41.58320 LON=-70.82450 WEST ISLAND WXFLOW "/  
.A X4160708 0308 Z DH0528/DVH10/UPV 35"LAT=41.58320 LON=-70.82450 WEST ISLAND WXFLOW "/  
.A FW2479 0308 Z DH0408/DVH9/UPV 33"LAT=42.08770 LON=-71.40730 FRANKLIN CWOP "/  
.A EW5193 0308 Z DH0345/DVH8/UPV 33"LAT=42.63220 LON=-70.96870 TOPSFIELD CWOP "/  
.A X4240711 0308 Z DH0457/DVH10/UPV 51"LAT=42.37130 LON=-71.05060 COURAGEOUS SAILING CENTER WXFLOW "/  
.A X4240711 0308 Z DH0522/DVH10/UPV 50"LAT=42.37130 LON=-71.05060 COURAGEOUS SAILING CENTER WXFLOW "/  
.A X4240711 0308 Z DH0537/DVH10/UPV 49"LAT=42.37130 LON=-71.05060 COURAGEOUS SAILING CENTER WXFLOW "/  
.A X4240711 0308 Z DH0347/DVH9/UPV 46"LAT=42.37130 LON=-71.05060 COURAGEOUS SAILING CENTER WXFLOW "/  
.A X4240711 0308 Z DH0402/DVH9/UPV 46"LAT=42.37130 LON=-71.05060 COURAGEOUS SAILING CENTER WXFLOW "/  
.A X4240711 0308 Z DH0602/DVH11/UPV 41"LAT=42.37130 LON=-71.05060 COURAGEOUS SAILING CENTER WXFLOW "/  
.A GW0203 0308 Z DH0636/DVH11/UPV 52"LAT=41.71180 LON=-71.26280 BRISTOL CWOP "/  
.A GW0203 0308 Z DH0606/DVH11/UPV 32"LAT=41.71180 LON=-71.26280 BRISTOL CWOP "/  
.A AR693 0308 Z DH0540/DVH10/UPV 33"LAT=42.00690 LON=-70.75400 KINGSTON CWOP "/  
.A FW2541 0308 Z DH0530/DVH10/UPV 36"LAT=42.30430 LON=-71.22730 NEEDHAM CWOP "/  
.A CW0104 0308 Z DH0550/DVH11/UPV 37"LAT=42.24340 LON=-71.19790 DEDHAM CWOP "/  
.A FW2861 0308 Z DH0639/DVH11/UPV 38"LAT=42.24330 LON=-70.95480 NORTH WEYMOUTH CWOP "/  
.A X4240711 0308 Z DH0347/DVH9/UPV 54"LAT=42.35480 LON=-71.09130 HARVARD BRIDGE WXFLOW "/  
.A X4240711 0308 Z DH0512/DVH10/UPV 51"LAT=42.35480 LON=-71.09130 HARVARD BRIDGE WXFLOW "/  
.A X4240711 0308 Z DH0457/DVH10/UPV 43"LAT=42.35480 LON=-71.09130 HARVARD BRIDGE WXFLOW "/  
.A X4240711 0308 Z DH0542/DVH10/UPV 41"LAT=42.35480 LON=-71.09130 HARVARD BRIDGE WXFLOW "/  
.A X4240711 0308 Z DH0632/DVH11/UPV 36"LAT=42.35480 LON=-71.09130 HARVARD BRIDGE WXFLOW "/  
.A X4220726 0308 Z DH0449/DVH10/UPV 72"LAT=42.24990 LON=-72.64590 MT. TOM WXFLOW "/  
.A X4220726 0308 Z DH0234/DVH7/UPV 69"LAT=42.24990 LON=-72.64590 MT. TOM WXFLOW "/  
.A X4220726 0308 Z DH0339/DVH8/UPV 64"LAT=42.24990 LON=-72.64590 MT. TOM WXFLOW "/  
.A X4220726 0308 Z DH0609/DVH11/UPV 64"LAT=42.24990 LON=-72.64590 MT. TOM WXFLOW "/  
.A X4220726 0308 Z DH0519/DVH10/UPV 63"LAT=42.24990 LON=-72.64590 MT. TOM WXFLOW "/  
.A X4220726 0308 Z DH0159/DVH7/UPV 42"LAT=42.24990 LON=-72.64590 MT. TOM WXFLOW "/  
.A X4220726 0308 Z DH0149/DVH7/UPV 40"LAT=42.24990 LON=-72.64590 MT. TOM WXFLOW "/  
.A X4220726 0308 Z DH0124/DVH6/UPV 38"LAT=42.24990 LON=-72.64590 MT. TOM WXFLOW "/  
.A X4220726 0307 Z DH2359/DVH5/UPV 37"LAT=42.24990 LON=-72.64590 MT. TOM WXFLOW "/  
.A DW6903 0308 Z DH0410/DVH9/UPV 44"LAT=42.75250 LON=-71.05720 BRADFORD CWOP "/  
.A DW6903 0308 Z DH0330/DVH8/UPV 41"LAT=42.75250 LON=-71.05720 BRADFORD CWOP "/  
.A DW6903 0308 Z DH0430/DVH9/UPV 35"LAT=42.75250 LON=-71.05720 BRADFORD CWOP "/  
.A DW6903 0308 Z DH0650/DVH12/UPV 34"LAT=42.75250 LON=-71.05720 BRADFORD CWOP "/  
.A DW6903 0308 Z DH0640/DVH11/UPV 33"LAT=42.75250 LON=-71.05720 BRADFORD CWOP "/  
.A X4240710 0308 Z DH0515/DVH10/UPV 55"LAT=42.36140 LON=-71.03570 EAST BOSTON WXFLOW "/  
.A X4240710 0308 Z DH0445/DVH9/UPV 53"LAT=42.36140 LON=-71.03570 EAST BOSTON WXFLOW "/  
.A X4240710 0308 Z DH0355/DVH9/UPV 53"LAT=42.36140 LON=-71.03570 EAST BOSTON WXFLOW "/  
.A X4240710 0308 Z DH0555/DVH11/UPV 42"LAT=42.36140 LON=-71.03570 EAST BOSTON WXFLOW "/  
.A X4240710 0308 Z DH0245/DVH7/UPV 31"LAT=42.36140 LON=-71.03570 EAST BOSTON WXFLOW "/  
.A CW0451 0308 Z DH0601/DVH11/UPV 38"LAT=41.85830 LON=-71.14550 TAUNTON CWOP "/  
.A CW0451 0308 Z DH0451/DVH10/UPV 35"LAT=41.85830 LON=-71.14550 TAUNTON CWOP "/  
.A CW0451 0308 Z DH0421/DVH9/UPV 34"LAT=41.85830 LON=-71.14550 TAUNTON CWOP "/  
.A 44013 0308 Z DH0510/DVH10/UPV 49"LAT=42.34600 LON=-70.65100 11 NNE SCITUATE NDBC "/  
.A 44013 0308 Z DH0520/DVH10/UPV 47"LAT=42.34600 LON=-70.65100 11 NNE SCITUATE NDBC "/  
.A 44013 0308 Z DH0600/DVH11/UPV 40"LAT=42.34600 LON=-70.65100 11 NNE SCITUATE NDBC "/  
.A X4250711 0308 Z DH0335/DVH8/UPV 34"LAT=42.49160 LON=-71.14550 WOBURN WXFLOW "/  
.A X4250711 0308 Z DH0440/DVH9/UPV 32"LAT=42.49160 LON=-71.14550 WOBURN WXFLOW "/  
.A CW5324 0308 Z DH0235/DVH7/UPV 32"LAT=42.40000 LON=-72.50000 AMHERST CWOP "/  
.A X4220727 0308 Z DH0302/DVH8/UPV 47"LAT=42.16670 LON=-72.71670 WESTFIELD-BARNES AP ASOS "/  
.A X4220727 0308 Z DH0240/DVH7/UPV 46"LAT=42.16670 LON=-72.71670 WESTFIELD-BARNES AP ASOS "/  
.A X4220727 0308 Z DH0634/DVH11/UPV 46"LAT=42.16670 LON=-72.71670 WESTFIELD-BARNES AP ASOS "/  
.A X4220727 0308 Z DH0518/DVH10/UPV 41"LAT=42.16670 LON=-72.71670 WESTFIELD-BARNES AP ASOS "/  
.A X4220727 0308 Z DH0354/DVH9/UPV 40"LAT=42.16670 LON=-72.71670 WESTFIELD-BARNES AP ASOS "/  
.A FW9017 0308 Z DH0301/DVH8/UPV 32"LAT=41.68870 LON=-72.85550 PLAINVILLE CWOP "/  
.A DW5051 0308 Z DH0436/DVH9/UPV 37"LAT=41.71600 LON=-70.02790 EAST HARWICH CWOP "/  
.A DW5051 0308 Z DH0409/DVH9/UPV 35"LAT=41.71600 LON=-70.02790 EAST HARWICH CWOP "/  
.A DW5051 0308 Z DH0454/DVH10/UPV 32"LAT=41.71600 LON=-70.02790 EAST HARWICH CWOP "/  
.A DW5051 0308 Z DH0306/DVH8/UPV 32"LAT=41.71600 LON=-70.02790 EAST HARWICH CWOP "/  
.A X4170714 0308 Z DH0405/DVH9/UPV 45"LAT=41.72250 LON=-71.43250 TF GREEN AP ASOS "/  
.A X4170714 0308 Z DH0435/DVH9/UPV 39"LAT=41.72250 LON=-71.43250 TF GREEN AP ASOS "/  
.A X4170714 0308 Z DH0320/DVH8/UPV 39"LAT=41.72250 LON=-71.43250 TF GREEN AP ASOS "/  
.A X4170714 0308 Z DH0608/DVH11/UPV 38"LAT=41.72250 LON=-71.43250 TF GREEN AP ASOS "/  
.A X4170714 0308 Z DH0240/DVH7/UPV 37"LAT=41.72250 LON=-71.43250 TF GREEN AP ASOS "/  
.A X4170714 0308 Z DH0505/DVH10/UPV 37"LAT=41.72250 LON=-71.43250 TF GREEN AP ASOS "/  
.A FW6391 0308 Z DH0550/DVH11/UPV 31"LAT=42.24470 LON=-71.16550 DEDHAM CWOP "/  
.A FW6391 0308 Z DH0510/DVH10/UPV 31"LAT=42.24470 LON=-71.16550 DEDHAM CWOP "/  
.A X4240710 0308 Z DH0347/DVH9/UPV 53"LAT=42.41450 LON=-70.98940 REVERE BEACH WXFLOW "/  
.A X4240710 0308 Z DH0557/DVH11/UPV 39"LAT=42.41450 LON=-70.98940 REVERE BEACH WXFLOW "/  
.A X4240710 0308 Z DH0527/DVH10/UPV 39"LAT=42.41450 LON=-70.98940 REVERE BEACH WXFLOW "/  
.A X4240710 0308 Z DH0457/DVH10/UPV 37"LAT=42.41450 LON=-70.98940 REVERE BEACH WXFLOW "/  
.A X4270711 0308 Z DH0318/DVH8/UPV 45"LAT=42.71670 LON=-71.13330 LAWRENCE AP ASOS "/  
.A X4270711 0308 Z DH0358/DVH9/UPV 44"LAT=42.71670 LON=-71.13330 LAWRENCE AP ASOS "/  
.A X4270711 0308 Z DH0544/DVH10/UPV 32"LAT=42.71670 LON=-71.13330 LAWRENCE AP ASOS "/  
.A X4270711 0308 Z DH0557/DVH11/UPV 31"LAT=42.71670 LON=-71.13330 LAWRENCE AP ASOS "/  
.A EW0880 0308 Z DH0310/DVH8/UPV 33"LAT=41.71170 LON=-71.13080 FALL RIVER CWOP "/  
.A CW0863 0308 Z DH0518/DVH10/UPV 43"LAT=42.09380 LON=-71.57030 MENDON CWOP "/  
.A CW0863 0308 Z DH0338/DVH8/UPV 40"LAT=42.09380 LON=-71.57030 MENDON CWOP "/  
.A CW0863 0308 Z DH0708/DVH12/UPV 38"LAT=42.09380 LON=-71.57030 MENDON CWOP "/  
.A CW0863 0308 Z DH0408/DVH9/UPV 38"LAT=42.09380 LON=-71.57030 MENDON CWOP "/  
.A CW0863 0308 Z DH0458/DVH10/UPV 35"LAT=42.09380 LON=-71.57030 MENDON CWOP "/  
.A CW0863 0308 Z DH0618/DVH11/UPV 32"LAT=42.09380 LON=-71.57030 MENDON CWOP "/  
.A X4230710 0308 Z DH0351/DVH9/UPV 55"LAT=42.32600 LON=-71.04800 CARSON BEACH WXFLOW "/  
.A X4230710 0308 Z DH0521/DVH10/UPV 55"LAT=42.32600 LON=-71.04800 CARSON BEACH WXFLOW "/  
.A X4230710 0308 Z DH0531/DVH10/UPV 54"LAT=42.32600 LON=-71.04800 CARSON BEACH WXFLOW "/  
.A X4230710 0308 Z DH0401/DVH9/UPV 42"LAT=42.32600 LON=-71.04800 CARSON BEACH WXFLOW "/  
.A X4230710 0308 Z DH0601/DVH11/UPV 42"LAT=42.32600 LON=-71.04800 CARSON BEACH WXFLOW "/  
.A X4230710 0308 Z DH0246/DVH8/UPV 35"LAT=42.32600 LON=-71.04800 CARSON BEACH WXFLOW "/  
.A AR511 0308 Z DH0410/DVH9/UPV 40"LAT=42.14600 LON=-70.86940 HANOVER CWOP "/  
.A AR511 0308 Z DH0320/DVH8/UPV 31"LAT=42.14600 LON=-70.86940 HANOVER CWOP "/  
.A X4200707 0308 Z DH0426/DVH9/UPV 40"LAT=42.03830 LON=-70.67000 DUXBURY BAY WXFLOW "/  
.A X4200707 0308 Z DH0346/DVH9/UPV 37"LAT=42.03830 LON=-70.67000 DUXBURY BAY WXFLOW "/  
.A X4200707 0308 Z DH0546/DVH11/UPV 36"LAT=42.03830 LON=-70.67000 DUXBURY BAY WXFLOW "/  
.A X4200707 0308 Z DH0631/DVH11/UPV 34"LAT=42.03830 LON=-70.67000 DUXBURY BAY WXFLOW "/  
.A X4200707 0308 Z DH0501/DVH10/UPV 32"LAT=42.03830 LON=-70.67000 DUXBURY BAY WXFLOW "/  
.A CW0962 0308 Z DH0350/DVH9/UPV 42"LAT=41.89980 LON=-70.70000 PLYMOUTH CWOP "/  
.A X4210707 0308 Z DH0315/DVH8/UPV 44"LAT=42.10000 LON=-70.66670 MARSHFIELD AP AWOS "/  
.A X4210707 0308 Z DH0415/DVH9/UPV 35"LAT=42.10000 LON=-70.66670 MARSHFIELD AP AWOS "/  
.A X4210707 0308 Z DH0535/DVH10/UPV 35"LAT=42.10000 LON=-70.66670 MARSHFIELD AP AWOS "/  
.A X4210707 0308 Z DH0255/DVH8/UPV 33"LAT=42.10000 LON=-70.66670 MARSHFIELD AP AWOS "/  
.A X4210707 0308 Z DH0655/DVH12/UPV 32"LAT=42.10000 LON=-70.66670 MARSHFIELD AP AWOS "/  
.A X4210707 0308 Z DH0215/DVH7/UPV 31"LAT=42.10000 LON=-70.66670 MARSHFIELD AP AWOS "/  
.A X4190715 0308 Z DH0351/DVH9/UPV 41"LAT=41.91670 LON=-71.50000 NORTH CENTRAL STATE AIRPORT AWOS "/  
.A X4190715 0308 Z DH0554/DVH11/UPV 36"LAT=41.91670 LON=-71.50000 NORTH CENTRAL STATE AIRPORT AWOS "/  
.A X4190715 0308 Z DH0455/DVH10/UPV 33"LAT=41.91670 LON=-71.50000 NORTH CENTRAL STATE AIRPORT AWOS "/  
.A EW2727 0308 Z DH0515/DVH10/UPV 48"LAT=42.34300 LON=-71.06680 BOSTON CWOP "/  
.A EW2727 0308 Z DH0546/DVH11/UPV 42"LAT=42.34300 LON=-71.06680 BOSTON CWOP "/  
.A EW2727 0308 Z DH0400/DVH9/UPV 40"LAT=42.34300 LON=-71.06680 BOSTON CWOP "/  
.A EW2727 0308 Z DH0430/DVH9/UPV 38"LAT=42.34300 LON=-71.06680 BOSTON CWOP "/  
.A EW2727 0308 Z DH0645/DVH11/UPV 36"LAT=42.34300 LON=-71.06680 BOSTON CWOP "/  
.A FW4323 0308 Z DH0345/DVH8/UPV 42"LAT=42.37100 LON=-71.19950 WATERTOWN CWOP "/  
.A FW4323 0308 Z DH0515/DVH10/UPV 42"LAT=42.37100 LON=-71.19950 WATERTOWN CWOP "/  
.A FW4323 0308 Z DH0500/DVH10/UPV 39"LAT=42.37100 LON=-71.19950 WATERTOWN CWOP "/  
.A FW4323 0308 Z DH0545/DVH10/UPV 33"LAT=42.37100 LON=-71.19950 WATERTOWN CWOP "/  
.A AS792 0308 Z DH0526/DVH10/UPV 32"LAT=42.24120 LON=-71.65800 NORTH GRAFTON CWOP "/  
.A AS792 0308 Z DH0435/DVH9/UPV 31"LAT=42.24120 LON=-71.65800 NORTH GRAFTON CWOP "/  
.A X4230710 0308 Z DH0352/DVH9/UPV 54"LAT=42.33060 LON=-71.01510 PLEASURE BAY WXFLOW "/  
.A X4230710 0308 Z DH0527/DVH10/UPV 53"LAT=42.33060 LON=-71.01510 PLEASURE BAY WXFLOW "/  
.A X4230710 0308 Z DH0537/DVH10/UPV 53"LAT=42.33060 LON=-71.01510 PLEASURE BAY WXFLOW "/  
.A X4230710 0308 Z DH0402/DVH9/UPV 46"LAT=42.33060 LON=-71.01510 PLEASURE BAY WXFLOW "/  
.A X4230710 0308 Z DH0327/DVH8/UPV 41"LAT=42.33060 LON=-71.01510 PLEASURE BAY WXFLOW "/  
.A X4230710 0308 Z DH0617/DVH11/UPV 40"LAT=42.33060 LON=-71.01510 PLEASURE BAY WXFLOW "/  
.A X4230710 0308 Z DH0247/DVH8/UPV 39"LAT=42.33060 LON=-71.01510 PLEASURE BAY WXFLOW "/  
.A X4230710 0308 Z DH0222/DVH7/UPV 34"LAT=42.33060 LON=-71.01510 PLEASURE BAY WXFLOW "/  
.A X4150707 0308 Z DH0436/DVH9/UPV 45"LAT=41.51860 LON=-70.68360 WOODS HOLE WXFLOW "/  
.A X4150707 0308 Z DH0516/DVH10/UPV 43"LAT=41.51860 LON=-70.68360 WOODS HOLE WXFLOW "/  
.A X4150707 0308 Z DH0306/DVH8/UPV 42"LAT=41.51860 LON=-70.68360 WOODS HOLE WXFLOW "/  
.A X4150707 0308 Z DH0426/DVH9/UPV 41"LAT=41.51860 LON=-70.68360 WOODS HOLE WXFLOW "/  
.A X4150707 0308 Z DH0121/DVH6/UPV 38"LAT=41.51860 LON=-70.68360 WOODS HOLE WXFLOW "/  
.A X4150707 0308 Z DH0251/DVH8/UPV 35"LAT=41.51860 LON=-70.68360 WOODS HOLE WXFLOW "/  
.A X4150707 0308 Z DH0531/DVH10/UPV 32"LAT=41.51860 LON=-70.68360 WOODS HOLE WXFLOW "/  
.A X4150707 0308 Z DH0026/DVH5/UPV 32"LAT=41.51860 LON=-70.68360 WOODS HOLE WXFLOW "/  
.A X4150707 0307 Z DH2011/DVH1/UPV 31"LAT=41.51860 LON=-70.68360 WOODS HOLE WXFLOW "/  
.A X4180700 0308 Z DH0316/DVH8/UPV 59"LAT=41.81740 LON=-70.00300 HATCH BEACH WXFLOW "/  
.A X4180700 0308 Z DH0501/DVH10/UPV 56"LAT=41.81740 LON=-70.00300 HATCH BEACH WXFLOW "/  
.A X4180700 0308 Z DH0351/DVH9/UPV 53"LAT=41.81740 LON=-70.00300 HATCH BEACH WXFLOW "/  
.A X4180700 0308 Z DH0401/DVH9/UPV 51"LAT=41.81740 LON=-70.00300 HATCH BEACH WXFLOW "/  
.A X4180700 0308 Z DH0241/DVH7/UPV 51"LAT=41.81740 LON=-70.00300 HATCH BEACH WXFLOW "/  
.A X4180700 0307 Z DH2126/DVH2/UPV 47"LAT=41.81740 LON=-70.00300 HATCH BEACH WXFLOW "/  
.A X4180700 0307 Z DH2246/DVH4/UPV 46"LAT=41.81740 LON=-70.00300 HATCH BEACH WXFLOW "/  
.A X4180700 0308 Z DH0641/DVH11/UPV 45"LAT=41.81740 LON=-70.00300 HATCH BEACH WXFLOW "/  
.A X4180700 0307 Z DH2226/DVH3/UPV 44"LAT=41.81740 LON=-70.00300 HATCH BEACH WXFLOW "/  
.A X4180700 0308 Z DH0221/DVH7/UPV 43"LAT=41.81740 LON=-70.00300 HATCH BEACH WXFLOW "/  
.A X4180700 0308 Z DH0151/DVH7/UPV 40"LAT=41.81740 LON=-70.00300 HATCH BEACH WXFLOW "/  
.A X4180700 0307 Z DH2026/DVH1/UPV 38"LAT=41.81740 LON=-70.00300 HATCH BEACH WXFLOW "/  
.A X4180700 0307 Z DH1956/DVH1/UPV 38"LAT=41.81740 LON=-70.00300 HATCH BEACH WXFLOW "/  
.A X4180700 0308 Z DH0121/DVH6/UPV 38"LAT=41.81740 LON=-70.00300 HATCH BEACH WXFLOW "/  
.A X4180700 0307 Z DH2041/DVH1/UPV 38"LAT=41.81740 LON=-70.00300 HATCH BEACH WXFLOW "/  
.A X4180700 0308 Z DH0031/DVH5/UPV 35"LAT=41.81740 LON=-70.00300 HATCH BEACH WXFLOW "/  
.A X4180700 0308 Z DH0546/DVH11/UPV 34"LAT=41.81740 LON=-70.00300 HATCH BEACH WXFLOW "/  
.A X4180700 0308 Z DH0006/DVH5/UPV 33"LAT=41.81740 LON=-70.00300 HATCH BEACH WXFLOW "/  
.A X4160705 0308 Z DH0355/DVH9/UPV 46"LAT=41.63330 LON=-70.51670 OTIS AFB AWOS "/  
.A X4160705 0308 Z DH0455/DVH10/UPV 39"LAT=41.63330 LON=-70.51670 OTIS AFB AWOS "/  
.A X4160705 0308 Z DH0655/DVH12/UPV 37"LAT=41.63330 LON=-70.51670 OTIS AFB AWOS "/  
.A X4160705 0308 Z DH0255/DVH8/UPV 37"LAT=41.63330 LON=-70.51670 OTIS AFB AWOS "/  
.A X4160705 0307 Z DH1945/DVH0/UPV 35"LAT=41.63330 LON=-70.51670 OTIS AFB AWOS "/  
.A X4160705 0307 Z DH1955/DVH1/UPV 35"LAT=41.63330 LON=-70.51670 OTIS AFB AWOS "/  
.A X4160705 0307 Z DH2145/DVH2/UPV 32"LAT=41.63330 LON=-70.51670 OTIS AFB AWOS "/  
.A X4230719 0308 Z DH0420/DVH9/UPV 56"LAT=42.27060 LON=-71.87310 WORCESTER AP ASOS "/  
.A X4230719 0308 Z DH0318/DVH8/UPV 52"LAT=42.27060 LON=-71.87310 WORCESTER AP ASOS "/  
.A X4230719 0308 Z DH0311/DVH8/UPV 52"LAT=42.27060 LON=-71.87310 WORCESTER AP ASOS "/  
.A X4230719 0308 Z DH0546/DVH11/UPV 51"LAT=42.27060 LON=-71.87310 WORCESTER AP ASOS "/  
.A X4230719 0308 Z DH0646/DVH12/UPV 44"LAT=42.27060 LON=-71.87310 WORCESTER AP ASOS "/  
.A X4250709 0308 Z DH0409/DVH9/UPV 48"LAT=42.45640 LON=-70.89490 DREAD LEDGE WXFLOW "/  
.A X4250709 0308 Z DH0554/DVH11/UPV 47"LAT=42.45640 LON=-70.89490 DREAD LEDGE WXFLOW "/  
.A X4250709 0308 Z DH0514/DVH10/UPV 45"LAT=42.45640 LON=-70.89490 DREAD LEDGE WXFLOW "/  
.A X4250709 0308 Z DH0559/DVH11/UPV 40"LAT=42.45640 LON=-70.89490 DREAD LEDGE WXFLOW "/  
.A X4250709 0308 Z DH0319/DVH8/UPV 34"LAT=42.45640 LON=-70.89490 DREAD LEDGE WXFLOW "/  
.A X4130701 0308 Z DH0328/DVH8/UPV 45"LAT=41.31030 LON=-70.05600 NANTUCKET HARBOR WXFLOW "/  
.A X4130701 0308 Z DH0433/DVH9/UPV 45"LAT=41.31030 LON=-70.05600 NANTUCKET HARBOR WXFLOW "/  
.A X4130701 0308 Z DH0508/DVH10/UPV 45"LAT=41.31030 LON=-70.05600 NANTUCKET HARBOR WXFLOW "/  
.A X4130701 0308 Z DH0223/DVH7/UPV 43"LAT=41.31030 LON=-70.05600 NANTUCKET HARBOR WXFLOW "/  
.A X4130701 0308 Z DH0408/DVH9/UPV 41"LAT=41.31030 LON=-70.05600 NANTUCKET HARBOR WXFLOW "/  
.A X4130701 0308 Z DH0158/DVH7/UPV 38"LAT=41.31030 LON=-70.05600 NANTUCKET HARBOR WXFLOW "/  
.A X4130701 0308 Z DH0538/DVH10/UPV 36"LAT=41.31030 LON=-70.05600 NANTUCKET HARBOR WXFLOW "/  
.A X4130701 0308 Z DH0013/DVH5/UPV 36"LAT=41.31030 LON=-70.05600 NANTUCKET HARBOR WXFLOW "/  
.A X4130701 0307 Z DH2043/DVH1/UPV 35"LAT=41.31030 LON=-70.05600 NANTUCKET HARBOR WXFLOW "/  
.A X4130701 0307 Z DH2308/DVH4/UPV 34"LAT=41.31030 LON=-70.05600 NANTUCKET HARBOR WXFLOW "/  
.A X4130701 0307 Z DH2138/DVH2/UPV 34"LAT=41.31030 LON=-70.05600 NANTUCKET HARBOR WXFLOW "/  
.A X4130701 0307 Z DH2023/DVH1/UPV 34"LAT=41.31030 LON=-70.05600 NANTUCKET HARBOR WXFLOW "/  
.A X4130701 0308 Z DH0128/DVH6/UPV 34"LAT=41.31030 LON=-70.05600 NANTUCKET HARBOR WXFLOW "/  
.A X4130701 0307 Z DH2343/DVH4/UPV 34"LAT=41.31030 LON=-70.05600 NANTUCKET HARBOR WXFLOW "/  
.A X4130701 0307 Z DH2233/DVH3/UPV 33"LAT=41.31030 LON=-70.05600 NANTUCKET HARBOR WXFLOW "/  
.A X4130701 0308 Z DH0603/DVH11/UPV 33"LAT=41.31030 LON=-70.05600 NANTUCKET HARBOR WXFLOW "/  
.A X4130701 0307 Z DH1943/DVH0/UPV 33"LAT=41.31030 LON=-70.05600 NANTUCKET HARBOR WXFLOW "/  
.A X4170710 0308 Z DH0407/DVH9/UPV 43"LAT=41.68330 LON=-70.95000 NEW BEDFORD AP ASOS "/  
.A X4170710 0308 Z DH0323/DVH8/UPV 38"LAT=41.68330 LON=-70.95000 NEW BEDFORD AP ASOS "/  
.A X4170710 0308 Z DH0231/DVH7/UPV 35"LAT=41.68330 LON=-70.95000 NEW BEDFORD AP ASOS "/  
.A X4170710 0307 Z DH2150/DVH3/UPV 35"LAT=41.68330 LON=-70.95000 NEW BEDFORD AP ASOS "/  
.A X4170710 0308 Z DH0650/DVH12/UPV 32"LAT=41.68330 LON=-70.95000 NEW BEDFORD AP ASOS "/  
.A X4130717 0308 Z DH0323/DVH8/UPV 37"LAT=41.34290 LON=-71.69270 NINIGRET POND WXFLOW "/  
.A X4130717 0308 Z DH0608/DVH11/UPV 37"LAT=41.34290 LON=-71.69270 NINIGRET POND WXFLOW "/  
.A X4130717 0308 Z DH0258/DVH8/UPV 34"LAT=41.34290 LON=-71.69270 NINIGRET POND WXFLOW "/  
.A X4130717 0308 Z DH0548/DVH11/UPV 33"LAT=41.34290 LON=-71.69270 NINIGRET POND WXFLOW "/  
.A X4130717 0308 Z DH0338/DVH8/UPV 33"LAT=41.34290 LON=-71.69270 NINIGRET POND WXFLOW "/  
.A X4130717 0308 Z DH0523/DVH10/UPV 31"LAT=41.34290 LON=-71.69270 NINIGRET POND WXFLOW "/  
.A X4240710 0308 Z DH0514/DVH10/UPV 58"LAT=42.36060 LON=-71.01060 LOGAN AP ASOS "/  
.A X4240710 0308 Z DH0445/DVH9/UPV 49"LAT=42.36060 LON=-71.01060 LOGAN AP ASOS "/  
.A X4240710 0308 Z DH0355/DVH9/UPV 45"LAT=42.36060 LON=-71.01060 LOGAN AP ASOS "/  
.A X4240710 0308 Z DH0635/DVH11/UPV 36"LAT=42.36060 LON=-71.01060 LOGAN AP ASOS "/  
.A X4240710 0307 Z DH2355/DVH5/UPV 32"LAT=42.36060 LON=-71.01060 LOGAN AP ASOS "/  
.A X4240710 0308 Z DH0239/DVH7/UPV 31"LAT=42.36060 LON=-71.01060 LOGAN AP ASOS "/  
.A BUZM3 0308 Z DH0400/DVH9/UPV 41"LAT=41.39700 LON=-71.03300 9 SE LITTLE COMPTON NDBC "/  
.A BUZM3 0308 Z DH0500/DVH10/UPV 41"LAT=41.39700 LON=-71.03300 9 SE LITTLE COMPTON NDBC "/  
.A BUZM3 0308 Z DH0300/DVH8/UPV 40"LAT=41.39700 LON=-71.03300 9 SE LITTLE COMPTON NDBC "/  
.A BUZM3 0308 Z DH0000/DVH5/UPV 31"LAT=41.39700 LON=-71.03300 9 SE LITTLE COMPTON NDBC "/  
.A FW8582 0308 Z DH0346/DVH9/UPV 37"LAT=41.66200 LON=-71.69680 COVENTRY CWOP "/  
.A FW8582 0308 Z DH0601/DVH11/UPV 31"LAT=41.66200 LON=-71.69680 COVENTRY CWOP "/  
.A NWPR1 0308 Z DH0412/DVH9/UPV 41"LAT=41.50500 LON=-71.32670 NEWPORT NOS-NWLON "/  
.A NWPR1 0308 Z DH0400/DVH9/UPV 38"LAT=41.50500 LON=-71.32670 NEWPORT NOS-NWLON "/  
.A NWPR1 0308 Z DH0518/DVH10/UPV 32"LAT=41.50500 LON=-71.32670 NEWPORT NOS-NWLON "/  
.A NWPR1 0308 Z DH0330/DVH8/UPV 32"LAT=41.50500 LON=-71.32670 NEWPORT NOS-NWLON "/  
.A X4250718 0308 Z DH0302/DVH8/UPV 54"LAT=42.55000 LON=-71.75000 FITCHBURG AP ASOS "/  
.A X4250718 0308 Z DH0414/DVH9/UPV 48"LAT=42.55000 LON=-71.75000 FITCHBURG AP ASOS "/  
.A X4250718 0308 Z DH0643/DVH11/UPV 41"LAT=42.55000 LON=-71.75000 FITCHBURG AP ASOS "/  
.A X4250718 0308 Z DH0522/DVH10/UPV 41"LAT=42.55000 LON=-71.75000 FITCHBURG AP ASOS "/  
.A X4120701 0308 Z DH0507/DVH10/UPV 48"LAT=41.25000 LON=-70.06670 NANTUCKET AP ASOS "/  
.A X4120701 0308 Z DH0410/DVH9/UPV 47"LAT=41.25000 LON=-70.06670 NANTUCKET AP ASOS "/  
.A X4120701 0308 Z DH0319/DVH8/UPV 44"LAT=41.25000 LON=-70.06670 NANTUCKET AP ASOS "/  
.A X4120701 0308 Z DH0307/DVH8/UPV 38"LAT=41.25000 LON=-70.06670 NANTUCKET AP ASOS "/  
.A X4120701 0308 Z DH0554/DVH11/UPV 35"LAT=41.25000 LON=-70.06670 NANTUCKET AP ASOS "/  
.A X4120701 0308 Z DH0250/DVH8/UPV 32"LAT=41.25000 LON=-70.06670 NANTUCKET AP ASOS "/  
.A X4120701 0307 Z DH2304/DVH4/UPV 32"LAT=41.25000 LON=-70.06670 NANTUCKET AP ASOS "/  
.A X4120701 0307 Z DH2231/DVH3/UPV 32"LAT=41.25000 LON=-70.06670 NANTUCKET AP ASOS "/  
.A EW9629 0308 Z DH0346/DVH9/UPV 32"LAT=41.63580 LON=-70.98780 DARTMOUTH CWOP "/  
.A EW9629 0308 Z DH0635/DVH11/UPV 32"LAT=41.63580 LON=-70.98780 DARTMOUTH CWOP "/  
.A FW8194 0308 Z DH0429/DVH9/UPV 42"LAT=41.15280 LON=-71.55120 NEW SHOREHAM CWOP "/  
.A FW8194 0308 Z DH0409/DVH9/UPV 38"LAT=41.15280 LON=-71.55120 NEW SHOREHAM CWOP "/  
.A FW8194 0308 Z DH0449/DVH10/UPV 36"LAT=41.15280 LON=-71.55120 NEW SHOREHAM CWOP "/  
.A FW8194 0308 Z DH0549/DVH11/UPV 35"LAT=41.15280 LON=-71.55120 NEW SHOREHAM CWOP "/  
.A FW8194 0308 Z DH0329/DVH8/UPV 34"LAT=41.15280 LON=-71.55120 NEW SHOREHAM CWOP "/  
.A X4120716 0308 Z DH0419/DVH9/UPV 43"LAT=41.16670 LON=-71.58330 BLOCK ISLAND AP AWOS "/  
.A X4120716 0308 Z DH0347/DVH9/UPV 39"LAT=41.16670 LON=-71.58330 BLOCK ISLAND AP AWOS "/  
.A X4120716 0308 Z DH0043/DVH5/UPV 37"LAT=41.16670 LON=-71.58330 BLOCK ISLAND AP AWOS "/  
.A X4120716 0308 Z DH0253/DVH8/UPV 37"LAT=41.16670 LON=-71.58330 BLOCK ISLAND AP AWOS "/  
.A X4120716 0307 Z DH2217/DVH3/UPV 35"LAT=41.16670 LON=-71.58330 BLOCK ISLAND AP AWOS "/  
.A X4120716 0308 Z DH0646/DVH12/UPV 33"LAT=41.16670 LON=-71.58330 BLOCK ISLAND AP AWOS "/  
.A X4120716 0307 Z DH2353/DVH5/UPV 33"LAT=41.16670 LON=-71.58330 BLOCK ISLAND AP AWOS "/  
.A X4120716 0308 Z DH0150/DVH7/UPV 32"LAT=41.16670 LON=-71.58330 BLOCK ISLAND AP AWOS "/  
.A X4120716 0307 Z DH2116/DVH2/UPV 32"LAT=41.16670 LON=-71.58330 BLOCK ISLAND AP AWOS "/  
.A X4120716 0307 Z DH2142/DVH2/UPV 32"LAT=41.16670 LON=-71.58330 BLOCK ISLAND AP AWOS "/  
.A X4120716 0307 Z DH2039/DVH1/UPV 31"LAT=41.16670 LON=-71.58330 BLOCK ISLAND AP AWOS "/  
.A FW1143 0308 Z DH0400/DVH9/UPV 36"LAT=42.60550 LON=-71.56180 GROTON CWOP "/  
.A FW1143 0308 Z DH0500/DVH10/UPV 34"LAT=42.60550 LON=-71.56180 GROTON CWOP "/  
.A FW1143 0308 Z DH0315/DVH8/UPV 31"LAT=42.60550 LON=-71.56180 GROTON CWOP "/  
.A X4250708 0308 Z DH0452/DVH10/UPV 56"LAT=42.51330 LON=-70.81640 CHILDREN'S ISLAND WXFLOW "/  
.A X4250708 0308 Z DH0507/DVH10/UPV 53"LAT=42.51330 LON=-70.81640 CHILDREN'S ISLAND WXFLOW "/  
.A X4250708 0308 Z DH0357/DVH9/UPV 52"LAT=42.51330 LON=-70.81640 CHILDREN'S ISLAND WXFLOW "/  
.A X4250708 0308 Z DH0552/DVH11/UPV 52"LAT=42.51330 LON=-70.81640 CHILDREN'S ISLAND WXFLOW "/  
.A X4250708 0308 Z DH0602/DVH11/UPV 47"LAT=42.51330 LON=-70.81640 CHILDREN'S ISLAND WXFLOW "/  
.A X4250708 0308 Z DH0317/DVH8/UPV 37"LAT=42.51330 LON=-70.81640 CHILDREN'S ISLAND WXFLOW "/  
.A X4190710 0308 Z DH0503/DVH10/UPV 36"LAT=41.88330 LON=-71.01670 TAUNTON AP ASOS "/  
.A X4190710 0308 Z DH0311/DVH8/UPV 33"LAT=41.88330 LON=-71.01670 TAUNTON AP ASOS "/  
.A X4190710 0308 Z DH0613/DVH11/UPV 31"LAT=41.88330 LON=-71.01670 TAUNTON AP ASOS "/  
.A AV086 0308 Z DH0455/DVH10/UPV 44"LAT=42.63680 LON=-70.57530 ROCKPORT CWOP "/  
.A AV086 0308 Z DH0515/DVH10/UPV 40"LAT=42.63680 LON=-70.57530 ROCKPORT CWOP "/  
.A AV086 0308 Z DH0435/DVH9/UPV 40"LAT=42.63680 LON=-70.57530 ROCKPORT CWOP "/  
.A AV086 0308 Z DH0605/DVH11/UPV 37"LAT=42.63680 LON=-70.57530 ROCKPORT CWOP "/  
.A AV086 0308 Z DH0355/DVH9/UPV 35"LAT=42.63680 LON=-70.57530 ROCKPORT CWOP "/  
.A GW0848 0308 Z DH0430/DVH9/UPV 36"LAT=42.27480 LON=-71.80680 WORCESTER CWOP "/  
.A GW0848 0308 Z DH0530/DVH10/UPV 35"LAT=42.27480 LON=-71.80680 WORCESTER CWOP "/  
.A DW2671 0308 Z DH0541/DVH10/UPV 51"LAT=42.14270 LON=-71.37550 MILLIS CWOP "/  
.A DW2671 0308 Z DH0351/DVH9/UPV 49"LAT=42.14270 LON=-71.37550 MILLIS CWOP "/  
.A DW2671 0308 Z DH0501/DVH10/UPV 36"LAT=42.14270 LON=-71.37550 MILLIS CWOP "/  
.A 0836W 0308 Z DH0300/DVH8/UPV 35"LAT=41.87220 LON=-72.36850 5 E ROCKVILLE (WEATHERSTEM) MESOWEST "/  
.A X4190727 0308 Z DH0351/DVH9/UPV 40"LAT=41.93750 LON=-72.68190 BRADLEY AP ASOS "/  
.A X4190727 0308 Z DH0352/DVH9/UPV 39"LAT=41.93750 LON=-72.68190 BRADLEY AP ASOS "/  
.A X4190727 0308 Z DH0502/DVH10/UPV 31"LAT=41.93750 LON=-72.68190 BRADLEY AP ASOS "/  
.A X4190727 0308 Z DH0303/DVH8/UPV 31"LAT=41.93750 LON=-72.68190 BRADLEY AP ASOS "/  
.A X4150711 0308 Z DH0658/DVH12/UPV 39"LAT=41.50740 LON=-71.08800 HORSENECK BEACH - THE KNUBB WXFLOW "/  
.A X4150711 0308 Z DH0428/DVH9/UPV 36"LAT=41.50740 LON=-71.08800 HORSENECK BEACH - THE KNUBB WXFLOW "/  
.A X4150711 0308 Z DH0628/DVH11/UPV 33"LAT=41.50740 LON=-71.08800 HORSENECK BEACH - THE KNUBB WXFLOW "/  
.A X4150711 0308 Z DH0348/DVH9/UPV 32"LAT=41.50740 LON=-71.08800 HORSENECK BEACH - THE KNUBB WXFLOW "/  
.A AT212 0308 Z DH0356/DVH9/UPV 41"LAT=42.04870 LON=-71.30720 WRENTHAM CWOP "/  
.A AT212 0308 Z DH0526/DVH10/UPV 41"LAT=42.04870 LON=-71.30720 WRENTHAM CWOP "/  
.A AT212 0308 Z DH0326/DVH8/UPV 37"LAT=42.04870 LON=-71.30720 WRENTHAM CWOP "/  
.A AT212 0308 Z DH0456/DVH10/UPV 36"LAT=42.04870 LON=-71.30720 WRENTHAM CWOP "/  
.A AT212 0308 Z DH0556/DVH11/UPV 33"LAT=42.04870 LON=-71.30720 WRENTHAM CWOP "/  
.A X4250713 0308 Z DH0324/DVH8/UPV 53"LAT=42.46670 LON=-71.30000 BEDFORD AP ASOS "/  
.A X4250713 0308 Z DH0448/DVH10/UPV 41"LAT=42.46670 LON=-71.30000 BEDFORD AP ASOS "/  
.A X4250713 0308 Z DH0515/DVH10/UPV 37"LAT=42.46670 LON=-71.30000 BEDFORD AP ASOS "/  
.A CW0845 0308 Z DH0530/DVH10/UPV 52"LAT=42.24600 LON=-72.67630 EASTHAMPTON CWOP "/  
.A CW0845 0308 Z DH0650/DVH12/UPV 44"LAT=42.24600 LON=-72.67630 EASTHAMPTON CWOP "/  
.A CW0845 0308 Z DH0240/DVH7/UPV 36"LAT=42.24600 LON=-72.67630 EASTHAMPTON CWOP "/  
.A CW0845 0308 Z DH0420/DVH9/UPV 31"LAT=42.24600 LON=-72.67630 EASTHAMPTON CWOP "/  
.A FW6760 0308 Z DH0217/DVH7/UPV 37"LAT=42.65020 LON=-72.82270 HEATH CWOP "/  
.A FW6760 0308 Z DH0317/DVH8/UPV 35"LAT=42.65020 LON=-72.82270 HEATH CWOP "/  
.A FW6760 0308 Z DH0544/DVH10/UPV 33"LAT=42.65020 LON=-72.82270 HEATH CWOP "/  
.A FW6760 0308 Z DH0425/DVH9/UPV 33"LAT=42.65020 LON=-72.82270 HEATH CWOP "/  
.A FW8921 0308 Z DH0325/DVH8/UPV 32"LAT=41.83900 LON=-72.22460 WILLINGTON CWOP "/  
.A NTKM3 0308 Z DH0454/DVH10/UPV 38"LAT=41.28500 LON=-70.09670 NANTUCKET NOS-NWLON "/  
.A NTKM3 0308 Z DH0448/DVH10/UPV 35"LAT=41.28500 LON=-70.09670 NANTUCKET NOS-NWLON "/  
.A NTKM3 0308 Z DH0318/DVH8/UPV 33"LAT=41.28500 LON=-70.09670 NANTUCKET NOS-NWLON "/  
.A NTKM3 0308 Z DH0418/DVH9/UPV 32"LAT=41.28500 LON=-70.09670 NANTUCKET NOS-NWLON "/  
.A NTKM3 0308 Z DH0524/DVH10/UPV 31"LAT=41.28500 LON=-70.09670 NANTUCKET NOS-NWLON "/  
.A X4140715 0308 Z DH0345/DVH8/UPV 55"LAT=41.35980 LON=-71.49790 POINT JUDITH WXFLOW "/  
.A X4140715 0308 Z DH0410/DVH9/UPV 49"LAT=41.35980 LON=-71.49790 POINT JUDITH WXFLOW "/  
.A X4140715 0308 Z DH0615/DVH11/UPV 45"LAT=41.35980 LON=-71.49790 POINT JUDITH WXFLOW "/  
.A X4140715 0308 Z DH0320/DVH8/UPV 43"LAT=41.35980 LON=-71.49790 POINT JUDITH WXFLOW "/  
.A X4140715 0308 Z DH0545/DVH10/UPV 41"LAT=41.35980 LON=-71.49790 POINT JUDITH WXFLOW "/  
.A X4140715 0308 Z DH0430/DVH9/UPV 38"LAT=41.35980 LON=-71.49790 POINT JUDITH WXFLOW "/  
.A X4140715 0308 Z DH0255/DVH8/UPV 35"LAT=41.35980 LON=-71.49790 POINT JUDITH WXFLOW "/  
.A X4140715 0308 Z DH0005/DVH5/UPV 31"LAT=41.35980 LON=-71.49790 POINT JUDITH WXFLOW "/  
.A EW8754 0308 Z DH0435/DVH9/UPV 33"LAT=42.21620 LON=-71.50790 HOPKINTON CWOP "/  
.A EW8754 0308 Z DH0335/DVH8/UPV 31"LAT=42.21620 LON=-71.50790 HOPKINTON CWOP "/  
.A X4170727 0308 Z DH0405/DVH9/UPV 36"LAT=41.73330 LON=-72.65000 HARTFORD-BRAINARD AP ASOS "/  
.A X4170727 0308 Z DH0211/DVH7/UPV 33"LAT=41.73330 LON=-72.65000 HARTFORD-BRAINARD AP ASOS "/  
.A X4170727 0308 Z DH0634/DVH11/UPV 33"LAT=41.73330 LON=-72.65000 HARTFORD-BRAINARD AP ASOS "/  
.A X4170727 0308 Z DH0506/DVH10/UPV 31"LAT=41.73330 LON=-72.65000 HARTFORD-BRAINARD AP ASOS "/  
.A AV154 0308 Z DH0353/DVH9/UPV 35"LAT=42.47370 LON=-70.94620 LYNN CWOP "/  
.A FW9453 0308 Z DH0258/DVH8/UPV 31"LAT=41.93330 LON=-70.75000 KINGSTON CWOP "/  
.A X4260709 0308 Z DH0334/DVH8/UPV 47"LAT=42.58330 LON=-70.91670 BEVERLY AP ASOS "/  
.A X4260709 0308 Z DH0438/DVH9/UPV 40"LAT=42.58330 LON=-70.91670 BEVERLY AP ASOS "/  
.A X4260709 0308 Z DH0501/DVH10/UPV 35"LAT=42.58330 LON=-70.91670 BEVERLY AP ASOS "/  
.A X4260709 0308 Z DH0631/DVH11/UPV 32"LAT=42.58330 LON=-70.91670 BEVERLY AP ASOS "/  
.A X4230710 0308 Z DH0532/DVH10/UPV 59"LAT=42.33950 LON=-70.95450 DEER ISLAND WXFLOW "/  
.A X4230710 0308 Z DH0357/DVH9/UPV 57"LAT=42.33950 LON=-70.95450 DEER ISLAND WXFLOW "/  
.A X4230710 0308 Z DH0402/DVH9/UPV 55"LAT=42.33950 LON=-70.95450 DEER ISLAND WXFLOW "/  
.A X4230710 0308 Z DH0512/DVH10/UPV 55"LAT=42.33950 LON=-70.95450 DEER ISLAND WXFLOW "/  
.A X4230710 0308 Z DH0607/DVH11/UPV 47"LAT=42.33950 LON=-70.95450 DEER ISLAND WXFLOW "/  
.A X4230710 0308 Z DH0327/DVH8/UPV 42"LAT=42.33950 LON=-70.95450 DEER ISLAND WXFLOW "/  
.A X4230710 0308 Z DH0252/DVH8/UPV 34"LAT=42.33950 LON=-70.95450 DEER ISLAND WXFLOW "/  
.A EW8978 0308 Z DH0430/DVH9/UPV 40"LAT=41.57120 LON=-70.46300 MASHPEE CWOP "/  
.A EW8978 0308 Z DH0445/DVH9/UPV 36"LAT=41.57120 LON=-70.46300 MASHPEE CWOP "/  
.A EW8978 0308 Z DH0400/DVH9/UPV 36"LAT=41.57120 LON=-70.46300 MASHPEE CWOP "/  
.A EW8978 0308 Z DH0315/DVH8/UPV 31"LAT=41.57120 LON=-70.46300 MASHPEE CWOP "/  
.A EW8978 0308 Z DH0300/DVH8/UPV 31"LAT=41.57120 LON=-70.46300 MASHPEE CWOP "/  
.A EW8978 0307 Z DH2200/DVH3/UPV 31"LAT=41.57120 LON=-70.46300 MASHPEE CWOP "/  
.A FW4104 0308 Z DH0430/DVH9/UPV 32"LAT=42.18020 LON=-71.12000 CANTON CWOP "/  
.A FW4104 0308 Z DH0400/DVH9/UPV 32"LAT=42.18020 LON=-71.12000 CANTON CWOP "/  
.A FW4104 0308 Z DH0500/DVH10/UPV 32"LAT=42.18020 LON=-71.12000 CANTON CWOP "/  
.A EW2464 0308 Z DH0516/DVH10/UPV 38"LAT=41.96630 LON=-72.80150 GRANBY CWOP "/  
.A EW2464 0308 Z DH0400/DVH9/UPV 34"LAT=41.96630 LON=-72.80150 GRANBY CWOP "/  
.A EW2464 0308 Z DH0415/DVH9/UPV 33"LAT=41.96630 LON=-72.80150 GRANBY CWOP "/  
.A X4170702 0308 Z DH0422/DVH9/UPV 44"LAT=41.65240 LON=-70.16570 WEST DENNIS WXFLOW "/  
.A X4170702 0308 Z DH0457/DVH10/UPV 41"LAT=41.65240 LON=-70.16570 WEST DENNIS WXFLOW "/  
.A X4170702 0308 Z DH0502/DVH10/UPV 40"LAT=41.65240 LON=-70.16570 WEST DENNIS WXFLOW "/  
.A X4170702 0308 Z DH0357/DVH9/UPV 34"LAT=41.65240 LON=-70.16570 WEST DENNIS WXFLOW "/  
.A X4160713 0308 Z DH0404/DVH9/UPV 48"LAT=41.56380 LON=-71.33240 HALFWAY ROCK WXFLOW "/  
.A X4160713 0308 Z DH0309/DVH8/UPV 46"LAT=41.56380 LON=-71.33240 HALFWAY ROCK WXFLOW "/  
.A X4160713 0308 Z DH0254/DVH8/UPV 39"LAT=41.56380 LON=-71.33240 HALFWAY ROCK WXFLOW "/  
.A X4160713 0308 Z DH0559/DVH11/UPV 39"LAT=41.56380 LON=-71.33240 HALFWAY ROCK WXFLOW "/  
.A X4160713 0308 Z DH0619/DVH11/UPV 38"LAT=41.56380 LON=-71.33240 HALFWAY ROCK WXFLOW "/  
.A X4160713 0308 Z DH0449/DVH10/UPV 37"LAT=41.56380 LON=-71.33240 HALFWAY ROCK WXFLOW "/  
.A X4160713 0308 Z DH0224/DVH7/UPV 36"LAT=41.56380 LON=-71.33240 HALFWAY ROCK WXFLOW "/  
.A X4160713 0308 Z DH0149/DVH7/UPV 35"LAT=41.56380 LON=-71.33240 HALFWAY ROCK WXFLOW "/  
.A X4160713 0308 Z DH0049/DVH6/UPV 32"LAT=41.56380 LON=-71.33240 HALFWAY ROCK WXFLOW "/  
.A X4160713 0308 Z DH0009/DVH5/UPV 31"LAT=41.56380 LON=-71.33240 HALFWAY ROCK WXFLOW "/  
.A CW0405 0308 Z DH0626/DVH11/UPV 31"LAT=42.85380 LON=-70.95200 SALISBURY CWOP "/  
.A X4220707 0308 Z DH0552/DVH11/UPV 48"LAT=42.20050 LON=-70.71660 SCITUATE WXFLOW "/  
.A X4220707 0308 Z DH0502/DVH10/UPV 43"LAT=42.20050 LON=-70.71660 SCITUATE WXFLOW "/  
.A X4220707 0308 Z DH0457/DVH10/UPV 36"LAT=42.20050 LON=-70.71660 SCITUATE WXFLOW "/  
.A X4220707 0308 Z DH0307/DVH8/UPV 36"LAT=42.20050 LON=-70.71660 SCITUATE WXFLOW "/  
.A X4220707 0308 Z DH0427/DVH9/UPV 34"LAT=42.20050 LON=-70.71660 SCITUATE WXFLOW "/  
.A X4220707 0308 Z DH0237/DVH7/UPV 31"LAT=42.20050 LON=-70.71660 SCITUATE WXFLOW "/  
.A CAOM3 0308 Z DH0551/DVH11/UPV 33"LAT=41.97560 LON=-70.02420 CACO RAWS "/  
.A CAOM3 0307 Z DH2351/DVH5/UPV 33"LAT=41.97560 LON=-70.02420 CACO RAWS "/  
.A CAOM3 0307 Z DH2251/DVH4/UPV 31"LAT=41.97560 LON=-70.02420 CACO RAWS "/  
.A X4180714 0308 Z DH0419/DVH9/UPV 42"LAT=41.76200 LON=-71.37420 SABIN POINT WXFLOW "/  
.A X4180714 0308 Z DH0609/DVH11/UPV 39"LAT=41.76200 LON=-71.37420 SABIN POINT WXFLOW "/  
.A X4180714 0308 Z DH0344/DVH8/UPV 38"LAT=41.76200 LON=-71.37420 SABIN POINT WXFLOW "/  
.A X4180714 0308 Z DH0544/DVH10/UPV 38"LAT=41.76200 LON=-71.37420 SABIN POINT WXFLOW "/  
.A X4180714 0308 Z DH0239/DVH7/UPV 37"LAT=41.76200 LON=-71.37420 SABIN POINT WXFLOW "/  
.A X4180714 0308 Z DH0514/DVH10/UPV 35"LAT=41.76200 LON=-71.37420 SABIN POINT WXFLOW "/  
.A EW1152 0308 Z DH0347/DVH9/UPV 40"LAT=42.08620 LON=-71.47580 BELLINGHAM CWOP "/  
.A EW1152 0308 Z DH0507/DVH10/UPV 32"LAT=42.08620 LON=-71.47580 BELLINGHAM CWOP "/  
.A EW1152 0308 Z DH0517/DVH10/UPV 32"LAT=42.08620 LON=-71.47580 BELLINGHAM CWOP "/  
.A DW0935 0308 Z DH0515/DVH10/UPV 51"LAT=41.27680 LON=-69.96180 SIASCONSET CWOP "/  
.A DW0935 0308 Z DH0500/DVH10/UPV 50"LAT=41.27680 LON=-69.96180 SIASCONSET CWOP "/  
.A DW0935 0308 Z DH0415/DVH9/UPV 48"LAT=41.27680 LON=-69.96180 SIASCONSET CWOP "/  
.A DW0935 0308 Z DH0400/DVH9/UPV 45"LAT=41.27680 LON=-69.96180 SIASCONSET CWOP "/  
.A DW0935 0308 Z DH0330/DVH8/UPV 43"LAT=41.27680 LON=-69.96180 SIASCONSET CWOP "/  
.A DW0935 0308 Z DH0015/DVH5/UPV 42"LAT=41.27680 LON=-69.96180 SIASCONSET CWOP "/  
.A DW0935 0308 Z DH0545/DVH10/UPV 42"LAT=41.27680 LON=-69.96180 SIASCONSET CWOP "/  
.A DW0935 0307 Z DH2300/DVH4/UPV 41"LAT=41.27680 LON=-69.96180 SIASCONSET CWOP "/  
.A DW0935 0308 Z DH0201/DVH7/UPV 38"LAT=41.27680 LON=-69.96180 SIASCONSET CWOP "/  
.A DW0935 0308 Z DH0300/DVH8/UPV 38"LAT=41.27680 LON=-69.96180 SIASCONSET CWOP "/  
.A DW0935 0308 Z DH0133/DVH6/UPV 38"LAT=41.27680 LON=-69.96180 SIASCONSET CWOP "/  
.A DW0935 0308 Z DH0230/DVH7/UPV 38"LAT=41.27680 LON=-69.96180 SIASCONSET CWOP "/  
.A DW0935 0307 Z DH2145/DVH2/UPV 37"LAT=41.27680 LON=-69.96180 SIASCONSET CWOP "/  
.A DW0935 0307 Z DH2215/DVH3/UPV 37"LAT=41.27680 LON=-69.96180 SIASCONSET CWOP "/  
.A DW0935 0308 Z DH0000/DVH5/UPV 37"LAT=41.27680 LON=-69.96180 SIASCONSET CWOP "/  
.A DW0935 0307 Z DH2030/DVH1/UPV 36"LAT=41.27680 LON=-69.96180 SIASCONSET CWOP "/  
.A DW0935 0307 Z DH2130/DVH2/UPV 35"LAT=41.27680 LON=-69.96180 SIASCONSET CWOP "/  
.A DW0935 0307 Z DH2000/DVH1/UPV 33"LAT=41.27680 LON=-69.96180 SIASCONSET CWOP "/  
.A DW0935 0308 Z DH0645/DVH11/UPV 33"LAT=41.27680 LON=-69.96180 SIASCONSET CWOP "/  
.A DW0935 0307 Z DH1930/DVH0/UPV 32"LAT=41.27680 LON=-69.96180 SIASCONSET CWOP "/  
.A EW0186 0308 Z DH0426/DVH9/UPV 32"LAT=42.52940 LON=-71.35220 CARLISLE CWOP "/  
.A X4260707 0308 Z DH0347/DVH9/UPV 64"LAT=42.58260 LON=-70.67230 DOG BAR BREAKWATER WXFLOW "/  
.A X4260707 0308 Z DH0432/DVH9/UPV 55"LAT=42.58260 LON=-70.67230 DOG BAR BREAKWATER WXFLOW "/  
.A X4260707 0308 Z DH0517/DVH10/UPV 45"LAT=42.58260 LON=-70.67230 DOG BAR BREAKWATER WXFLOW "/  
.A X4260707 0308 Z DH0327/DVH8/UPV 42"LAT=42.58260 LON=-70.67230 DOG BAR BREAKWATER WXFLOW "/  
.A X4260707 0308 Z DH0542/DVH10/UPV 42"LAT=42.58260 LON=-70.67230 DOG BAR BREAKWATER WXFLOW "/  
.A X4260707 0308 Z DH0602/DVH11/UPV 36"LAT=42.58260 LON=-70.67230 DOG BAR BREAKWATER WXFLOW "/  
.A AS884 0308 Z DH0437/DVH9/UPV 41"LAT=42.70360 LON=-72.19030 ROYALSTON CWOP "/  
.A AS884 0308 Z DH0245/DVH7/UPV 32"LAT=42.70360 LON=-72.19030 ROYALSTON CWOP "/  
.A AS884 0308 Z DH0235/DVH7/UPV 31"LAT=42.70360 LON=-72.19030 ROYALSTON CWOP "/  
.A X4220712 0308 Z DH0350/DVH9/UPV 53"LAT=42.18330 LON=-71.16670 NORWOOD AP ASOS "/  
.A X4220712 0308 Z DH0401/DVH9/UPV 40"LAT=42.18330 LON=-71.16670 NORWOOD AP ASOS "/  
.A X4220712 0308 Z DH0529/DVH10/UPV 36"LAT=42.18330 LON=-71.16670 NORWOOD AP ASOS "/  
.A X4220712 0308 Z DH0629/DVH11/UPV 33"LAT=42.18330 LON=-71.16670 NORWOOD AP ASOS "/  
.A DW4230 0308 Z DH0445/DVH9/UPV 32"LAT=41.59830 LON=-70.83170 WEST ISLAND CWOP "/  
.A DW4230 0308 Z DH0415/DVH9/UPV 32"LAT=41.59830 LON=-70.83170 WEST ISLAND CWOP "/  
.A DW6920 0308 Z DH0346/DVH9/UPV 39"LAT=41.33370 LON=-71.71080 CHARLESTOWN CWOP "/  
.A DW6920 0308 Z DH0330/DVH8/UPV 39"LAT=41.33370 LON=-71.71080 CHARLESTOWN CWOP "/  
.A DW6920 0308 Z DH0630/DVH11/UPV 35"LAT=41.33370 LON=-71.71080 CHARLESTOWN CWOP "/  
.A DW6920 0308 Z DH0300/DVH8/UPV 35"LAT=41.33370 LON=-71.71080 CHARLESTOWN CWOP "/  
.A DW6920 0308 Z DH0415/DVH9/UPV 34"LAT=41.33370 LON=-71.71080 CHARLESTOWN CWOP "/  
.A FOXR1 0308 Z DH0500/DVH10/UPV 46"LAT=41.80710 LON=-71.40120 FOX POINT NOS-NWLON "/  
.A FOXR1 0308 Z DH0406/DVH9/UPV 45"LAT=41.80710 LON=-71.40120 FOX POINT NOS-NWLON "/  
.A FOXR1 0308 Z DH0506/DVH10/UPV 44"LAT=41.80710 LON=-71.40120 FOX POINT NOS-NWLON "/  
.A FOXR1 0308 Z DH0606/DVH11/UPV 40"LAT=41.80710 LON=-71.40120 FOX POINT NOS-NWLON "/  
.A FOXR1 0308 Z DH0400/DVH9/UPV 36"LAT=41.80710 LON=-71.40120 FOX POINT NOS-NWLON "/  
.A FOXR1 0308 Z DH0236/DVH7/UPV 33"LAT=41.80710 LON=-71.40120 FOX POINT NOS-NWLON "/  
.A FOXR1 0308 Z DH0318/DVH8/UPV 33"LAT=41.80710 LON=-71.40120 FOX POINT NOS-NWLON "/  
.A FOXR1 0308 Z DH0212/DVH7/UPV 32"LAT=41.80710 LON=-71.40120 FOX POINT NOS-NWLON "/  
.A DW0033 0308 Z DH0530/DVH10/UPV 34"LAT=42.32780 LON=-71.63450 NORTHBORO CWOP "/  
.A DW7801 0308 Z DH0416/DVH9/UPV 31"LAT=42.18660 LON=-72.35300 THREE RIVERS CWOP "/  
.A DW7801 0308 Z DH0300/DVH8/UPV 31"LAT=42.18660 LON=-72.35300 THREE RIVERS CWOP "/  
.A DW3853 0308 Z DH0439/DVH9/UPV 40"LAT=41.79900 LON=-69.94030 ORLEANS CWOP "/  
.A DW3853 0308 Z DH0330/DVH8/UPV 40"LAT=41.79900 LON=-69.94030 ORLEANS CWOP "/  
.A DW3853 0308 Z DH0449/DVH10/UPV 40"LAT=41.79900 LON=-69.94030 ORLEANS CWOP "/  
.A DW3853 0308 Z DH0230/DVH7/UPV 37"LAT=41.79900 LON=-69.94030 ORLEANS CWOP "/  
.A DW3853 0308 Z DH0108/DVH6/UPV 35"LAT=41.79900 LON=-69.94030 ORLEANS CWOP "/  
.A DW3853 0307 Z DH2116/DVH2/UPV 35"LAT=41.79900 LON=-69.94030 ORLEANS CWOP "/  
.A DW3853 0307 Z DH2106/DVH2/UPV 35"LAT=41.79900 LON=-69.94030 ORLEANS CWOP "/  
.A DW3853 0308 Z DH0038/DVH5/UPV 34"LAT=41.79900 LON=-69.94030 ORLEANS CWOP "/  
.A DW3853 0307 Z DH2157/DVH3/UPV 34"LAT=41.79900 LON=-69.94030 ORLEANS CWOP "/  
.A DW3853 0308 Z DH0509/DVH10/UPV 31"LAT=41.79900 LON=-69.94030 ORLEANS CWOP "/  
.A DW3853 0307 Z DH2036/DVH1/UPV 31"LAT=41.79900 LON=-69.94030 ORLEANS CWOP "/  
.A DW3853 0307 Z DH2006/DVH1/UPV 31"LAT=41.79900 LON=-69.94030 ORLEANS CWOP "/  
.A DW3853 0308 Z DH0008/DVH5/UPV 31"LAT=41.79900 LON=-69.94030 ORLEANS CWOP "/  
.A EW8410 0308 Z DH0345/DVH8/UPV 33"LAT=41.54720 LON=-71.37470 JAMESTOWN CWOP "/  
.A DW7355 0308 Z DH0500/DVH10/UPV 37"LAT=42.37330 LON=-71.15020 WATERTOWN CWOP "/  
.A FW8727 0308 Z DH0435/DVH9/UPV 33"LAT=42.65200 LON=-70.59930 ROCKPORT CWOP "/  
.A FW8727 0308 Z DH0355/DVH9/UPV 32"LAT=42.65200 LON=-70.59930 ROCKPORT CWOP "/  
.A X4180722 0308 Z DH0329/DVH8/UPV 37"LAT=41.75000 LON=-72.18330 WILLIMANTIC AP ASOS "/  
.A X4180722 0308 Z DH0438/DVH9/UPV 37"LAT=41.75000 LON=-72.18330 WILLIMANTIC AP ASOS "/  
.A X4180722 0308 Z DH0249/DVH8/UPV 37"LAT=41.75000 LON=-72.18330 WILLIMANTIC AP ASOS "/  
.A X4180722 0308 Z DH0349/DVH9/UPV 37"LAT=41.75000 LON=-72.18330 WILLIMANTIC AP ASOS "/  
.A X4180722 0308 Z DH0545/DVH10/UPV 36"LAT=41.75000 LON=-72.18330 WILLIMANTIC AP ASOS "/  
.A X4180722 0308 Z DH0630/DVH11/UPV 31"LAT=41.75000 LON=-72.18330 WILLIMANTIC AP ASOS "/  
.A X4150713 0308 Z DH0459/DVH10/UPV 44"LAT=41.49580 LON=-71.34210 ROSE ISLAND WXFLOW "/  
.A X4150713 0308 Z DH0334/DVH8/UPV 40"LAT=41.49580 LON=-71.34210 ROSE ISLAND WXFLOW "/  
.A X4150713 0308 Z DH0314/DVH8/UPV 39"LAT=41.49580 LON=-71.34210 ROSE ISLAND WXFLOW "/  
.A X4150713 0308 Z DH0504/DVH10/UPV 37"LAT=41.49580 LON=-71.34210 ROSE ISLAND WXFLOW "/  
.A X4150713 0308 Z DH0534/DVH10/UPV 36"LAT=41.49580 LON=-71.34210 ROSE ISLAND WXFLOW "/  
.A X4150713 0308 Z DH0619/DVH11/UPV 34"LAT=41.49580 LON=-71.34210 ROSE ISLAND WXFLOW "/  
.A X4150713 0308 Z DH0254/DVH8/UPV 32"LAT=41.49580 LON=-71.34210 ROSE ISLAND WXFLOW "/  
.A X4150713 0307 Z DH2209/DVH3/UPV 31"LAT=41.49580 LON=-71.34210 ROSE ISLAND WXFLOW "/  
.A EW7823 0308 Z DH0328/DVH8/UPV 36"LAT=41.67120 LON=-71.26810 BRISTOL CWOP "/  
.A EW7823 0308 Z DH0348/DVH9/UPV 32"LAT=41.67120 LON=-71.26810 BRISTOL CWOP "/  
.A X4260723 0308 Z DH0407/DVH9/UPV 54"LAT=42.56670 LON=-72.28330 ORANGE AP ASOS "/  
.A X4260723 0308 Z DH0340/DVH8/UPV 49"LAT=42.56670 LON=-72.28330 ORANGE AP ASOS "/  
.A X4260723 0308 Z DH0233/DVH7/UPV 49"LAT=42.56670 LON=-72.28330 ORANGE AP ASOS "/  
.A X4260723 0308 Z DH0547/DVH11/UPV 44"LAT=42.56670 LON=-72.28330 ORANGE AP ASOS "/  
.A X4260723 0308 Z DH0556/DVH11/UPV 35"LAT=42.56670 LON=-72.28330 ORANGE AP ASOS "/  
.A PVDR1 0308 Z DH0400/DVH9/UPV 38"LAT=41.78600 LON=-71.38300 1 WSW EAST PROVIDENCE NDBC "/  
.A PVDR1 0308 Z DH0554/DVH11/UPV 38"LAT=41.78600 LON=-71.38300 1 WSW EAST PROVIDENCE NDBC "/  
.A PVDR1 0308 Z DH0330/DVH8/UPV 34"LAT=41.78600 LON=-71.38300 1 WSW EAST PROVIDENCE NDBC "/  
.A PVDR1 0308 Z DH0218/DVH7/UPV 33"LAT=41.78600 LON=-71.38300 1 WSW EAST PROVIDENCE NDBC "/  
.A FW6610 0308 Z DH0415/DVH9/UPV 32"LAT=42.31620 LON=-72.66480 FLORENCE CWOP "/  
.A FW6610 0308 Z DH0515/DVH10/UPV 32"LAT=42.31620 LON=-72.66480 FLORENCE CWOP "/  
.A FW6610 0308 Z DH0546/DVH11/UPV 31"LAT=42.31620 LON=-72.66480 FLORENCE CWOP "/  
.A FW3821 0308 Z DH0330/DVH8/UPV 33"LAT=42.50050 LON=-72.76800 ASHFIELD CWOP "/  
.A FW3821 0308 Z DH0445/DVH9/UPV 31"LAT=42.50050 LON=-72.76800 ASHFIELD CWOP "/  
.A CW2439 0308 Z DH0346/DVH9/UPV 39"LAT=42.65830 LON=-70.61250 ROCKPORT CWOP "/  
.A CW2439 0308 Z DH0436/DVH9/UPV 34"LAT=42.65830 LON=-70.61250 ROCKPORT CWOP "/  
.A AT476 0308 Z DH0431/DVH9/UPV 40"LAT=41.59830 LON=-70.83280 FAIRHAVEN CWOP "/  
.A AT476 0308 Z DH0340/DVH8/UPV 33"LAT=41.59830 LON=-70.83280 FAIRHAVEN CWOP "/  
.A AT476 0308 Z DH0331/DVH8/UPV 33"LAT=41.59830 LON=-70.83280 FAIRHAVEN CWOP "/  
.A AT476 0308 Z DH0610/DVH11/UPV 31"LAT=41.59830 LON=-70.83280 FAIRHAVEN CWOP "/  
.A CW0237 0308 Z DH0428/DVH9/UPV 31"LAT=42.11420 LON=-71.42830 WALPOLE CWOP "/  
.A FW3260 0308 Z DH0245/DVH7/UPV 37"LAT=42.22030 LON=-72.63870 HOLYOKE CWOP "/  
.A EW8920 0308 Z DH0339/DVH8/UPV 48"LAT=42.00330 LON=-70.60100 DUXBURY CWOP "/  
.A EW8920 0308 Z DH0419/DVH9/UPV 43"LAT=42.00330 LON=-70.60100 DUXBURY CWOP "/  
.A EW8920 0308 Z DH0549/DVH11/UPV 41"LAT=42.00330 LON=-70.60100 DUXBURY CWOP "/  
.A EW8920 0308 Z DH0639/DVH11/UPV 40"LAT=42.00330 LON=-70.60100 DUXBURY CWOP "/  
.A EW8920 0308 Z DH0309/DVH8/UPV 39"LAT=42.00330 LON=-70.60100 DUXBURY CWOP "/  
.A EW8920 0308 Z DH0459/DVH10/UPV 37"LAT=42.00330 LON=-70.60100 DUXBURY CWOP "/  
.A EW8920 0308 Z DH0219/DVH7/UPV 35"LAT=42.00330 LON=-70.60100 DUXBURY CWOP "/  
.A EW8920 0307 Z DH2139/DVH2/UPV 31"LAT=42.00330 LON=-70.60100 DUXBURY CWOP "/  
.A X4230711 0308 Z DH0350/DVH9/UPV 52"LAT=42.34710 LON=-71.09700 FENWAY PARK WXFLOW "/  
.A X4230711 0308 Z DH0525/DVH10/UPV 48"LAT=42.34710 LON=-71.09700 FENWAY PARK WXFLOW "/  
.A X4230711 0308 Z DH0540/DVH10/UPV 46"LAT=42.34710 LON=-71.09700 FENWAY PARK WXFLOW "/  
.A X4230711 0308 Z DH0435/DVH9/UPV 42"LAT=42.34710 LON=-71.09700 FENWAY PARK WXFLOW "/  
.A X4230711 0308 Z DH0600/DVH11/UPV 40"LAT=42.34710 LON=-71.09700 FENWAY PARK WXFLOW "/  
.A X4230709 0308 Z DH0543/DVH10/UPV 60"LAT=42.30660 LON=-70.89250 HULL YC WXFLOW "/  
.A X4230709 0308 Z DH0513/DVH10/UPV 60"LAT=42.30660 LON=-70.89250 HULL YC WXFLOW "/  
.A X4230709 0308 Z DH0358/DVH9/UPV 52"LAT=42.30660 LON=-70.89250 HULL YC WXFLOW "/  
.A X4230709 0308 Z DH0323/DVH8/UPV 49"LAT=42.30660 LON=-70.89250 HULL YC WXFLOW "/  
.A X4230709 0308 Z DH0403/DVH9/UPV 45"LAT=42.30660 LON=-70.89250 HULL YC WXFLOW "/  
.A X4230709 0308 Z DH0233/DVH7/UPV 40"LAT=42.30660 LON=-70.89250 HULL YC WXFLOW "/  
.A X4230709 0308 Z DH0603/DVH11/UPV 40"LAT=42.30660 LON=-70.89250 HULL YC WXFLOW "/  
.A X4230709 0308 Z DH0218/DVH7/UPV 37"LAT=42.30660 LON=-70.89250 HULL YC WXFLOW "/  
.A X4230709 0308 Z DH0143/DVH6/UPV 32"LAT=42.30660 LON=-70.89250 HULL YC WXFLOW "/  
.A X4230709 0308 Z DH0128/DVH6/UPV 31"LAT=42.30660 LON=-70.89250 HULL YC WXFLOW "/  
.A AS110 0308 Z DH0339/DVH8/UPV 32"LAT=42.34040 LON=-71.42070 FRAMINGHAM CWOP "/  
.A AS110 0308 Z DH0514/DVH10/UPV 31"LAT=42.34040 LON=-71.42070 FRAMINGHAM CWOP "/  
.A EW7590 0308 Z DH0510/DVH10/UPV 32"LAT=42.76620 LON=-71.13810 HAVERHILL CWOP "/  
.A FW6940 0308 Z DH0523/DVH10/UPV 33"LAT=42.14230 LON=-71.61670 NORTHBRIDGE CWOP "/  
.A DW6723 0308 Z DH0331/DVH8/UPV 37"LAT=42.82410 LON=-70.88760 NEWBURYPORT CWOP "/  
.A 0254W 0308 Z DH0430/DVH9/UPV 36"LAT=41.87150 LON=-72.33950 4 W WILLINGTON (WEATHERSTEM) MESOWEST "/  
.A 0254W 0308 Z DH0320/DVH8/UPV 35"LAT=41.87150 LON=-72.33950 4 W WILLINGTON (WEATHERSTEM) MESOWEST "/  
.A 0254W 0308 Z DH0640/DVH11/UPV 35"LAT=41.87150 LON=-72.33950 4 W WILLINGTON (WEATHERSTEM) MESOWEST "/  
.A 0254W 0308 Z DH0250/DVH8/UPV 33"LAT=41.87150 LON=-72.33950 4 W WILLINGTON (WEATHERSTEM) MESOWEST "/  
.A 0254W 0308 Z DH0620/DVH11/UPV 33"LAT=41.87150 LON=-72.33950 4 W WILLINGTON (WEATHERSTEM) MESOWEST "/  
.A 0254W 0308 Z DH0550/DVH11/UPV 31"LAT=41.87150 LON=-72.33950 4 W WILLINGTON (WEATHERSTEM) MESOWEST "/  
.A 0254W 0308 Z DH0530/DVH10/UPV 31"LAT=41.87150 LON=-72.33950 4 W WILLINGTON (WEATHERSTEM) MESOWEST "/  
.A X4160705 0308 Z DH0403/DVH9/UPV 55"LAT=41.56170 LON=-70.51200 WAQUOIT BAY WXFLOW "/  
.A X4160705 0308 Z DH0358/DVH9/UPV 53"LAT=41.56170 LON=-70.51200 WAQUOIT BAY WXFLOW "/  
.A X4160705 0308 Z DH0443/DVH9/UPV 38"LAT=41.56170 LON=-70.51200 WAQUOIT BAY WXFLOW "/  
.A X4160705 0308 Z DH0258/DVH8/UPV 33"LAT=41.56170 LON=-70.51200 WAQUOIT BAY WXFLOW "/  
.A X4160705 0308 Z DH0328/DVH8/UPV 33"LAT=41.56170 LON=-70.51200 WAQUOIT BAY WXFLOW "/  
.A X4160705 0307 Z DH2118/DVH2/UPV 33"LAT=41.56170 LON=-70.51200 WAQUOIT BAY WXFLOW "/  
.A X4160705 0308 Z DH0533/DVH10/UPV 31"LAT=41.56170 LON=-70.51200 WAQUOIT BAY WXFLOW "/  
.A EW0364 0308 Z DH0415/DVH9/UPV 36"LAT=41.65720 LON=-70.90080 FAIRHAVEN CWOP "/  
.A EW0364 0308 Z DH0406/DVH9/UPV 35"LAT=41.65720 LON=-70.90080 FAIRHAVEN CWOP "/  
.A EW0364 0307 Z DH2157/DVH3/UPV 31"LAT=41.65720 LON=-70.90080 FAIRHAVEN CWOP "/  
.A X4160712 0308 Z DH0333/DVH8/UPV 53"LAT=41.56020 LON=-71.21980 FOGLAND WXFLOW "/  
.A X4160712 0308 Z DH0043/DVH5/UPV 50"LAT=41.56020 LON=-71.21980 FOGLAND WXFLOW "/  
.A X4160712 0308 Z DH0313/DVH8/UPV 48"LAT=41.56020 LON=-71.21980 FOGLAND WXFLOW "/  
.A X4160712 0308 Z DH0418/DVH9/UPV 48"LAT=41.56020 LON=-71.21980 FOGLAND WXFLOW "/  
.A X4160712 0308 Z DH0258/DVH8/UPV 46"LAT=41.56020 LON=-71.21980 FOGLAND WXFLOW "/  
.A X4160712 0308 Z DH0113/DVH6/UPV 44"LAT=41.56020 LON=-71.21980 FOGLAND WXFLOW "/  
.A X4160712 0308 Z DH0013/DVH5/UPV 44"LAT=41.56020 LON=-71.21980 FOGLAND WXFLOW "/  
.A X4160712 0308 Z DH0158/DVH7/UPV 43"LAT=41.56020 LON=-71.21980 FOGLAND WXFLOW "/  
.A X4160712 0307 Z DH2213/DVH3/UPV 40"LAT=41.56020 LON=-71.21980 FOGLAND WXFLOW "/  
.A X4160712 0307 Z DH2313/DVH4/UPV 39"LAT=41.56020 LON=-71.21980 FOGLAND WXFLOW "/  
.A X4160712 0307 Z DH2013/DVH1/UPV 39"LAT=41.56020 LON=-71.21980 FOGLAND WXFLOW "/  
.A X4160712 0308 Z DH0653/DVH12/UPV 38"LAT=41.56020 LON=-71.21980 FOGLAND WXFLOW "/  
.A X4160712 0307 Z DH2103/DVH2/UPV 37"LAT=41.56020 LON=-71.21980 FOGLAND WXFLOW "/  
.A X4160712 0308 Z DH0623/DVH11/UPV 36"LAT=41.56020 LON=-71.21980 FOGLAND WXFLOW "/  
.A X4160712 0308 Z DH0528/DVH10/UPV 32"LAT=41.56020 LON=-71.21980 FOGLAND WXFLOW "/  
.A X4160712 0307 Z DH1958/DVH1/UPV 31"LAT=41.56020 LON=-71.21980 FOGLAND WXFLOW "/  
.A DW5181 0308 Z DH0345/DVH8/UPV 31"LAT=42.58870 LON=-70.87130 BEVERLY CWOP "/  
.A 44020 0308 Z DH0500/DVH10/UPV 40"LAT=41.49300 LON=-70.27900 11 S HYANNIS NDBC "/  
.A 44020 0308 Z DH0440/DVH9/UPV 38"LAT=41.49300 LON=-70.27900 11 S HYANNIS NDBC "/  
.A 44020 0308 Z DH0410/DVH9/UPV 34"LAT=41.49300 LON=-70.27900 11 S HYANNIS NDBC "/  
.A 44020 0308 Z DH0340/DVH8/UPV 31"LAT=41.49300 LON=-70.27900 11 S HYANNIS NDBC "/  
.A 44020 0308 Z DH0300/DVH8/UPV 31"LAT=41.49300 LON=-70.27900 11 S HYANNIS NDBC "/  
.A 44020 0308 Z DH0540/DVH10/UPV 31"LAT=41.49300 LON=-70.27900 11 S HYANNIS NDBC "/  
.A X4190700 0308 Z DH0454/DVH10/UPV 36"LAT=41.93200 LON=-69.97900 WELLFLEET WXFLOW "/  
.A X4190700 0308 Z DH0459/DVH10/UPV 34"LAT=41.93200 LON=-69.97900 WELLFLEET WXFLOW "/  
.A EW9808 0308 Z DH0315/DVH8/UPV 48"LAT=42.61770 LON=-71.49270 WESTFORD CWOP "/  
.A EW9808 0308 Z DH0345/DVH8/UPV 44"LAT=42.61770 LON=-71.49270 WESTFORD CWOP "/  
.A EW9808 0308 Z DH0500/DVH10/UPV 41"LAT=42.61770 LON=-71.49270 WESTFORD CWOP "/  
.A EW9808 0308 Z DH0645/DVH11/UPV 39"LAT=42.61770 LON=-71.49270 WESTFORD CWOP "/  
.A EW9808 0308 Z DH0616/DVH11/UPV 39"LAT=42.61770 LON=-71.49270 WESTFORD CWOP "/  
.A EW9808 0308 Z DH0600/DVH11/UPV 37"LAT=42.61770 LON=-71.49270 WESTFORD CWOP "/  
.A EW9808 0308 Z DH0230/DVH7/UPV 31"LAT=42.61770 LON=-71.49270 WESTFORD CWOP "/  
.A X4190710 0308 Z DH0430/DVH9/UPV 37"LAT=41.86820 LON=-71.01260 TAUNTON WXFLOW "/  
.A X4190710 0308 Z DH0500/DVH10/UPV 33"LAT=41.86820 LON=-71.01260 TAUNTON WXFLOW "/  
.A X4190710 0308 Z DH0340/DVH8/UPV 32"LAT=41.86820 LON=-71.01260 TAUNTON WXFLOW "/  
.A X4190710 0308 Z DH0300/DVH8/UPV 32"LAT=41.86820 LON=-71.01260 TAUNTON WXFLOW "/  
.A X4160706 0308 Z DH0333/DVH8/UPV 37"LAT=41.59720 LON=-70.64800 WEST FALMOUTH WXFLOW "/  
.A X4160706 0308 Z DH0513/DVH10/UPV 36"LAT=41.59720 LON=-70.64800 WEST FALMOUTH WXFLOW "/  
.A X4160706 0308 Z DH0328/DVH8/UPV 36"LAT=41.59720 LON=-70.64800 WEST FALMOUTH WXFLOW "/  
.A X4160706 0308 Z DH0603/DVH11/UPV 35"LAT=41.59720 LON=-70.64800 WEST FALMOUTH WXFLOW "/  
.A X4160706 0308 Z DH0433/DVH9/UPV 32"LAT=41.59720 LON=-70.64800 WEST FALMOUTH WXFLOW "/  
.A X4150713 0308 Z DH0608/DVH11/UPV 36"LAT=41.53330 LON=-71.28330 NEWPORT AP ASOS "/  
.A X4150713 0308 Z DH0226/DVH7/UPV 31"LAT=41.53330 LON=-71.28330 NEWPORT AP ASOS "/  
.A X4150712 0308 Z DH0643/DVH11/UPV 39"LAT=41.53010 LON=-71.18660 SAKONNET VINEYARDS WXFLOW "/  
.A X4150712 0308 Z DH0418/DVH9/UPV 38"LAT=41.53010 LON=-71.18660 SAKONNET VINEYARDS WXFLOW "/  
.A FW2970 0308 Z DH0417/DVH9/UPV 42"LAT=41.52670 LON=-70.67580 WOODS HOLE CWOP "/  
.A FW2970 0308 Z DH0345/DVH8/UPV 41"LAT=41.52670 LON=-70.67580 WOODS HOLE CWOP "/  
.A FW2970 0308 Z DH0431/DVH9/UPV 40"LAT=41.52670 LON=-70.67580 WOODS HOLE CWOP "/  
.A FW2970 0308 Z DH0330/DVH8/UPV 40"LAT=41.52670 LON=-70.67580 WOODS HOLE CWOP "/  
.A FW2970 0308 Z DH0245/DVH7/UPV 34"LAT=41.52670 LON=-70.67580 WOODS HOLE CWOP "/  
.A BLTM3 0308 Z DH0630/DVH11/UPV 47"LAT=41.70500 LON=-71.17330 BORDEN FLATS LIGHT NOS-PORTS "/  
.A BLTM3 0308 Z DH0254/DVH8/UPV 43"LAT=41.70500 LON=-71.17330 BORDEN FLATS LIGHT NOS-PORTS "/  
.A BLTM3 0308 Z DH0348/DVH9/UPV 41"LAT=41.70500 LON=-71.17330 BORDEN FLATS LIGHT NOS-PORTS "/  
.A BLTM3 0308 Z DH0418/DVH9/UPV 40"LAT=41.70500 LON=-71.17330 BORDEN FLATS LIGHT NOS-PORTS "/  
.A BLTM3 0308 Z DH0224/DVH7/UPV 37"LAT=41.70500 LON=-71.17330 BORDEN FLATS LIGHT NOS-PORTS "/  
.A BLTM3 0308 Z DH0530/DVH10/UPV 36"LAT=41.70500 LON=-71.17330 BORDEN FLATS LIGHT NOS-PORTS "/  
.A BLTM3 0308 Z DH0200/DVH7/UPV 32"LAT=41.70500 LON=-71.17330 BORDEN FLATS LIGHT NOS-PORTS "/  
.A EW7574 0308 Z DH0500/DVH10/UPV 33"LAT=41.78600 LON=-69.98300 ORLEANS CWOP "/  
.A EW7574 0308 Z DH0515/DVH10/UPV 31"LAT=41.78600 LON=-69.98300 ORLEANS CWOP "/  
.A X4170713 0308 Z DH0414/DVH9/UPV 46"LAT=41.65380 LON=-71.28620 BRISTOL HARBOR (CASTLE ISLA WXFLOW "/  
.A X4170713 0308 Z DH0304/DVH8/UPV 40"LAT=41.65380 LON=-71.28620 BRISTOL HARBOR (CASTLE ISLA WXFLOW "/  
.A X4170713 0308 Z DH0549/DVH11/UPV 35"LAT=41.65380 LON=-71.28620 BRISTOL HARBOR (CASTLE ISLA WXFLOW "/  
.A X4170713 0308 Z DH0604/DVH11/UPV 35"LAT=41.65380 LON=-71.28620 BRISTOL HARBOR (CASTLE ISLA WXFLOW "/  
.A X4170713 0308 Z DH0629/DVH11/UPV 35"LAT=41.65380 LON=-71.28620 BRISTOL HARBOR (CASTLE ISLA WXFLOW "/  
.A X4170713 0308 Z DH0444/DVH9/UPV 35"LAT=41.65380 LON=-71.28620 BRISTOL HARBOR (CASTLE ISLA WXFLOW "/  
.A X4170713 0308 Z DH0224/DVH7/UPV 34"LAT=41.65380 LON=-71.28620 BRISTOL HARBOR (CASTLE ISLA WXFLOW "/  
.A X4170713 0308 Z DH0154/DVH7/UPV 34"LAT=41.65380 LON=-71.28620 BRISTOL HARBOR (CASTLE ISLA WXFLOW "/  
.A CW6151 0308 Z DH0446/DVH10/UPV 36"LAT=42.80630 LON=-70.89970 NEWBURYPORT CWOP "/  
.A GW0822 0308 Z DH0629/DVH11/UPV 37"LAT=42.09180 LON=-72.07080 STURBRIDGE CWOP "/  
.A AR202 0308 Z DH0308/DVH8/UPV 37"LAT=42.68080 LON=-71.56650 PEPPERELL CWOP "/  
.A AR202 0308 Z DH0428/DVH9/UPV 33"LAT=42.68080 LON=-71.56650 PEPPERELL CWOP "/  
.A AR202 0308 Z DH0703/DVH12/UPV 32"LAT=42.68080 LON=-71.56650 PEPPERELL CWOP "/  
.A CW3868 0308 Z DH0358/DVH9/UPV 40"LAT=42.72520 LON=-71.20130 METHUEN CWOP "/  
.A CW3868 0308 Z DH0418/DVH9/UPV 38"LAT=42.72520 LON=-71.20130 METHUEN CWOP "/  
.A CW3868 0308 Z DH0508/DVH10/UPV 33"LAT=42.72520 LON=-71.20130 METHUEN CWOP "/  
.A CW3868 0308 Z DH0328/DVH8/UPV 32"LAT=42.72520 LON=-71.20130 METHUEN CWOP "/  
.A CW3868 0308 Z DH0608/DVH11/UPV 32"LAT=42.72520 LON=-71.20130 METHUEN CWOP "/  
.A AR572 0308 Z DH0510/DVH10/UPV 35"LAT=42.46520 LON=-70.96580 LYNN CWOP "/  
.A AR572 0308 Z DH0440/DVH9/UPV 33"LAT=42.46520 LON=-70.96580 LYNN CWOP "/  
.A X4150706 0308 Z DH0431/DVH9/UPV 55"LAT=41.45640 LON=-70.58960 VINEYARD STATION WXFLOW "/  
.A X4150706 0308 Z DH0416/DVH9/UPV 51"LAT=41.45640 LON=-70.58960 VINEYARD STATION WXFLOW "/  
.A X4150706 0308 Z DH0311/DVH8/UPV 45"LAT=41.45640 LON=-70.58960 VINEYARD STATION WXFLOW "/  
.A X4150706 0307 Z DH2211/DVH3/UPV 45"LAT=41.45640 LON=-70.58960 VINEYARD STATION WXFLOW "/  
.A X4150706 0307 Z DH2031/DVH1/UPV 43"LAT=41.45640 LON=-70.58960 VINEYARD STATION WXFLOW "/  
.A X4150706 0308 Z DH0231/DVH7/UPV 42"LAT=41.45640 LON=-70.58960 VINEYARD STATION WXFLOW "/  
.A X4150706 0307 Z DH2006/DVH1/UPV 42"LAT=41.45640 LON=-70.58960 VINEYARD STATION WXFLOW "/  
.A X4150706 0308 Z DH0501/DVH10/UPV 40"LAT=41.45640 LON=-70.58960 VINEYARD STATION WXFLOW "/  
.A X4150706 0308 Z DH0001/DVH5/UPV 39"LAT=41.45640 LON=-70.58960 VINEYARD STATION WXFLOW "/  
.A X4150706 0308 Z DH0156/DVH7/UPV 39"LAT=41.45640 LON=-70.58960 VINEYARD STATION WXFLOW "/  
.A X4150706 0307 Z DH2311/DVH4/UPV 38"LAT=41.45640 LON=-70.58960 VINEYARD STATION WXFLOW "/  
.A X4150706 0307 Z DH2121/DVH2/UPV 38"LAT=41.45640 LON=-70.58960 VINEYARD STATION WXFLOW "/  
.A X4150706 0308 Z DH0106/DVH6/UPV 37"LAT=41.45640 LON=-70.58960 VINEYARD STATION WXFLOW "/  
.A X4150706 0307 Z DH1956/DVH1/UPV 35"LAT=41.45640 LON=-70.58960 VINEYARD STATION WXFLOW "/  
.A X4150706 0308 Z DH0536/DVH10/UPV 34"LAT=41.45640 LON=-70.58960 VINEYARD STATION WXFLOW "/  
.A FW7628 0308 Z DH0536/DVH10/UPV 34"LAT=41.99870 LON=-72.90230 EAST HARTLAND CWOP "/  
.A X4170703 0308 Z DH0447/DVH10/UPV 47"LAT=41.66670 LON=-70.26670 HYANNIS AP ASOS "/  
.A X4170703 0308 Z DH0355/DVH9/UPV 39"LAT=41.66670 LON=-70.26670 HYANNIS AP ASOS "/  
.A X4170703 0308 Z DH0502/DVH10/UPV 38"LAT=41.66670 LON=-70.26670 HYANNIS AP ASOS "/  
.A X4170703 0307 Z DH2245/DVH3/UPV 36"LAT=41.66670 LON=-70.26670 HYANNIS AP ASOS "/  
.A X4170703 0308 Z DH0252/DVH8/UPV 35"LAT=41.66670 LON=-70.26670 HYANNIS AP ASOS "/  
.A X4170703 0307 Z DH2221/DVH3/UPV 33"LAT=41.66670 LON=-70.26670 HYANNIS AP ASOS "/  
.A X4170703 0308 Z DH0618/DVH11/UPV 31"LAT=41.66670 LON=-70.26670 HYANNIS AP ASOS "/  
.A X4170703 0307 Z DH2301/DVH4/UPV 31"LAT=41.66670 LON=-70.26670 HYANNIS AP ASOS "/  
.A X4170703 0307 Z DH2117/DVH2/UPV 31"LAT=41.66670 LON=-70.26670 HYANNIS AP ASOS "/  
.A 0258W 0308 Z DH0510/DVH10/UPV 41"LAT=42.33480 LON=-71.17020 2 SW BRIGHTON (WEATHERSTEM) MESOWEST "/  
.A 0258W 0308 Z DH0530/DVH10/UPV 32"LAT=42.33480 LON=-71.17020 2 SW BRIGHTON (WEATHERSTEM) MESOWEST "/  
.A 0258W 0308 Z DH0220/DVH7/UPV 31"LAT=42.33480 LON=-71.17020 2 SW BRIGHTON (WEATHERSTEM) MESOWEST "/  
.A DW2257 0308 Z DH0346/DVH9/UPV 42"LAT=42.46870 LON=-70.90880 SWAMPSCOTT CWOP "/  
 

 
 
CLICK HERE TO GO TO PREVIOUS BULLETINS.

The Nexlab MA Page
The Nexlab RI Page
The Nexlab NH Page
The Nexlab CT Page Main Text Page